Beste kredietkaarten voor studenten

Wanneer een kredietkaart op een verantwoorde manier wordt gebruikt dan kan deze een waardevol financieel hulpmiddel zijn voor studenten. De kaart kan dan immers een tweetal belangrijke taken vervullen, te weten:

 1. hulp bij het leren beheren van financiën,
 2. het ontvangen van beloningen door de kredietkaart te gebruiken.

Helaas, blijkt in de praktik de combinatie student en kredietkaart niet altijd de juiste te zijn. Studenten die niet gewend zijn om met krediet om te gaan, kan een kredietkaart dan ook te eenvoudig voor extra financiële speelruimte zorgen en uiteindelijk enorm hoge kosten met zich meebrengen. Door een kredietgeschiedenis op te bouwen leren studenten echter wel om met geld, en dus ook met een kredietkaart, om te gaan. Niet elke kredietkaart is echter even geschikt om door een student te worden gebruikt.

Beste kredietkaarten voor studenten

Hieronder hebben we een aantal actuele aanbiedingen van populaire kredietkaartaanbieders onder de loep genomen. Een heleboel van de kredietkaarten die een beloningssysteem hanteren, geven een grote bonus voor nieuwe kaarthouders. Meestal dien je dan wel een bepaald aantal aankopen te hebben gedaan in een vooraf vastgestelde periode. Toch kan dit systeem erg winstgevend zijn, de bonussen kunnen immers al snel hoog oplopen, en het te behalen voordeel zal dan eveneens aanzienlijk zijn. Maar ook cashback en welkomstbonussen kunnen erg veel voordeel met zich meebrengen voor de nieuwe kredietkaarthouders.

Vraag een kredietkaart aan (tip)

AanbiederInformatieBekijk voordelen
Tip: aanvragen in 2 minuten Gratis geld opnemen in België en het buitenland! Meest aangeklikte kredietkaartMeer informatie
Tip: U kan er alles online mee betalen!Meer informatie
Een kredietkaart voor studenten!Meer informatie 

Beobank MasterCard Student

Schermafbeelding 2016-08-28 om 16.20.10

Beobank is een Belgische bank die voortgekomen is uit de Citibank Belgium en vormt een onderdeel van Credit Mutuel Nord Europe. Het brede scala aan bancaire producten en diensten omvat onder andere de kredietkaarten Beobank MasterCard en Beobank MasterCard Student.

Om de Beobank MasterCard Student aan te kunnen vragen, hoef je geen (zicht)rekening te hebben bij Beobank. Bovendien kun je zelf bepalen in welk tempo je de kredietopening weer aanvult en is het mogelijk voor kaarthouders om via Cash Transfer geld over te schrijven naar iedere gewenste Belgische zichtrekening. Doordat deze kredietkaart uit is gerust met een innovatieve chip kan er eenvoudig en snel “contactloos” een klein bedrag met deze kaart worden betaald. Andere voordelen van de Beobank MasterCard Student zijn dat:

 • de aankopen die met deze kaart zijn gedaan automatisch verzekerd zijn tegen schade en diefstal,
 • de kredietkaart online gratis kan worden beheerd en onder andere rekeninguittreksels opgevraagd en transacties gecheckt kunnen worden,
 • er slechts een klein bedrag per jaar betaald hoeft te worden voor het gebruik van deze kredietkaart (5 euro per kaart) en de kosten voor elke geldopname eveneens gering zal zijn 2,5 procent per transacties eventueel vermeerderd met een wisselkoers van 2,1 procent buiten de Eurozone). 

MasterCard by Cofidis

Schermafbeelding 2016-08-28 om 16.19.54

Cofidis kan worden betiteld als de marktleider en enorm expert als het gaat om de verstrekking op afstand van kredieten en verzekeringsopties. Aan particuliere klanten worden door het bedrijf eenvoudige en flexibele financiële oplossingen gegevens die toe zijn gespitst op de persoonlijke situatie. Behalve de verstrekking van kredieten verstrekt Cofidis ook kredietkaarten, zoals de Mastercard by Cofidis.

Om gebruik van deze kredietkaart te kunnen maken betaal je jaarlijks slechts 5 euro. Voor dit bedrag heb je de beschikking over een kredietopening van 1250 euro en kun je zelf bepalen of je het gebruikte krediet ineens of in termijnen aflost. In beide gevallen zal er enkel een rentevergoeding in rekening worden gebracht voor de nog openstaande schuld. Met de kredietkaart kun je gratis geldopnames doen. De veiligheid van de transacties wordt gewaarborgd door een speciale chip in combinatie met een unieke code en de 3D Secure- technologie (bij online transacties).

Om de MasterCard by Cofidis te kunnen gebruiken, hoef je geen klant te zijn bij deze bank. Toch is het mogelijk om online de kredietkaart gratis:

 • te beheren,
 • rekeninguittreksels op te vragen,
 • alle transacties checken die met de kaart zijn uitgevoerd.

Hello bank Kredietkaart

Schermafbeelding 2016-08-25 om 13.24.53

Hello Bank is het mobiele merk dat behoort tot BNP Paribas Fortis. Het is innoverend bancair model dat de zelfstandigheid van klanten zal vergroten. Toch kunnen klanten altijd terugvallen op de ondersteuning van de medewerkers van de Hello Bank. De adviseurs van de bank zijn helemaal up to date als het gaat om het doen van bankzaken in combinatie met het gebruik van de modernste mobiele technologieën.

Een belangrijk streven van de bank is dan ook het vergemakkelijken en toegankelijk maken van mobile banking voor een zo groot mogelijke groep en het voordelig aanbieden van mogelijkheden voor het dagelijks beheer van hun financiën en aanverwante zaken. De bank heeft voor dit doel een eigen mobiel distributiesysteem in gebruik genomen.

Het aanbod van de Hello Bank omhelst onder andere:

 • een gratis zichtrekening,
 • één of twee bankkaarten,
 • gratis toegang tot de app voor smartphone of tablet.

Als klant kun je dus genieten van alle aanverwante diensten, inclusief het zogenaamde Easy transfer. Andere producten die door de Hello Bank aan worden geboden zijn onder andere:

 • spaarrekeningen,
 • een verzekering van de risico’s van online beheer van financiën,
 • verstrekking van kredietkaarten.

Voor het gebruik van de Hello bank Kredietkaart betaal je jaarlijks hooguit 22 euro, en in sommige gevallen is de kaart zelfs gratis of tegen een gereduceerd tarief te gebruiken. Je kunt vrij beschikken over een kredietopening van 2500 euro en er zal enkel rente in rekening worden gebracht over de geldsom die openstaat. De totale som van de uitgaven die met deze kredietkaart zijn gedaan, zullen maandelijks automatisch van de gekoppelde Hello Zichtrekening af worden geschreven.

Een Hello Kredietkaart is een betaalmiddel dat over heel de wereld bij miljoenen bedrijven wordt geaccepteerd en dus te gebruiken is om betalingen te verrichten of om geldopnames te doen. Verder kan er met de Hello Kredietkaart snel en veilig online mee worden betaald. Financiën kunnen op een persoonlijke pagina van de website van Hello Bank, maar eveneens op de Hello app, worden ingezien en beheerd.

Kredietkaarten voor studenten nieuwe stijl

Het is bekend dat het voor studenten een koud kunstje is om in de problemen door op een onjuiste manier met kredietkaarten om te gaan. Toch weten, zowel de ouders als de studenten zelf, dat het vrijwel niet mogelijk is om een positieve kredietgeschiedenis te beginnen zonder bepaalde risico’s te nemen. Om die reden is het essentieel dat iedereen al jong leert om op een verantwoorde manier met kredietkaarten om te springen.

AanbiederInformatieBekijk voordelen
Tip: aanvragen in 2 minutenGratis geld opnemen in België en het buitenland!Meest aangeklikte kredietkaartMeer informatie
Tip: U kan er alles online mee betalen!Meer informatie
Een kredietkaart voor studenten!Meer informatie 

Studenten moet aan een aantal wettelijke voorwaarden en verplichtingen voldoen voordat zij een kredietkaart aan kunnen vragen. Soms kan iemand echter al op jongere leeftijd een kredietkaart krijgen, of kan de kredietopening worden verruimd, als:

 • een ouder, of een voogd of een andere volwassene, bereid is om het contract mede mede te ondertekenen,
 • een inkomstenbewijs kan worden overlegd waaruit blijkt dat er voldoende inkomen is om de rekening elke maand af te lossen.

Een student kan er dus voor kiezen om samen met een volwassene een kredietkaart aan te vragen als het eigen inkomen ontbreekt, of dit te laag is om de maandelijkse rekening te kunnen voldoen.

Deze aanvraag kan een student op de volgende manier helpen:

 • door de hulp van bijvoorbeeld een ouder kun je toch een kredietkaart aanvragen en kun je beginnen met de opbouw van een eigen positieve kredietgeschiedenis,
 • op deze manier kan de volwassene je ondersteunen en begeleiden wanneer je voor het eerst een kredietkaart gaat gebruiken,
 • zowel de student als de medeondertekenaar kan, door check op de kredietwaardigheid van de kaartactiviteit voor het CKP, profiteren van het verantwoord gebruik door de andere partij.

Risico bij medeondertekening voor de ouders

Er kleven echter niet alleen voordelen aan het hebben van het samen met een ouder ondertekenen van een kredietkaartcontract. Er zijn namelijk eveneens een aantal risico’s hieraan verbonden voor zowel de ouders als voor de student. Hierbij kun je denken aan:

 • Ouders die medeondertekenen zijn niet helpen niet alleen hun kind om een kredietkaart aan te kunnen vragen, maar ook zal de verantwoordelijkheid van de schuld op deze persoon komen te rusten.
 • Bepaalde kredietaspecten, zoals hoge schuldenlast, kunnen een negatief effect hebben op de kredietregistratie van de ouder.
 • Ook wanneer de student in gebreke blijft ten aanzien van de financiële verplichtingen, zal dat een negatief effect hebben op de kredietregistratie van de ouder.
 • Voor zowel de ouder als de student kan gezamenlijke kredietkaart lange tijd invloed hebben op bijvoorbeeld hun kredietwaardigheid.

Hoe werkt een kredietkaart?

Een kredietkaart kan worden beschouwd als een kortlopende lening. Als je een aankoop betaalt met een kredietkaart dan zal de kredietkaartmaatschappij de verkoper direct betalen namens de kaarthouder. Vervolgens krijgt de houder van de kredietkaart een vooraf bepaalde periode de tijd om de openstaande schuld terug te betalen. Wanneer de kredietkaarthouder niet aan de wettelijke betalingsverplichting kan, of wil, voldoen, dan is de kredietkaartmaatschappij gerechtigd om een forse rente in rekening te brengen over de openstaande schuld. Vaak, en afhankelijk van de hoogte van de rente, betaalt de kredietkaarthouder voor de aankoop dan ook aanzienlijk meer dan wanneer deze financiering direct uit eigen middelen had geregeld. Wanneer een kredietkaart echter op een verantwoorde wijze wordt gebruikt, kan de houder ervan gebruikmaken van een renteloze lening. Er hoeft immers meestal geen rente te worden betaald als de kredietkaartrekening meteen volledig wordt afgerekend. Bovendien kan er dan ook optimaal gebruik worden gemaakt van de beloningen die soms aan kredietkaarten zijn gekoppeld.

Leren om een kredietkaart te gebruiken

De eerste les die een kredietkaarthouder moet leren, is dat deze kaart gebruikt dient te worden alsof het geld betreft dat op een bankrekening staat. Elke vorm van geld lenen zal overigens altijd een zeker risico met zich meebrengen, maar dat wil niet zeggen dat de voordelen niet op kunnen wegen tegen de nadelige aspecten die ermee samenhangen. Zo kan een kaarthouder bewijzen dat hij, of zij, kredietwaardig is en zo starten met het opbouwen van een positieve kredietgeschiedenis. Door met een kredietkaart voor studenten te beginnen kan een kaarthouder dit deel van de financiële wereld wat beter leren kennen en de eigen financiën in de hand leren houden.

Door een kredietkaart voor studenten te gebruiken, kunnen een drietal belangrijke dingen worden geleerd:

 1. De persoonlijke geldstroom leren kennen en beheren,
 2. Schuldbeheersing
 3. Een kredietgeschiedenis is van groot belang.

Met behulp van een kredietkaart kan gemakkelijk de persoonlijke geldstroom in beeld worden gebracht en beter worden beheerd. Hiervoor hoeft alleen maar nauwkeurig te worden bijgehouden welke transacties er worden gedaan met het geld dat beschikbaar is. Een persoonlijke geldstroom kan om die reden het best worden vergeleken met een bad vol water. De euro’s die worden verdiend zijn dan het water dat in het bad stroomt via de kraan. Terwijl de euro’s die worden uitgegeven worden verbeeld door het, via de afvoer, wegstromende water. Om genoeg water in het bad te houden, moet er meer water in het bad stromen, dan er uiteindelijk weg kan vloeien via de afvoer. Voor de financiële geldstroom geldt dit exact zo.

Een kredietkaart kan je echter helpen om een onevenwichtige geldstroom te beheren door middel van de directe betaling van aankopen en het achteraf terugbetalen van de schuld door de kaarthouder. Geld lenen op zich vormt dan ook geen probleem voor de persoonlijke geldstroom, maar kan door onverantwoord handelen wel leiden tot financiële problemen. Wanneer een kredietkaarthouder niet in staat zijn om voldoende geld achter de hand te hebben op het moment dat de kredietkaartfactuur op de mat valt, dan zal (een deel) van de schuld naar de volgende maand door worden geschoven. Dit betekent echter wel dat er over de openstaande schuld een aanzienlijke rente betaald moet gaan worden.

Een kredietkaart kan leiden tot schuld

Wanneer je begint met het gebruik van een krediet, dan zul je al snel de uitgaven die je doet met een kredietkaart niet in verband zien met het geld dat zich op je bankrekening bevindt. Het is echter wel cruciaal om je te realiseren dat het geld dat je met een kredietkaart uitgeeft eigenlijk niet van jezelf is.

Gelukkig is het hebben van een schuld niet altijd negatief. Er zijn zelfs situaties waarin het hebben van een schuld zelfs gunstig kan zijn, zoals om een eerste eigen woning te kopen of om een studie mee te financieren. Doorgaans kan echter wel worden gesteld dat het hebben van schuilden, ook die gemaakt zijn met een kredietkaart, niet gunstig is omdat doorgaans je persoonlijke situatie er niet echt door zal verbeteren. Het tegendeel is vaak zelfs waar omdat je meestal veel meer geld moet terugbetalen, dan een aankoop eigenlijk heeft gekost.

Met een kredietkaart bouwen studenten een kredietgeschiedenis op

Diverse financiële instellingen, zoals banken en kredietkaartmaatschappijen, registreren doorgaans alle kredietrekening die iemand gedurende zijn, of haar, leven aanmaakt. Hierbij kun je denken aan het afsluiten van:

Voor deze instellingen is het interessant om te weten hoe groot een schuld is en hoe groot de kans zal zijn dat je deze terug kunt betalen. Deze kredietgeschiedenis wordt in ons land bijgehouden in de databanken van het CKP. Op basis van de kredietgeschiedenis kan vervolgens door een kredietverstrekker worden bepaald of een lening verantwoord kan worden verstrekt en wat de bijbehorende rentevergoeding zal zijn.

Het hebben van een positieve kredietgeschiedenis is dan ook van groot belang. Wanneer iemand een negatieve kredietgeschiedenis heeft, dan wordt het voor een kredietverstrekker immers lastig om het risico in te schatten dat het uitlenen van geld met zich mee zal brengen. Hoewel een student waarschijnlijk nog niet bezig is met de koop van een eigen woning, of een andere grote aankoop, is het toch al erg belangrijk om te beginnen met de opbouw van een kredietgeschiedenis.

Op het moment dat er dan naar de kredietgeschiedenis gekeken zal worden, om bijvoorbeeld bij een hypotheekaanvraag, dan heeft een student al kunnen laten zien dat terugbetaling altijd probleemloos zijn verlopen. Door te oefenen met een kredietkaart heeft de student immers al kunnen laten zien dat er verantwoord omgegaan kan worden met een krediet en dat de betalingsverplichtingen altijd op tijd na zijn gekomen.

Waarom ontstaan er kredietkaartproblemen bij studenten?

Hoewel een kredietkaart voor studenten een uitstekende manier kan zijn om een positieve kredietgeschiedenis op te bouwen, kunnen deze kaarten eveneens juist het probleem zijn voor de studenten die niet (voldoende) geleerd hebben om op een verantwoorde manier met een schuld om te gaan. De meest voorkomende fouten, en de bijbehorende gevolgen zijn:

 • het overschrijden van het beoogde budget waardoor er hoge kredietkosten betaald dienen te worden en de schuld wellicht onbeheersbaar wordt,
 • geld uitgeven met een kredietkaart alleen om meer beloningen binnen te halen, is vaak erg verleidelijk, maar verantwoord is het allerminst. Er worden immers onnodige uitgaven gedaan en dat is in geen geval gunstig te noemen omdat er meer kosten dan beloningen om de hoek komen kijken.
 • slechts minimale afbetalingen doen en een deel van het kredietkaartsaldo doorschuiven naar de volgende maand, zal ervoor zorgen dat de openstaande schuld slechts langzaam wordt afgelost. Uiteindelijk zal deze manier van aflossen zowel meer geld als tijd gaan kosten.
 • Niet op tijd betalen van de kredietkaartrekening kan nadelig zijn voor je persoonlijke kredietkaartgeschiedenis. Bij een toekomstige kredietaanvraag kan dit erg nadelig zijn, maar ook zullen er voor een te late betaling extra kosten in rekening worden gebracht door de kredietkaartmaatschappij.

Hoe kunnen studenten een kredietkaart verantwoord gebruiken?

Verantwoord met een kredietkaart om leren gaan, doe je bij voorkeur door langzaam en niet te ingewikkeld te beginnen. Door niet te overhaasten en slechts kleine bedragen te betalen met een kredietkaart kan een beginnende gebruiker vertrouwd raken met de kaart en de diverse mogelijkheden die deze te beiden heeft. Enkele tips om een beginnende kredietkaartgebruiker op weg te helpen zijn:

 • Begin met slechts één beperkte kredietkaart en een lage kredietopening zodat de kaart kan worden ontdekt en de mogelijkheden onder de knie gekregen kunnen worden zonder dat het risico op hoge schulden direct op de loer ligt. Meerdere kredietkaarten zal dit risico eveneens vergroten.
 • Leer de kredietkaart en de maandelijkse uitgavenstaat te begrijpen zodat er een goed beeld ontstaat van de persoonlijke geldstroom. Door de geldstroom te analyseren en de online budgetteringtool te gebruiken, is het bovendien veel gemakkelijker om eventuele valkuilen te vinden en verbeteringen aan te brengen ten aanzien van inkomsten en uitgaven.
 • De volledige schuld maandelijks op tijd terugbetalen. Zo wordt voorkomen dat er rente moet worden betaald over de gedane aankopen en dat de kredietkaartschuld erg hoog oploopt.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20