Koeweit stuurde voorbije drie jaar bijna 400.000 expats naar huis

In Koeweit hebben de voorbije drie jaar 371.000 expats hun arbeidsplaats verloren. Dit houdt verband met het feit dat het land een beleid voert waarbij buitenlanders door eigen burgers worden vervangen. Dat heeft de lokale krant Al Qabas gemeld, verwijzend jaar rapporten van het nationale Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vier jaar geleden waren in Koeweit 2,89 miljoen expats aan het werk. Vorig jaar werden er nog 2,52 miljoen buitenlandse werknemers geteld.

Koeweitisering

In het rapport wordt wel opgemerkt dat die cijfers ook betrekking hebben op 115.000 personen die in Koeweit als huishoudelijk personeel aan de slag waren en door de uitbraak van de coronapandemie naar hun thuisland waren teruggekeerd.

Bij overheidsdiensten is het aantal expats over een periode van drie jaar met ongeveer 11.000 werknemers gedaald. In de particuliere sector werden vorig jaar nog 1,2 miljoen buitenlandse werknemers geteld. Drie jaar geleden telde die sector nog 1,5 miljoen expats.

“De verschuivingen op de arbeidsmarkt zijn het gevolg van een werkgelegenheidsbeleid dat Koeweit vijf jaar geleden heeft ingevoerd”, beklemtoont Al Qabas. “Daarbij werd beslist om tot een Koeweitisering over te gaan, waarbij expatsin de mate van het mogelijke maximaal door binnenlandse arbeidskrachten zouden moeten worden vervangen.”

Deportaties

Het is volgens Al Qabas niet duidelijk of alle buitenlanders die werkloos zijn geworden inmiddels Koeweit al hebben verlaten. Daarbij wordt opgemerkt dat er vorig jaar ongeveer 151.000 illegale buitenlandse werknemers in het emiraat aan de slag waren. Dat betekende een stijging met ongeveer 50 procent tegenover vier jaar geleden. Het voorbije jaar zouden ongeveer 18.000 illegale buitenlandse werknemers zijn gedeporteerd.

Koeweit heeft een bevolking van ongeveer 4,6 miljoen mensen, echter met inbegrip van bijna 3,5 miljoen expats. De voorbije maanden zijn in het emiraat herhaaldelijk stemmen opgegaan om de tewerkstelling van buitenlanders verder te beperken. Daarmee werd gehoopt de economische gevolgen van de uitbraak van de coronapandemie voor het land te helpen opvangen.

Er worden in het Koeweitse parlement momenteel verdere wetsontwerpen over het statuut van de expats besproken. Daarbij zou onder meer een beperking van de verblijfsvergunning voor buitenlandse werknemers op de agenda staan.

(kg)

Meer