Krijgt de EU er nog een feestdag bij?

De Europeaan krijgt wellicht uitzicht op een bijkomende vakantiedag. Een aantal actiegroepen hebben immers hierover recent met leden van het Europese Parlement gesprekken gehad. Bedoeling is de introductie van een vakantiedag om de Europese gedachte te vieren. Volgens het voorstel zou die dag op 9 mei moeten vallen. Die datum verwijst immers naar de dag waarop het Schumanplan werd aangekondigd.

Momenteel genieten de ambtenaren van de Europese Unie op die datum al van een vakantiedag. Volgens de nieuwe voorstellen zou echter een uitbreiding naar de hele bevolking van de Europese Unie volgen.

Integratie

Het Schumanplan werd op 9 mei 1950 afgekondigd en legde de basis voor de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), die twee jaar later met zes lidstaten van start ging. Dat samenwerkingsverband werd de aanzet voor een project dat uiteindelijk in de Europese Unie zou uitmonden.

Het plan is genoemd naar Robert Schumann, toenmalig minister van buitenlandse zaken van Frankrijk. Schumann stelde een geleidelijke integratie van Europa voor. Daarbij wou hij van start gaan met de integratie van een beperkt deel van de nationale economieën. De uiteindelijke ambitie was echter een sociale, culturele en politieke integratie. De oprichtende landen van de EGKS waren Nederland, België, Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italië.

Sinds het midden van de jaren tachtig van de voorbije eeuw geniet het personeel van de instellingen van de Europese Unie op 9 mei een vakantiedag. Er zijn nu plannen om die vakantiedag tot de volledige bevolking van de Europese Unie uit te breiden. De initiatiefnemers zijn van mening dat de vakantiedag de Europese identiteit bij de burgers van de lidstaten van de Europese Unie zal versterken.

Transnationaal

“We hebben al een hymne en een vlag,” zegt campagneleider José Francisco Sigüenza, woordvoerder van de Europeístas, een Spaanse groep die de Europese gedachte wil promoten. “De Europese burgers hebben ook een transnationale dag nodig om die band te vieren.”

“De Europese Unie is niet door zijn instellingen gecreëerd, maar wel door zijn burgers,” benadrukt Simona Guerra, een politicologe aan de Leicester University en een van de drijvende krachten achter het project. “Het Europese verhaal moet een positief perspectief krijgen. De sfeer van angst en negatieve gevoelens moet worden overwonnen. Daarom moeten we ons afvragen welke emoties we kunnen delen om Europa verder op te bouwen.”

De grondwettelijke commissie van het Europees Parlement adviseerde al om de regeringen van de lidstaten te vragen het voorstel goed te keuren. Er lijken daarbij weinig problemen te zullen rijzen. Bij de fracties in het Europees Parlement bleek immers al een massale steun voor het initiatief.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20