Maatregelen om loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten

De kamer van volksvertegenwoordigers heeft een wetsvoorstel van Maya Detiège (sp.a) en Valérie Déom (PS) over het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen goedgekeurd. De initiatiefnemers wijzen erop dat vrouwen gemiddeld nog altijd 22 procent minder verdienen dan mannen. Om dat probleem aan te pakken, worden in het wetsvoorstel een aantal maatregelen naar voor geschoven. Onder meer wordt de loonkloof voortaan een vast agendapunt van het sociaal overleg op alle niveaus. Daarnaast zal de Federale Overheidsdienst Werk een doorlichting organiseren van de functieclassificatiesystemen. Bedrijven waar een probleem wordt vastgesteld, zullen een actieplan moeten opstellen om oplossingen aan te brengen. Binnen de ondernemingen zal ook een vertrouwenspersoon of bemiddelaar worden aangesteld waar werknemers problemen met loonongelijkheden kunnen aanklagen. (MH)

Meer