Lufthansa zal mogelijk 26.000 werknemers laten afvloeien

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft momenteel naar schatting 26.000 banen op overschot. Dat hebben woordvoerders van de maatschappij tijdens een ontmoeting met de vakbonden gezegd.

De uitspraken suggereren volgens waarnemers dat bij Lufthansa uiteindelijk meer banen dreigen te worden geschrapt dan de ruim tienduizend ontslagen die enkele weken waren gesuggereerd.

Noodhulp

De woordvoerders van Lufthansa benadrukten dat bij het personeel van de luchtvaartmaatschappij momenteel ongeveer 22.000 voltijdse equivalenten op overschot zijn. Dat komt overeen met een teveel aan 26.000 werknemers.

Lufthansa kondigde eerder deze maand een ingrijpende herstructurering aan. Dat pakket omvatte niet alleen de mogelijke verkoop van een reeks activa, maar ook een sterke afslanking van het personeelsbestand. Die maatregelen moesten een basis creëren om van de Duitse staat een noodsteun van 9 miljard euro te krijgen.

De luchtvaartmaatschappij heeft de steun nodig om de negatieve impact van de coronacrisis te kunnen opvangen. Lufthansa had bij die gelegenheid al aangekondigd dat het banenverlies mogelijk hoger zou liggen dan de tienduizend ontslagen die eerder waren vermeld.

De directie van Lufthansa probeert met de vakbonden een aantal akkoorden te sluiten om het ontslag zoveel mogelijk te beperken. Onder meer wordt voor een reeks medewerkers parttime werk voorgesteld. Gehoopt wordt een akkoord kan worden bereikt voor de buitengewone algemene vergadering van Lufthansa, die op 25 juni plaats heeft. Daar moeten de aandeelhouders zich over de voorgestelde reddingsoperatie van het bedrijf uitspreken.

Loonsverlaging

De vakbond Unabhängige Flugbegleiter Organization (UFO), die het cabinepersoneel vertegenwoordigt, eiste dat Lufthansa zich ertoe verbindt gedwongen ontslagen te vermijden. Er werd aan toegevoegd dat de vakbond alle inspanningen zou doen om tegen de algemene vergadering een deal te sluiten.

De vakbond van de piloten benadrukte dat zijn leden hadden gemeld eventueel een loonsverlaging van 45 procent te aanvaarden. Dat zou Lufthansa een jaarlijkse besparing van ongeveer 350 miljoen euro opleveren. In ruil voor dat aanbod eist de vakbond echter wel dat het bedrijf zoveel mogelijk banen zou proberen te redden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20