Mariene energie zit weer in de lift, maar ligt nog (ver) achter op andere hernieuwbare energiebronnen

In 2021 waren de nieuwe installaties voor het opvangen van golfslagen- en getijdenenergie terug op het niveau van vóór de pandemie. Maar vergeleken met de cijfers voor windturbines en zonnepanelen is de exploitatie van mariene energie nog steeds minimaal.

2020 en de coronapandemie betekenden een tegenslag voor de opwekking van golf- en getijdenenergie. Maar tegen 2021 was het niveau van nieuwe installaties en investeringen terug op het niveau van 2019.

Volgens een door zakenmedium CNBC geciteerde vertegenwoordiger van de sector, Ocean Energy Europe (OEE), is in Europa in 2021 in totaal 2,2 megawatt (MW) aan getijdenenergie geïnstalleerd (tegenover 3,12 wereldwijd). Tegen 2020 was er slechts 260 kilowatt geïnstalleerd. Voor golfslagenergie zijn de nieuwe installaties in één jaar verdrievoudigd, tot 681 kilowatt (KW) in 2021 – ter vergelijking: wereldwijd was dat 1,38 MW.

In de zeeën rond Europa zijn tegen 31 december 2021 getijdenenergie-installaties met een totale capaciteit van 11,5 MW geïnstalleerd. In Europa zijn ook golfenergie-installaties met een totaal vermogen van 1,4 MW geïnstalleerd.

Volgens OEE zijn de investeringen in een jaar tijd met 50 procent gestegen, tot 70 miljoen euro in 2021.

Zeer geringe aanwezigheid

Als we deze twee energiebronnen combineren, komen we uit op een totaal van ongeveer 13 MW. Dit is relatief laag als totale capaciteit van de installaties, vergeleken met andere hernieuwbare energiebronnen. Wind- en zonne-energie hebben bijvoorbeeld alleen al in België een totale capaciteit van 4,8 GW, dat is honderden keren meer. Of in het jaar 2021 is in Europa 17,4 GW aan windenergie geïnstalleerd, dat is 6.000 keer meer dan voor mariene energie.

Maar de Europese Commissie is van plan de aanwezigheid van deze twee energiebronnen te vergroten. In 2025 zouden zij een totaal van 100 MW moeten bereiken, en tegen 2030 zelfs 1 gigawatt (GW). Deze doelstellingen lijken in ieder geval grote uitdagingen, gezien de snelheid waarmee de ontwikkelingen tegenwoordig gaan.

Voor de sector gaat het echter de goede kant op. “De cijfers voor 2021 weerspiegelen een sterke en aanpasbare sector en tonen aan dat mariene energie zichzelf bewijst, zowel op technologisch vlak als op het vlak van investeringen”, zegt Remi Gruet, CEO van OEE.

(lb, am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20