Hernieuwbare energie volgend jaar groter dan fossiele en nucleaire brandstoffen samen

Over de hele wereld is dit jaar ongeveer 290 gigawatt hernieuwbare energie, vooral in de vorm van windturbines en zonnepanelen, geïnstalleerd. Daarmee werd het vorige record van vorig jaar werd verbroken, ondanks de uitbraak van de coronapandemie en de stijgende kosten voor grondstoffen over de hele wereld. Dat zegt een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Volgens de huidige trends zal hernieuwbare energie tegen eind volgend jaar meer elektriciteit kunnen opwekken dan fossiele brandstoffen en kernenergie gecombineerd. 

Hogere ambities

Hernieuwbare energiebronnen zullen volgend jaar ongeveer 95 procent van de groei aan de wereldwijde capaciteit voor hun rekening nemen. “Een veranderd energiebeleid in veel landen over de hele wereld heeft die groei gestimuleerd”, merkt onderzoeksleider Heymi Bahar op.

“Tijdens de klimaattop COP26 in Glasgow vorige maand hebben veel regeringen hogere ambities getoond om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit groeiniveau is echter nog steeds slechts ongeveer de helft van wat nodig is om klimaatneutraal te worden.”

“De hoge prijzen voor grondstoffen en energie die momenteel worden opgetekend, vormen voor de hernieuwbare bronnen nieuwe uitdagingen”, betoogt Fatih Birol, directeur van het internationale energiebureau. “Maar anderzijds wordt de concurrentiepositie van de hernieuwbare energie door de oplopende prijzen voor fossiele brandstoffen nog verder versterkt.”

“De hogere prijzen op de grondstoffenmarkten hebben een deel van de kostendalingen die de voorbije jaren in de duurzame sector konden worden gemeld, tenietgedaan.”

Indien die trend zich verder doorzet, zullen de kosten van windenergie volgen Birol opnieuw een niveau bereiken dat de laatste keer in het midden van het voorbije decennium werd opgetekend. Op de markt voor zonnekracht zouden twee tot drie jaar kostendalingen worden uitgewist.

Vergunningen

Onderzoeksleider Bahar stelt echter dat de grondstofprijzen in de hernieuwbare sector niet de belangrijkste barrières voor een verdere groei vormen. “Wind en zonnekracht zouden ook in die situatie in de meeste gebieden nog steeds goedkoper blijven dan de fossiele brandstoffen”, voert hij aan.

“Voor de installatie van windenergie vormen vergunningen daarentegen de belangrijkste belemmering. Er zijn bovendien beleidsmaatregelen nodig om het gebruik van zonnekracht voor consumenten en industrie uit te breiden.”

“We hebben een versnelling nodig om op het gebied van uitstoot netto een nulpunt te bereiken”, waarschuwt Bahar. “We hebben de voorbije jaren al een bijzonder belangrijke evolutie gekend, maar we moeten nu naar een hogere versnelling schakelen.”

“Dat is mogelijk, want we hebben de instrumenten om die doelstellingen te realiseren. De overheden moeten echter meer ambitie tonen. Dat geldt niet alleen bij de doelstellingen, maar ook op het vlak van beleidsmaatregelen en planning.”

Volgens het rapport zullen hernieuwbare bronnen tot eind vorig jaar ongeveer 95 procent van de groei in de energiesector voor hun rekening nemen.

China heeft dit jaar de grootste capaciteit aan hernieuwbare energie geïnstalleerd. Het land zal naar verwachting volgend jaar met windenergie en zonnekracht een niveau van 1.200 gigawatt bereiken. Dat is vier jaar eerder dan was voorzien.

(am)

Meer