Kandidaat-astronauten ESA moeten geduld oefenen; pas in tweede helft volgend jaar meer duidelijkheid

Half juni sloot het European Space Agency (ESA) zijn wervingscampagne voor de volgende lichting Europese astronauten af. Pas in de loop van de tweede helft van volgend jaar zullen de kandidaten kunnen vernemen of ze al dan niet aan de opleiding mogen beginnen. Het blijkt voor het Europese ruimtevaartbureau immers een bijzonder zware klus om alle sollicitaties door te nemen en te evalueren.

De organisatie heeft veel meer kandidaturen ontvangen dan was verwacht. Daardoor zal de dienst human resources van het ruimtevaartbureau meer tijd nodig hebben om een selectie door te voeren.

Massale interesse

In zijn jongste campagne zocht het European Space Agency zowel astronauten als paranauten, ruimtereizigers met een lichamelijke handicap. “Er bleek echter een veel grotere interesse dan we oorspronkelijk hadden verwacht”, voert Guillaume Weerts, verantwoordelijke ruimtevaartgeneeskunde bij het European Astronaut Centre (EAC).

“Dit heeft de organisatie zo overweldigd dat het moeilijk is om de geïnteresseerden met de juiste vaardigheden te selecteren. We zijn absoluut overtuigd dat elke aanvraag de aandacht moet krijgen die ze verdient. Met het grote aantal aanvragers kost dit gewoon meer tijd dan aanvankelijk voorzien.”

Bij de selectie van zijn vorige lichting astronauten dertien jaar geleden had het Europees ruimtevaartbureau 8.413 kandidaturen ontvangen. Dit keer werden echter meer dan 23.000 dossiers van potentiële ruimtereizigers geregistreerd.

“Bij een eerste doorlichting bleek dat sommige aanvragen in geen geval voor een selectie in aanmerking zouden komen omdat niet aan de gestelde voorwaarden was voldaan”, merkt Antonella Costa, verantwoordelijke personeelszaken bij het European Space Agency, op. “Deze personen konden onmiddellijk van een afwijzing op de hoogte gebracht.”

“De andere dossiers gingen naar een eerste selectie”, aldus nog Costa. “Meer dan 80 procent van alle dossiers die voorlopig in aanmerking komen, worden nog beoordeeld. Pas in november zullen de kandidaten kunnen vernemen of ze tot de volgende selectierondes worden toegelaten.”

“Wie nog niet voor een volgende ronde is uitgenodigd, moet niet vrezen dat zijn aanvraag per se niet in behandeling wordt genomen. We moeten de kandidaten dan ook om enig geduld vragen.”

Diversiteit

Uiteindelijk zullen 1.500 geïnteresseerden aan de tweede fase van het selectieproces kunnen beginnen. Daarbij wordt een volledige testdag georganiseerd in één van de vestigingen van de organisatie in Europa.

Ook hier heeft de organisatie zich echter moeten aanpassen. Door de uitbraak van de coronacrisis moet immers met reisgerelateerde beperkingen worden gehouden. Daardoor zullen de kandidaten tot het einde van het jaar in gespreide groepen voor een testdag worden uitgenodigd.

Om als astronaut door het European Space Agency te worden aangeworven, moet de kandidaat uiteindelijk zes testfases doorlopen. Die tests dienen om de cognitieve en fysieke capaciteiten van de kandidaten te evalueren.

Nadat de potentiële astronauten bij het eerste screeningproces werden weerhouden, moeten de betrokken kandidaten vervolgens drie praktische testfasen en twee interviewrondes doorlopen voordat ze uiteindelijk aan de opleiding zouden kunnen beginnen.

Het ruimtevaartbureau verwacht dat dit hele proces slechts in de loop van de tweede helft van volgend jaar zal kunnen worden afgerond.

De organisatie wijst er nog op dat dit keer 5.419 vrouwen hun kandidatuur hebben ingestuurd. Dertien jaar geleden was er sprake van 1.287 aanvragen. Dit keer wil het Europese ruimtevaartbureau ook één astronaut met een lichamelijke handicap selecteren. Daarvoor hebben zich 257 kandidaten gemeld.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20