Mag een kinderspaarrekening verplaatst worden?

Sparen voor je kind wordt door veel ouders (maar ook door grootouders en andere betrokkenen) veelvuldig gedaan. In een heleboel gevallen zal er een speciale kinderspaarrekening worden geopend voor het kind in kwestie. Elke bank heeft meestal wel een speciale spaarrekening voor jonge spaarder in hun pakket zitten, maar niet elke bank hanteert dezelfde voorwaarden die aan een dergelijk bankproduct zijn verbonden.

Verplaatsing van een kinderspaarrekening

Voordat je een kinderspaarrekening opent, is het dan ook aan te bevelen om diverse producten bij verschillende banken te vergelijken. Niet alleen kun je op die manier het meeste halen uit het geld, maar ook loop je zo niet tegen vervelende obstakels aan als je bijvoorbeeld de kinderspaarrekening wilt verplaatsen. Niet alle banken gaan immers zomaar akkoord met een dergelijke verplaatsing. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een kinderspaarrekening hebt gekozen waarbij het spaargeld gedurende een bepaalde periode niet vrij opneembaar is.

Soorten kinderspaarrekeningen

Het gros van de banken biedt naast de reguliere spaarrekening ook online spaarrekeningen aan. Online spaarrekeningen leveren je doorgaans een hogere rente omdat de bank minder kosten hoeft te maken. Deze online spaarrekeningen zijn echter ook onderworpen aan dezelfde wetten als een reguliere spaarrekening. Uiteraard genieten alle spaarrekeningen van een gelijke wettelijke bescherming, ongeacht of deze regulier of online zijn.

Gereglementeerde- en niet-gereglementeerde spaarrekeningen

Vaak zijn spaarrekeningen gereglementeerd en zal de renteopbrengst voor een bepaald bedrag vrijgesteld zijn van belastingen (ook wel roerende voorheffing genoemd). De opbrengst boven dit bedrag wordt dan wel tegen een bepaald percentage belast.

Een niet-gereglementeerde spaarrekening betekent echter dat je over de totale opbrengst (dus vanaf de eerste euro die je hebt ingelegd) een roerende voorheffing worden betaald. De gereglementeerde spaarrekeningen bieden de eigenaar dus een zeker belastingvoordeel. Een gereglementeerde spaarrekening dient echter aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals:

  • de basisrente kan elke dagelijks worden gewijzigd,
  • de getrouwheidspremie per gestort bedrag ligt echt voor de duur van een jaar vast,
  • de bank mag geen rentevoet toekennen die meer is dan het gereglementeerde maximum.

Basisrente en getrouwheidspremie

Behalve de basisrente kent een (kinder)spaarrekening eveneens een getrouwheidspremie. Om recht te hebben op een dergelijke getrouwheidspremie dient het spaargeld wel voor een bepaalde periode onaangeroerd op de spaarrekening blijven staan. Wanneer je eerder geld van de rekening opneemt, dan verlies je deels het recht op deze premie. De getrouwheidspremie kan worden beschouwd al een beloning voor de langere periode dat je geld op deze spaarrekening heeft gestaan. De getrouwheidspremie wordt vaak elk kwartaal uitgekeerd.

Verplaatsen van geld

Indien je meer dan één spaarrekening hebt bij een bank dan mag je maximaal drie keer geld overschrijven van de ene rekening naar de andere zonder je getrouwheidspremie te verliezen. Het verplaatsen van geld naar een rekening bij een andere bank kan er al bij de eerste overboeking voor zorgen dat je de getrouwheidspremies kwijtraakt.

Maar ook het verplaatsen van de volledige (kinder)spaarrekening naar een andere bank is niet altijd mogelijk, of brengt de nodige verliezen aan rentes en premies met zich mee. Zeker wanneer je geld voor een bepaalde periode vast hebt gezet op een kinderspaarrekening kan het verplaatsen ervan vaak erg lastig, zo niet helemaal onmogelijk, zijn.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20