Meest efficiënte land in strijd tegen Covid-19 wordt door WHO genegeerd

De prestaties van Taiwan in de strijd tegen Covid-19 blijven onderbelicht. Het land telt 23,5 miljoen inwoners, maar moest tot nog toe slechts 499 bevestigde gevallen van coronavirus en 7 overlijdens laten optekenen. Omdat het land sinds 1971 is afgesloten van deelname aan initiatieven van de Verenigde Naties, ontbreekt haar stem in alles wat met de internationale gemeenschap te maken heeft.

De goede prestaties van Taiwan zijn niet enkel te danken aan het feit dat het land een eiland is. Recente traumatiserende ervaringen met Sars in 2003 en H1N1 in 2009 hebben geleid tot de invoering van een noodmechanisme ter bestrijding van epidemieën. Inclusief de mogelijkheid om het leger te mobiliseren. 

Noodmechanisme werd al geactiveerd op 20 januari 2020

Op 20 januari 2020, drie dagen vooraleer China de wereld informeerde over de toestand in Wuhan, en weken vooraleer de dreiging van Covid-19 zijn ware gelaat toonde, werd dat noodmechanisme al geactiveerd. Onder het centrale commando ter bestrijding van epidemieën vallen naast transport, douane en onderwijs nog een reeks andere sectoren.

Zeer snel werden maatregelen genomen die tot op vandaag van kracht zijn. De grenzen werden gesloten en maskers dragen op openbare plaatsen blijft verplicht. Mensen die in contact zijn geweest met bevestigde gevallen worden getraceerd en opgevolgd. Tenslotte worden mensen tijdens hun quarantaine met behulp van mobiele technologie gecontroleerd. Zo krijgen besmette personen een mobiele telefoon ter beschikking, wat toelaat hun GPS-positie te registreren. De geolokalisatie van smartphones wordt ook gebruikt om de naleving van de quarantainevoorschriften te controleren. Overtreders kunnen rekenen op boetes tot 30.000 euro en tot zes maanden gevangenisstraf.

Productie van mondmaskers werd verhoogd met een factor 40

Taiwanezen zijn gewend om in openbare gelegenheden maskers te dragen. Vanaf 6 februari was het voor iedereen mogelijk om voor een paar cent maskers bij de apotheker te kopen. Tegelijkertijd heeft Taiwan zijn productie van chirurgische maskers in slechts drie maanden tijd met een factor 40 verhoogd.

Paradoxaal genoeg heeft dit proactieve beleid op vlak van epidemieën bijgedragen aan de uitsluiting van Taiwan uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Sinds 2016 mogen de vertegenwoordigers van Taiwan de algemene vergaderingen van de Wereldgezondheidsorganisatie niet meer bijwonen. Dat vanwege het verzet van Peking. Het model voor het beheer van de epidemie werd dan ook grotendeels genegeerd door de internationale gemeenschap. Verder heeft Taipei geen toegang tot alle informatie van de WHO. 

Taiwan zegt al op 31 december 2019 de WHO te hebben gewaarschuwd ‘voor het risico van overdracht van mens op mens’. Volgens Taipei heeft de VN-organisatie hier geen rekening mee gehouden. De letterlijke vermelding ‘overdracht van mens op mens’ ontbrak volgens de WHO in de waarschuwing. Critici zeggen dat de WHO al geruime tijd onder druk van Peking staat om de waarheid in deze zaak weg te moffelen.

Het vraagstuk Taiwan

Taiwan – de 22ste economie in de wereld, met een bevolking gelijk aan die van Australië – wil dus helpen, maar de Verenigde Naties zijn niet geïnteresseerd. De VN blijven schermen met een resolutie uit 1971. Daarbij werd het vraagstuk van de vertegenwoordiging van China in de VN op het eerste gezicht opgelost. Communistisch China kreeg toen een zetel en het permanente lidmaatschap van de Veiligheidsraad toegewezen. Volgens China is Taiwan een Chinese provincie en geen onafhankelijke staat, waardoor enkel Peking het recht heeft China te vertegenwoordigen bij internationale organisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, die enkel landen als leden aanvaart.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20