Europese hernieuwbare energie immuun voor coronapandemie

De uitbraak van de coronapandemie heeft het voorbije jaar in de Europese Unie ook op de elektriciteitsproductie een aanzienlijke impact gehad.  Dat blijkt uit een onderzoek van Eurostat. Omdat de economische activiteiten door de dreiging van besmettingen gevoelig werden teruggeschroefd, viel ook de vraag naar elektriciteit terug. Dat viel in nagenoeg alle productiecategorieën vast te stellen.

Hernieuwbare bronnen wierpen zich daarbij echter als een uitzondering op. In die sector liep de productie verder op. Dit leidde vorig jaar tot een nieuw evenwicht op de Europese elektriciteitsmarkt, waar hernieuwbare energiebronnen voor de eerste keer een groter aandeel hadden dan de fossiele brandstoffen.

Fossiele bronnen

“Er moet worden vastgesteld dat de Europese Unie voor de opwekking van elektriciteit steeds minder op fossiele brandstoffen een beroep doet”, stipt Eurostat aan. “Er werd vorig jaar nog een productie van ruim 1.022.589 gigawattuur geregistreerd. Dat betekende een daling van 9,8 procent tegenover het jaar voordien.”

“De productie bereikte daarmee ook het laagste niveau in drie decennia. Dertig jaar geleden werd een cijfer van ruim 1.226.156 gigawattuur opgetekend. Zeven jaar later werd een piek van 1.584.005 gigawattuur bereikt.”

Vooral het gebruik van petroleum kende het voorbije jaar een sterke achteruitgang. Bij aardgas was er van een matige daling sprake. De consumptie van olie viel met 12,9 procent terug tegenover het jaar voordien. Vergeleken met vijftien jaar voordien is er echter al sprake van een inkrimping met 23,1 procent.

Aardgas liet vorig jaar een daling met 2,6 procent optekenen. Over een periode van vijftien jaar registreerde die sector een achteruitgang met 8,9 procent. Elektriciteit op basis van steenkool toonde vorig jaar een achteruitgang met 18 procent. Bij bruinkool was er een daling met 20 procent.

Keerpunt

“Anderzijds toonde het voorbije decennium een opmerkelijke groei van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen”, zeggen de onderzoekers nog. “Dat leidde tot een opmerkelijk keerpunt. Het voorbije jaar overtrof de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen immers voor de eerste keer de productie uit fossiele brandstoffen.”

De productie uit duurzame bronnen bereikte een niveau van ruim 1.053.000 gigawattuur. Dat was bijna 30.000 gigawattuur meer dan de leveringen door fossiele brandstoffen. Het jaar voordien lieten hernieuwbare bronnen een cijfer van bijna 979.900 gigawattuur optekenen. Drie decennia geleden was er amper sprake van 303.300 gigawattuur.

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20