Enorme black-outs in Texas en Californië tonen hoe elektriciteitsnet nu al lijdt onder klimaatcrisis

In Californië hebben bosbranden en hittegolven de afgelopen jaren nutsbedrijven gedwongen de elektriciteit van miljoenen huizen en bedrijven af ​​te sluiten. Vorige week leerde Texas dat dodelijke winterstormen en intense kou hetzelfde kunnen doen. Miljoenen Texanen werden in duisternis gedompeld omdat het elektriciteitsnet van de staat faalde tijdens een historische koudegolf. De crises in Californië en Texas zijn verschillend qua omvang en ernst. Maar experts zeggen dat de stroomuitval in beide staten één ding duidelijk maakt: geen van beide is voorbereid op de chaos van de klimaatcrisis.

De twee grootste staten van de VS hebben heel verschillende benaderingen gevolgd om hun energiebehoeften te beheren: Texas dereguleerde agressief, liet de vrije markt bloeien, terwijl Californië milieuregels omarmde. Toch worden de twee staten geconfronteerd met dezelfde onheilspellende realiteit: ze zijn jammerlijk slecht onvoorbereid op de toenemende frequentie en ernst van natuurrampen als gevolg van klimaatverandering.

De black-outs in Texas en Californië hebben aangetoond hoe makkelijk energiecentrales kunnen worden overbelast en offline kunnen gaan door het soort extreem koud en warm weer dat volgens klimaatwetenschappers vaker voorkomt naarmate broeikasgassen zich in de atmosfeer opstapelen. De problemen in Texas en Californië onderstrepen ook de uitdaging waarmee de regering-Biden wordt geconfronteerd bij het moderniseren van het Amerikaanse elektriciteitssysteem zodat het tegen 2035 volledig op windturbines, zonnepanelen, batterijen en andere emissievrije technologieën zal draaien.

Bijzonder grote uitdaging voor Joe Biden

De federale overheid en energiebedrijven moeten mogelijk biljoenen dollars uitgeven om elektriciteitsnetten te versterken tegen de dreiging van klimaatverandering en om af te stappen van de fossiele brandstoffen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de planeet. Dit zijn geen nieuwe ideeën. Wetenschappers waarschuwen al lang dat Amerikaanse elektriciteitsnetten, die regionaal worden beheerd, steeds meer onder druk zullen komen te staan ​​en ingrijpende upgrades nodig hebben.

Wat Biden zal kunnen bereiken, is nog maar de vraag overigens. Zeker gezien de beperkte federale rol in het toezicht op nutsvoorzieningen, die voornamelijk op staatsniveau worden gereguleerd. De president is misschien niet eens in staat om een ​​meerderheid in het Congres te verzamelen om een ​​ambitieus klimaatplan erdoor te duwen, gezien de beperkte greep van de Democraten op de Senaat en de sterke oppositie van de meeste Republikeinen tegen een beleid dat is ontworpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Hoe moeilijk die strijd wordt voor Biden, wordt alvast geïllustreerd door dit: in Californië en Texas hebben conservatieven hernieuwbare energie de schuld gegeven van stroomuitval. Energiedeskundigen, netbeheerders en leidinggevenden van nutsbedrijven ontkennen dat. De uitval bij zonne- en windparken speelde een veel kleinere rol dan een slechte planning en problemen met de aardgasvoorziening en andere stroombronnen, zeggen die.

Kolencentrales en gascentrales hebben problemen met zowel warmte als koude

Dat Texas en Californië het hardst zijn getroffen, maakt ook duidelijk dat simplistische ideologische verklaringen vaak verkeerd zijn. Texas, bijvoorbeeld, vertrouwde op de vrije marktkrachten om zijn elektriciteitsnet in evenwicht te brengen. het idee is dat als er niet genoeg aanbod is, de prijs voor elektriciteit op de groothandelsmarkt omhoog gaat, wat bedrijven moet aanmoedigen om meer stroom te produceren en bedrijven en consumenten om minder te gebruiken. Californië heeft ook een elektriciteitsmarkt, maar het vereist dat energieproducenten overcapaciteit in stand houden die in noodsituaties kan worden ingeroepen. Toch bleken beide systemen in extreme omstandigheden ontoereikend.

Het gemeenschappelijke thema in de twee staten is dat veel traditionele energiecentrales gevoeliger zijn voor temperatuurveranderingen dan de nutssector heeft erkend. Kolen- en gascentrales hebben problemen met zowel warmte als koude. Afgelopen augustus gingen verschillende elektriciteitscentrales die op aardgas werden gestookt offline, omdat Californische airconditioners steeds harder moesten draaien. En op het moment dat de vraag piekte, gaf de California Independent System Operator, die het elektriciteitsnet beheert, de nutsbedrijven bovendien de opdracht om ‘rolling blackouts’ (gestuurde stroomuitvallen) uit te voeren totdat het systeem in evenwicht was. Los daarvan hebben Californische nutsbedrijven de afgelopen jaren ook de stroom naar honderdduizenden klanten afgesloten om te voorkomen dat elektriciteitskabels en andere apparatuur branden zouden veroorzaken tijdens droge, winderige dagen.

In Texas gingen vorige week veel aardgascentrales offline of moesten ze hun activiteiten terugschroeven omdat hun apparatuur vastliep. Anderen konden niet zoveel stroom opwekken als normaal, omdat de gaspijpleidingen bevroren waren of niet genoeg gas ontvingen uit velden in het Perm-bekken van West-Texas en New Mexico, waar de gaswinningsoperaties ook werden belemmerd door temperaturen onder het vriespunt.

Een verrassing kan je het niet noemen

De elektriciteitssector kijkt doorgaans naar gemiddelde jaartemperaturen in plaats van naar seizoensgebonden temperaturen. Door de verdeling van stroombronnen te veranderen op basis van de seizoensgebonden temperaturen, kunnen elektriciteitstekorten worden voorkomen. Kerncentrales functioneren bijvoorbeeld over het algemeen goed in de kou, maar worden kwetsbaar voor hitte vanwege de behoefte aan koelwater.

Extreme temperaturen hadden nutsbedrijven en netbeheerders niet mogen verrassen. Historische weergegevens hebben de afgelopen decennia een duidelijke toename van zeer hete zomerdagen laten zien. De Verenigde Staten hebben sinds 2011 ook vijf grote koudegolven meegemaakt, waaronder de polaire vortex in 2014 die leidde tot het wegvallen van bijna een kwart van de beschikbare elektriciteit op de grootste energiemarkt van het land.

Sommige klimaatwetenschappers denken trouwens dat een opwarmend noordpoolgebied verantwoordelijk kan zijn voor zwaardere winterstormen, zelfs als de winters over het algemeen milder worden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20