Energie-eiland voor Belgische kust krijgt 100 miljoen euro uit Europees coronaherstelfonds, maar raakt dossier Ventilus wel tijdig ontmijnd?

Het ‘Prinses Elisabeth Eiland’ gaat dienstdoen als “een enorm stopcontact op zee”, zo schreef Wetstraat-journalist Wouter Verschelden hier eerder. Het project hangt samen met de bouw van de hoogspanningslijn Ventilus, controversieel in West-Vlaanderen.

Waarom is dit belangrijk?

Het kunstmatige energie-eiland geldt als grote sprong voorwaarts voor de Europese energietransitie. Daarom ontvangt het project dan ook EU-subsidies. De constructie moet niet alleen een extra 3,5 gigawatt (GW) aan windenergie van zee naar land sluizen. Ze wordt, via een connectie met Britse en Deense windmolenparken, eigenlijk een heus Europees elektriciteitsknooppunt. In totaal zou ‘Prinses Elisabeth’ zo’n 6 GW capaciteit tegen 2030 moeten bieden, ongeveer het huidige nucleaire park in België. 

In het nieuws: Europees geld voor een Belgisch (alhoewel?) energie-eiland.

 • De Europese Commissie zal het project, dat ongeveer 45 kilometer voor de kust bij Oostende komt, steunen met 100 miljoen euro uit het coronaherstelfonds voor België.
 • Eén voorwaarde: het geld moet tegen mid 2026 besteed zijn (lees: dan moet het project gerealiseerd zijn).
 • De bouw kost echter 450 miljoen euro, en dan gaat het nog maar over de basisstructuur, die dus van Europa in 2026 moet opgetrokken zijn.
 • Hoogspanningsbeheerder Elia neemt het merendeel van de kosten voor zijn rekening.

Slordige 2 miljard euro

 • Als je alle verbindingsstations en elektrische kabels meetelt die nog geconstrueerd moeten worden om het stopcontact op zee te doen functioneren, kom je aan een slordige 2 miljard euro.
 • Het gehele project, met al die connectoren, zou klaar zijn tegen 2030, zo bericht onder meer VRTNWS

Ventilus-saga

Obstakel: Veel hangt nog af van de bouw van de hoogspanningslijnen Ventilus (dwars door West-Vlaanderen) en Boucle du Hainaut (Wallonië). Via deze lijnen zou de op zee opgewekte elektriciteit immers zijn weg vinden naar de huishoudens en bedrijven op het vasteland.

 • Aan Ventilus gaat echter een hele saga vooraf, die eigenlijk nog steeds loopt.
 • De Vlaamse regering maakt zich sterk dat de hoogspanningslijn er komt, bovengronds, tegen 2024.
 • Maar omwonenden en lokale politici zijn niet opgezet met het project. Velen halen het nefaste effect van de magnetische straling op de gezondheid aan als bezwaar.
 • De lokale burgemeesters, met die van Ledegem, Bart Dochy (cd&v), op kop, schermen zelfs met blijvend protest, aangevuurd door lokale actiegroepen.
 • De ondergrondse optie, waar sommigen voor pleiten, zou dan weer meer tijd in beslag nemen, en tegen een hogere meerkost. En tijd is, die voorwaarde voor de EU-subsidies van het energie-eiland indachtig, van vitaal belang. 

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20