Persoonlijke Lening Simulatie

Een persoonlijke lening is een term die duidt op een bepaalde vorm van een consumptieve lening krediet. Bij een persoonlijke lening ontvang je het leenbedrag in één keer op het moment dat de kredietverstrekker heeft besloten je de gevraagde lening te verstrekken.

Vervolgens dien je de persoonlijke lening in een aantal, van tevoren vastgestelde termijnen, weer terug te betalen. De kredietverstrekker zal je de lening echter niet kosteloos verstrekken. Je zult dan ook, naast de aflossing, deel aan rente moeten te betalen. Elke periodieke aflossingstermijn zal om die reden op zijn gebouwd uit een deel aflossing en een deel rente. De rentevergoeding is een vooraf afgesproken percentage van de nog openstaande schuld. Er kan overigens sprake zijn van een vaste- of een variabele rentevergoeding bij een persoonlijke lening.

In het leencontract, dat je ondertekent bij het afsluiten van een persoonlijke lening, zullen alle gemaakte afspraken opgenomen zijn. Je kunt onder andere denken aan:

 • de looptijd van de lening,
 • de hoogte van de rente,
 • de rentesoort,
 • de periodieke aflossingstermijnen.

Deze afspraken kunnen gedurende de looptijd van de persoonlijke lening niet worden gewijzigd.

Een persoonlijke lening geeft je, in tegenstelling tot bij een doorlopend krediet, niet de mogelijkheid om het afgeloste deel van de lening weer op te nemen. Het verloop van een persoonlijke lening zal dan ook volledig vaststaan zonder dat je tussentijds wijzigingen aanbrengt of kosteloos vervroeg (een deel van) de leensom aflost. Wel zal de rente van een persoonlijke lening lager liggen dan bij een doorlopend krediet vanwege het ontbrekend renterisico.

Persoonlijke leningen vergelijken

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Waarom een persoonlijke lening afsluiten?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 20.19.07

De redenen om een persoonlijke lening af te sluiten kunnen van persoon tot persoon verschillen. Grofweg kun je echter een onderscheid maken in:

 • Een concreet project om een persoonlijke lening aan te gaan, zoals:
  • reparaties aan je woning,
  • aanschaf van een bepaald product, bijvoorbeeld een nieuwe laptop of een nieuwe bank.
 • Bijzondere gebeurtenissen om een persoonlijke lening aan te gaan, zoals:
  • voorziene kosten, bijvoorbeeld een huwelijk of geboorte,
  • onvoorziene kosten, zoals ziekte, een ongeval of een sterfgeval.
 • Verbetering van je leefomgeving door een persoonlijke lening af te sluiten, zoals:
  • het herinrichten van een kamer,
  • een nieuwe keuken of badkamer plaatsen,
  • het vervangen van je cv-ketel.
  • het uitvoeren van energievriendelijke werken uit te voeren.
 • Opbouw van een geldreserve door het aangaan van een persoonlijke lening zodat je inkomsten en uitgaven binnen je budget beter in balans zijn. Dit is erg handig als je een variabel inkomen hebt, bijvoorbeeld omdat je:
  • werkt als zelfstandig ondernemer,
  • freelance werk doet,
  • afhankelijk bent van seizoensgebonden activiteiten.

Is een persoonlijke lening echt nodig?

In sommige gevallen is het afsluiten van een persoonlijke lening bittere noodzaak en de enige manier om uit de financiële problemen te blijven. In andere situaties zou je ook voor alternatieven van een persoonlijke lening kunnen kiezen. Hierbij kun je denken aan:

 • afzien van geld lenen en een financiering uitstellen totdat je voldoende geld hiervoor hebt gespaard,
 • een doorlopend krediet afsluiten zodat je op een flexibele manier geld kan lenen en aflossen,
 • rood staan bij de bank, maar dit kan vaak slechts tot een bepaalde hoogte waardoor dit niet altijd toereikend zal zijn,
 • gebruikmaken van een kredietkaart om een betaling of een aankoop te doen.

Rood staan bij de bank en het gebruik van een kredietkaart zijn echter erg dure leenvormen. Zeker als je grotere geldbedragen opneemt, zal het aandeel aan rentevergoeding dat je hierover dient te betalen erg groot worden. De uiteindelijke leenkosten wegen in dergelijke gevallen dan ook erg zwaar ten aanzien van het leendoel.

Hoeveel kan ik lenen met een persoonlijke lening?

Het bedrag dat je door middel van een persoonlijke lening kunt lenen, zal van een heleboel factoren afhangen, bijvoorbeeld:

 • de hoogte van je maandelijkse inkomen,
 • je maandelijkse vaste lasten,
 • eventuele andere schulden,
 • een eventuele alimentatieverplichting,
 • je werksituatie (een vast- of een tijdelijk arbeidscontract),
 • je gezinssituatie (alleenstaand, in een relatie of een gezin met kinderen)
 • je kredietgeschiedenis en eventuele negatieve notering bij het CKP.

Het bedrag dat je kunt lenen, hoeft om die reden dan ook niet gelijk te zijn aan dat van een andere kredietnemer met een vergelijkbaar leendoel. Iemand met een goed inkomen en geen openstaande schulden heeft immers een grotere terugbetalingscapaciteit dan een persoon die zowel meerdere schulden als weinig inkomsten heeft. Voor een kredietverstrekker zal in het laatste geval het financieel risico namelijk een stuk hoger liggen. Wanneer in dit voorbeeld de laatst genoemde persoon ook nog eens negatief genoteerd staat bij het CKP dan is lenen vrijwel onmogelijk geworden.

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Rente op een persoonlijke lening

In ons land worden, evenals in veel landen, de maximale leenkosten van iedere persoonlijke lening bij wet aan banden gelegd. Een jaarlijks kostenpercentage (JKP) kan als gevolg van deze wettelijke bepalingen dus niet hoger zijn dat de vastgelegde maximale rente en een aantal andere van tevoren vastgestelde kosten. Als kredietnemer zul je zo in bescherming worden genomen tegen extreem hoge rentes als je geld gaat lenen.

Kredietverstrekkers zijn echter wel tot op bepaalde hoogte vrij om het rentepercentage van een lening te bepalen. Uiteraard zal er dan wel rekening gehouden moeten worden met de maximale rente die bij wet is vastgesteld. Een aanbieder van een persoonlijke lening mag dus nooit het maximale rentepercentage overschrijden.

Als je een persoonlijke lening aan wilt gaan dan zul je in de regel kunnen kiezen uit een vaste- of een variabele rentevergoeding.

 • Bij een vaste rente zal de rentevergoeding gedurende de looptijd niet veranderen en weet je van tevoren dus precies wat de looptijd zal zijn, hoeveel je elke maand aan aflossing en rente dient te betalen en wat de uiteindelijke leenkosten zullen zijn.
 • Bij een variabele rente kan de rente maandelijks stijgen of dalen waardoor je nooit exact weet wanneer je persoonlijke lening is afgelost en wat de uiteindelijke leenkosten zullen bedragen.

De looptijd van een persoonlijke lening

Door een persoonlijke lening aan te gaan, leg je je voor een bepaalde duur contractueel vast en verplicht je jezelf om aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen. De periode dat je persoonlijke lening loopt wordt ook wel de looptijd genoemd. Omdat het verloop van een persoonlijke lening vooraf al vaststaat, is ook de looptijd op dat moment al bekend. Je weet dus precies wanneer je je schuld helemaal hebt afbetaald.

De looptijd van een (persoonlijke) lening is van een aantal aspecten afhankelijk, zoals:

 • de hoogte van de lening,
 • de hoogte van de periodieke aflossingstermijnen,
 • de rentevergoeding die betaald moet worden over de leensom.

Vaak kun je, als je een persoonlijke lening af wilt sluiten, ook aangeven welke looptijd je voorkeur heeft. Door middel van de looptijd kun je immers bepalen over welke periode je de leenkosten uit wilt spreiden. Een langere looptijd betekent dan ook dat je deze kosten in kleinere delen kunt verdelen, maar dan wel meer rentekosten zult maken. Een kortere looptijd zal daarentegen juist je maandlasten verhogen en dus voor minder financiële speelruimte zal zorgen. De rentevergoeding, en dus ook de uiteindelijke leenkosten, zullen in dit laatste geval wel lager uitvallen.

Een voordelige persoonlijke lening afsluiten

Op het moment dat je van de meest gunstige rente over je persoonlijke lening wilt genieten, dan kun je het beste de rentepercentages en andere leenkosten vergelijken van meerdere leningen van meerdere kredietaanbieders. Bij voorkeur kijk je dan welke leenkosten je op jaarbasis moet gaan betalen en of de voorwaarden aan de persoonlijke lening aansluiten bij je persoonlijke- en financiële situatie.

Om de meest voordelige persoonlijke lening te kunnen vinden, kun je verschillende wegen bewandelen, zoals:

 • persoonlijk informatie inwinnen bij verschillende financiële instellingen die persoonlijke leningen verstrekken. Dit is doorgaans erg tijdrovend en omslachtig.
 • per telefoon of e-mail informatie inwinnen bij diverse financiële instellingen die persoonlijke leningen aanbieden. Dit is weliswaar minder tijdrovend, maar je zult er nog altijd behoorlijk wat energie in moeten steken.
 • een online simulatie uitvoeren op de websites van meerdere financiële instellingen die persoonlijke leningen verstrekken. Je krijgt dan automatisch alle benodigde gegevens over een lening aangereikt.
 • een online offerte aanvragen op de websites van meerdere financiële instellingen die persoonlijke leningen aanbieden. De offertes kun je dan naast elkaar leggen en de meest gunstige kiezen.

In steeds meer gevallen kun je, na het uitvoeren van een online simulatie of het aanvragen van een online offerte, direct een definitieve aanvraag versturen voor de persoonlijke lening die je het meest voordelig lijkt.

Lenen bij een betrouwbare kredietaanbieder

Tegenwoordig zijn er een groot aantal kredietaanbieders actief die je maat wat graag een persoonlijke lening aan willen bieden. Als je de verkooppraatjes van deze aanbieders moet geloven zijn ze stuk voor stuk de voordeligste, maar bovenal ook de meest betrouwbare, die je maar kunt vinden. Helaas is dit niet in alle gevallen ook echt waar.

Om die reden is het dan ook erg verstandig om, voor het aangaan van een persoonlijke lening, na te gaan of je zaken gaat doen met een betrouwbare partij. Dit kun je doen door op het internet op zoek te gaan naar klantbeoordelingen en reviews die betrekking hebben op een bepaalde financiële instelling en/of een bepaald product. Dit soort beoordelingen zal immers veel objectiever zijn dan de fraaie reclames van een kredietverstrekker en ook de minpunten aan het licht brengen.

Door in een online zoekmachine de naam van een bepaalde aanbieder van leningen en kredieten in te geven, zul je al snel te weten komen of het vertrouwd is om met deze partij in zee te gaan als je in financiële nood verkeert. Een malafide kredietverstrekker, met hoge leenkosten en onredelijke voorwaarden of juist verhalen die te mooi zijn om waar te wezen, is in dat geval namelijk het laatste waar je op zit te wachten.

Niet onnodige veel geld lenen

Zodra je een geschikte persoonlijke lening hebt gevonden bij een betrouwbare aanbieder, dan kan de verleiding toeslaan om meer geld te gaan lenen dan je eigenlijk nodig hebt voor het beoogde leendoel. Je kunt dan bijvoorbeeld een dagje lekker gaan shoppen zonder je zorgen te hoeven maken over de prijskaartjes, of dat hippe mobieltje kopen waar je anders nog maanden voor zou moeten sparen.

Een onnodig hoge leensom betekent echter ook dat je langere tijd nodig hebt om de schuld weer af te lossen en dus ook meer rentevergoeding moet gaan betalen. De uiteindelijke leenkosten zullen om die reden dan, net zoals de maandelijkse aflossingstermijnen, fors kunnen stijgen. Meer geld lenen kan er dan ook voor zorgen dat je voor de duur van de lening moeite hebt om rond te komen. In het meest erge geval kan een te grote lening er zelfs aan bijdragen dat je in de financiële problemen belandt, bijvoorbeeld door het niet na kunnen komen van bepaalde betalingsverplichtingen.

Geen onnodige lange looptijd bij een persoonlijke lening

Een persoonlijke lening in termijnen terugbetalen, wil eigenlijk niets meer zeggen dat de leenkosten verspreiden in kleinere stukjes. In plaats van je aankoop of betaling ineens te doen, verdeel je op die manier dus de kosten over een langere periode. Gedurende de looptijd van een persoonlijke lening zul je je dan wel contractueel vast hebben gelegd aan de vooraf vastgestelde betalingsverplichtingen.

Hoe langer de looptijd van een persoonlijke lening dus is, hoe meer periodieke aflossingstermijnen er zullen zijn en hoe meer rente er betaald dient te worden over de nog openstaande schuld. De uiteindelijke leenkosten van de persoonlijke lening zullen dan behoorlijk oplopen. Hier staat echter wel tegenover dat je elke maand wat meer speelruimte hebt binnen je budget. Voordat je een looptijd kiest, moet je je dan ook goed bedenken wat je voorkeur heef, maar ook wat je het meeste voordeel op kan leveren. Tussen deze twee aspecten dien immers een goede balans te zitten om financiële problemen in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

Bekijk ook: Kan ik geld lenen zonder bank?

Bovendien zul je, als een onnodige lange looptijd kiest, het risico lopen dat je leendoel al is verouderd of zelfs versleten op het moment dat je nog altijd bezig bent met de aflossing van de persoonlijke lening. De looptijd van een persoonlijke lening dient dan ook altijd goed in verhouding te zijn met het leendoel dat je voor ogen hebt.

Simulatie van een persoonlijke lening

Om vooraf een goed beeld te krijgen van de persoonlijke lening die je aan wilt gaan, kun je bij steeds meer kredietaanbieders een online simulatie uitvoeren. Dit is een snelle methode die je exact kan laten zien waar je aan toe zult zijn als je een bepaalde leenvorm afsluit bij de kredietaanbieder van je keuze.

Een online simulator voor een persoonlijke lening is eigenlijk een klein hulpprogrammaatje op de website van een kredietverstrekker. Door de gevraagde persoonlijke- en financiële gegevens te verstrekken, zullen automatisch de meest voordelige leenopties aan je worden getoond. Uiteraard kun je, voordat je een definitieve leenaanvraag de deur uitdoet, meerdere simulaties uitvoeren (van verschillende leenvormen en meerdere aanbieders) om de meest gunstige persoonlijke lening voor je persoonlijke situatie te vinden.

Gegevens die je bij de hand moet houden bij het uitvoeren van de simulatie zijn onder andere:

 • je persoonlijke gegevens,
 • je inkomstengegevens,
 • een overzicht van je vaste lasten,
 • persoonlijke- en financiële gegevens van een eventuele partner.

Aanvragen van een offerte

Het aanvragen van meerdere offertes (bij voorkeur bij verschillende kredietaanbieders) kan je al snel duidelijkheid geven over de voorwaarden en tarieven die gehanteerd worden. Met andere woorden: door offertes te vergelijken, kun je gemakkelijk de meest voordelige persoonlijke lening vinden voor je persoonlijke situatie. Het aanvragen van een offerte is vandaag de dag doorgaans een peulenschil.

De meeste aanbieders van persoonlijke leningen bieden hun potentiële klanten de mogelijkheid om online offertes aan te vragen. Vaak kun je voorafgaande aan de offerteaanvraag zelfs een simulatie doen voor de lening die je voor ogen had. Je weet dan eigenlijk al waar je aan toe bent bij het afsluiten zodat de offerte alleen een officiële bevestiging zal zijn.

Om een offerteaanvraag te doen, vul je dan net zoals bij de simulatie een aantal gevraagde persoonlijke- en financiële gegevens in. Vervolgens zal de kredietaanbieder je een offerte sturen en ben je vrij om deze te accepteren of niet. Je dient echter wel rekening te houden met het feit dat een offerte slechts tijdelijk geldig is. Na het verstrijken van de einddatum zul je dus weer opnieuw een offerteaanvraag moeten doen.

Aanvragen van een persoonlijke lening

Op het moment dat je een voordelige persoonlijke lening hebt gevonden bij een aanbieder die ook je vertrouwen heeft weten te winnen, dan is het tijd om definitief een aanvraag voor deze lening de deur uit te doen. Het aanvragen is, evenals het uitvoeren van een simulatie en het aanvragen van een offerte vrij eenvoudig. Vandaag de dag kun je dit immers ook steeds vaker gemakkelijk online regelen.

Wederom worden bij de aanvraag van een persoonlijke lening allerlei persoonlijke- en financiële gegevens van jou, en een eventuele partner, gevraagd. Maar nu dien je ook een aantal bewijzen mee te sturen om deze gegevens te staven. Hierbij kun je denken aan:

 • een identiteitsbewijs of paspoort om vast te kunnen stellen dat je inderdaad de persoon bent die je zegt te zijn,
 • loonstroken of andere inkomsten bewijzen om aan te tonen dat je daadwerkelijk middelen hebt om de lening terug te betalen,
 • bewijzen van vaste uitgaven, bijvoorbeeld van een alimentatieverplichting of een schuld.

Op basis van de verstrekte gegevens kan de kredietaanbieder beoordelen, samen met een check bij het CKP, of je over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt en het geleende geld dus probleemloos terug kunt betalen. Doordat er meestal ook een toetsing bij het CKP uitgevoerd moet worden, kan de behandeling van je leenaanvraag echter wel een paar weken in beslag nemen.

Aflossen van een persoonlijke lening

Geld dat je hebt geleend, moet uiteindelijk ook weer worden terugbetaald. Voor een persoonlijke lening is dat dan ook niet anders. Bovendien zal de kredietverstrekker niet alleen de leensom terug willen ontvangen, maar ook een rentevergoeding over de openstaande schuld in rekening brengen. Deze rente kun je zien als een soort compensatie voor het uitlenen van het geld en het nemen van een zeker financieel risico door de lening te verstrekken.

In de meeste gevallen betekent dit dat je elke maand een bepaald bedrag aan aflossing betaalt met daarop nog een deel aan rente. Naarmate de aflossing van de persoonlijke lening vordert, zal het aflossingsdeel groter worden en het rentedeel (dat een percentage is van de openstaande schuld) dalen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste persoonlijke lening aan worden gegaan tegen een vaste rente. Het rentepercentage zal dus gedurende de looptijd niet veranderen door rentedalingen of –stijgingen. Door deze zekerheid weet je meestal van tevoren wat je als periodieke aflossing moet betalen en wanneer je volledige schuld zal zijn afgelost.

Gevolgen van een persoonlijke lening

Door een persoonlijke lening aan te gaan, zul je:

 • (tijdelijk) wat meer financiële speelruimte krijgen,
 • een betaling of aankoop kunnen doen,
 • je voor de duur van de looptijd contractueel vastleggen aan betalingsverplichtingen.

Op deze manier geld lenen heeft dus zowel voor- als nadelen. Een persoonlijke lening zal je immers in staat stellen om betalingen uit te voeren die je uit eigen middelen niet kon doen. Daarnaast zul je door deze lening gedurende een bepaalde tijd elke maand minder te besteden hebben omdat je aan de gemaakte afbetalingsverplichtingen dient te voldoen. Het kan zelfs gebeuren dat je juist krapper bij kas komt te zitten om aan de periodieke aflossingen te kunnen voldoen. In bepaalde gevallen moet je je door de openstaande schuld zelfs een aantal dingen ontzeggen, zoals een vakantie of een avondje stappen met vrienden,Geld dat je maandelijks binnenkrijgt, kun je namelijk maar één keer uitgeven.

Bekijk ook: Geld lenen voor je renovatie?

Een ander gevolg van het aangaan van een persoonlijke lening is dat deze schuld genoteerd zal worden bij het CKP. Deze registratie kan op zijn beurt gevolgen hebben als je een andere lening af wilt sluiten. Een te hoge schuldenlast brengt namelijk niet alleen financiële risico’s voor jou mee, maar ook voor de mensen of bedrijven die je geld uit hebben geleend.

Een persoonlijke lening niet af kunnen betalen

Dat het lenen van geld, en dus ook het aangaan van een persoonlijke lening, niet gratis is, weten de meeste mensen wel. Toch wordt nog steeds erg vaak de impact van een lening onderschat. Hierdoor bestaat er een reële kans dat leningen en/of andere betalingsverplichtingen niet meer voldaan kunnen worden. In het begin zul je waarschijnlijk proberen om het ene financiële gat met het andere te dichten. Betalingen worden bijvoorbeeld uitgesteld om aan andere financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Uiteindelijk kan het echter helemaal mis gaan en kun je de persoonlijke lening niet langer afbetalen. De kredietverstrekker zal je dan nog een aantal betalingsherinneringen en aanmaningen sturen om je als nog te bewegen om aan je verplichtingen te voldoen. Er zullen doorgaans wel bepaalde kosten voor je betalingsachterstand in rekening worden gebracht bovenop de openstaande schuld.

Indien de afbetalingen nog altijd uitblijven, zal de kredietverstrekker je zaak doorspelen aan een deurwaarder. Deze deurwaarder zal eveneens eerst proberen om een betalingsregeling met je te treffen. Uiteraard worden er door de deurwaarder ook kosten voor zijn werkzaamheden in rekening gebracht die je dient te betalen naast de schuld die je nog hebt lopen. Wanneer je deze, inmiddels fors verhoogde, schuld nog altijd niet kunt aflossen, zal er beslag worden gelegd op je inkomen of goederen om (een deel van) de schuld en alle extra kosten af te kunnen lossen. De afsloten persoonlijke lening heeft je dan dus van de regen in de drup gebracht.

Registratie bij het CKP

In ons land is het wettelijk verplicht om alle leningen en kredieten vanaf 1000 euro en/of een looptijd vanaf drie maanden te melden bij het CKP. Het CKP zal de gegevens van deze leningen en de betreffende leningnemers nauwkeurig bijhouden in een databank. Ook wordt er vastgelegd of er sprake is van betalingsachterstanden of wanbetaling.

Voordat je een persoonlijke lening verstrekt krijgt, zal elke kredietverstrekker verplicht zijn om na te gaan of je bij het CKP genoteerd staat en hoe je leengeschiedenis eruit ziet. Op het moment dat je al te veel geld hebt geleend, of zelfs behoort tot de achterstallige- of wanbetalers, dan is het financieel risico voor de kredietverstrekker een stuk groter geworden. De kans dat je een (persoonlijke) lening verstrekt krijgt zal dan nihil zijn omdat voor de aanbieder van de lening van groot belang is dat je het geleende bedrag probleemloos terug kunt betalen. Door de registratie bij het CKP wordt dus ook de kredietnemer in bescherming genomen. Wanneer de opgebouwde schuldenlast te hoog is geworden, kun je gewoonweg niet nog meer geld lenen. Dit zou niet alleen erg onverstandig zijn, maar je ook nog dieper in de financiële miserie kunnen storten.

Bekijk ook: Dringend geld nodig, wat nu?

Hoewel alle aanbieders van leningen en kredieten de databank van het CKP kunnen raadplegen en aanvullen, wil dit niet zeggen dat iedereen vrije toegang heeft tot je gegevens. Aan de toegang tot de databank van het CKP zijn immers strenge wettelijke regels verbonden om de privacy van de kredietnemers te kunnen beschermen en misbruik van de aanwezige informatie tegen te gaan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20