Kan ik een lening aangaan met schulden?

Indien je in financiële nood verkeert, kan het afsluiten van een lening soms een goede oplossing zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld belangrijke rekeningen betalen en/of een aankoop doe die je absoluut niet langer uit kunt stellen. Het kan echter gebeuren dat in de loop van de tijd al meerdere schulden op je naam hebt staan, maar desondanks nog een keer in geldnood komt te zitten. In een dergelijke situatie is het niet altijd mogelijk, of ronduit onverantwoord, om nog een nieuwe lening aan te vragen.

Een lening aanvragen bij een bank

Op het moment dat je geld wilt lenen, dan kun je uiteraard naar je eigen bank stappen en daar een leenaanvraag indienen, maar als je nog één of meerdere leningen open hebt staan, dan kan dit vaak op niets uitlopen. Je bank zal, net zoals alle andere kredietverstrekkers, immers van mening kunnen zijn dat deze extra lening je terugbetalingscapaciteit zal ondermijnen en dus een te groot financiële risico voor de aanbieder van de leensom met zich mee kunnen brengen.

De meeste financiële instellingen zullen om die reden dan ook niet staan te juichen als je een leenaanvraag bij hen indient, terwijl je al schulden op je naam hebt staan. Elke maand zul je namelijk ook aan de betalingsverplichtingen van de eerder opgebouwde schulden dienen te voldoen. Het totaal inkomen dat je elke maand binnenkrijgt, zal als gevolg daarvan onder een bepaalde druk komen te staan en door een nieuwe lening nog verder oplopen. De kans dat je op een bepaald ogenblik je schulden niet meer zonder problemen af kunt lossen, zal dan ook zeker op de loer liggen.

Tip! Simuleer verschillende leningen:

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Wanneer de bank je een nieuwe lening zou verstrekken bestaat dan ook de kans dat er (een deel van) het geld dat aan je uit is geleend niet terugkomt. Voor de bank betekent dit dan ook een financieel verlies en wordt doorgaans als onaanvaardbaar beschouwd. Om die reden zal het ook weinig zin hebben om een soortgelijke leenaanvraag bij een andere bank of financiële instelling in te dienen omdat ook deze kredietverstrekker meestal niet bereid zijn om een dergelijk hoog risico te lopen.

Databanken van het CKP

Bij de beoordeling van de meeste aanvragen voor een lening zullen banken, en andere financiële instellingen, bij wet verplicht zijn om een (vaak erg tijdrovende) check uit te voeren bij de centrale voor kredieten aan particulieren (CKP). Bij het CKP worden immers, door de verschillende kredietverstrekkers, alle leningen en kredieten die in ons land zijn verstrekt geregisterd en van een bepaalde code voorzien. Aan de hand van deze gegevens kunnen bepaalde overheidsinstelling (zoals de belastingdienst) en kredietverstrekkers zien of een aanvrager van een lening wel op een verantwoorde manier opnieuw geld kan lenen. In de databanken worden namelijk ook betalingsachterstanden en gevallen van wanbetalingen bijgehouden.

Hoewel veel mensen nog altijd denken dat het CKP vooral in het leven is geroepen om de kredietverstrekkers te beschermen, zal er ook de individuele kredietnemer er zeker profijt van hebben. Indien er immers sprake is van onverantwoord leengedrag, dan zullen er alarmbellen gaan rinkelen en zal een nieuwe lening niet worden verstrekt zodat de kans op nog hogere schulden bij officiële kredietverstrekkers beperkt kan blijven. De kredietgeschiedenis van een kredietnemer zal echter wel een bepaalde periode door blijven werken omdat ook na afbetaling van een schuld deze nog enige tijd zichtbaar blijft voor instellingen en organisaties die toegang hebben tot de databanken van het CKP.

Een lening aanvragen zonder tussenkomst van een bank

Als je niet bij een bank wilt, of kunt, aankloppen voor een lening, dan kun je uiteraard je geluk eveneens beproeven bij een andere kredietverstrekker. In de praktijk wil dit overigens niet altijd zeggen dat je dan meer kans van slagen hebt want ook veel van de andere financiële instellingen zullen een nauwkeurige beoordeling maken van het financieel risico dat zij lopen op het moment dat er geld aan je uit wordt geleend. In een heleboel gevallen zal er zelfs een toetsing bij het CKP uit worden gevoerd om je kredietgeschiedenis na te trekken. Een lening aanvragen zonder tussenkomst van een bank zal je dus niet altijd het gewenste resultaat opleveren.

Daarbij komt verder nog dat je, als kredietnemer, soms onnodig hoge risico’s neemt door in zee te gaan met personen of organisaties die buiten een bank om geld willen lenen. Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met malafide kredietverstrekkers die onmogelijke voorwaarden stellen aan de verstrekking van een lening. Hierbij kun je onder andere denken aan de betaling van een extreem hoge leenvergoeding, de betaling van ongeoorloofde kosten of een zeer beperkte looptijd van de lening. Door een lening aan te gaan bij dit soort kredietverstrekkers kun je weliswaar geld lenen terwijl je nog andere schulden open hebt staan, maar of je ook werkelijk hiermee geholpen zult zijn, is nog maar de vraag. Vaak zul je jezelf alleen maar verder in de financiële problemen manoeuvreren en je alsmaar meer kopzorgen gaan maken.

Veilig geld lenen met schulden

Er zijn echter ook een aantal manieren om op een veilige manier geld te lenen, terwijl je nog andere schulden open hebt staan. Je kunt bijvoorbeeld:

  • een lening vragen bij familie of goede vrienden,
  • rood stand aanvragen op je zichtrekening bij je bank,
  • een kredietkaart gebruiken,
  • een minilening afsluiten.

Alleen geld lenen van een familielid of een goede vriend kan vaak als echt voordelig worden gezien omdat deze personen je vaak geen, of aanzienlijk lagere. leenkosten zullen berekenen. De overige manieren om op een veilige manier geld te lenen, zijn echter wel relatief duur te noemen. Niet alleen zul je je te maken krijgen met een hoog rentepercentage over de openstaande schuld of een hoge leenvergoeding die je per afgesloten minilening dient te betalen, maar ook kunnen er specifieke voorwaarden worden gekoppeld aan de terugbetaling van het tijdelijk beschikbaar gestelde geld. Zo zul je een minilening altijd weer na een erg korte looptijd weer ad moeten lossen (vermeerderd met een forse leenvergoeding) en zul je rekening moeten houden met een mogelijke nulstelling als je rood wilt staan bij de bank. Dit laatste wil zeggen dat je op een vooraf bepaald moment de rood stand moet zijn weggewerkt.

Is het verantwoord om met schulden geld te lenen?

De registratie van leningen en kredieten bij het CKP is onder andere in het leven geroepen om de kredietnemer tegen zichzelf, en zijn of haar onverantwoord leengedrag, in bescherming te nemen. Niet in alle gevallen zal het immers verstandig zijn om nog een schuld op te bouwen als je nog één of meerdere leningen af moet lossen. Zelfs wanneer je de nieuwe schuld aan wilt gaan om een aflossing te kunnen betalen om betalingsproblemen te voorkomen. Je gaat dan namelijk de de ene financiële hiaat met een ander opvullen waardoor de leenkosten steeds verder op kunnen stapelen. Met andere woorden: je zult uiteindelijk door de bomen het bos niet meer zien en wellicht in een ingewikkeld web van betalingen verstrikt raken.

Ondanks de financiële problemen die op de loer zullen liggen als je toch geld gaat lenen terwijl je al schulden hebt, zullen er toch nog altijd mensen zijn die leningen aangaan bij niet officiële kredietverstrekkers, zoals familieleden, vrienden of zelfs onbekenden. Niet alleen zullen zij zo steeds meer financiële lasten moeten dragen en zal hun maandelijks beschikbaar budget steeds verder onder druk komen te staan, maar ook kunnen zij te maken krijgen met ronduit onwenselijke situaties. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er geld is geleend van een onbetrouwbare kredietverstrekker die allerlei vage kosten in rekening brengt of onmogelijke voorwaarden zal verbinden aan de verstrekte lening.

Zelfs als je wel in zee gaat met een betrouwbare kredietverstrekker is het in een heleboel gevallen niet verantwoord om nog meer geld te lenen als er nog schulden afbetaald dienen te worden. Voordat je dit dan ook gaat doen, is het goed om jezelf af te vragen of je de lening ook echt probleemloos af kunt lossen en of je de lening ook werkelijk nodig hebt om je geldnood op te lossen. Zodra je tot de conclusie komt dat het afsluiten van nog een lening je in de financiële problemen kan brengen, je andere betalingsverplichtingen niet meer (volledig) kunt voldoen of wanneer je vooraf al weet dat je de terugbetalingen niet kunt garanderen, dan is het absoluut aan te bevelen om direct van de lening af te zien.

Eerlijk zijn tegenover jezelf

Als het je financiën gaat, en dus ook als je schulden hebt en een nieuwe lening af zou willen sluiten, dan is het zaak om altijd eerlijk te zijn tegenover jezelf. Op het moment dat je jezelf immers een rad voor ogen draait, zul je daar later ook zelf de zure vruchten van plukken. Zelfs wanneer de verleiding om een nieuwe lening aan te gaan erg groot zijn, doe je er verstandig aan om je niet gek te laten maken en als een kip zonder kop een leenovereenkomst te ondertekenen.

Ook dien je realistisch te zijn als het gaat om je terugbetalingscapaciteit. Hoe graag je ook een nieuwe lening af zou sluiten, het is niet reëel om te denken dat je met nagenoeg niets een gezond en prettig leven kunt leiden. Extreem gaan bezuinigen op bijvoorbeeld je dagelijkse boodschappen zal dan ook absoluut niet wenselijk zijn. De producten die je aan hebt geschaft met geleend geld zijn immers in veel gevallen niet te eten en al evenmin kun je er je lichaam mee behoeden voor allerlei ontberingen die voort kunnen vloeien uit betalingsproblemen of zelfs wanbetaling. Voor je het goed en wel doorhebt, kun je op deze manier zelfs van de regen in de drup belanden en diep ongelukkig worden. Eerlijk je financiële situatie onder ogen durven zien, zal je daarentegen vaak niet alleen behouden voor een heleboel ellende, maar ook eerder een structurele oplossing in de schoot werpen waardoor je je geldzaken misschien zelfs weer op orde kunt brengen.

Indien je op een eerlijke manier naar je geldzaken kijkt, maar zelf niet meer weet hoe je deze op een juiste manier aan kunt pakken, dan moet je al je moed bij elkaar rapen en op zoek gaan naar hulp. Dit wil niet meteen zeggen dat je een professional in de arm moet nemen. Je kunt immers ook je situatie uitleggen en advies vragen bij een familielid of goede vriend die je vertrouwen heeft en waar je van weet dat je privacy niet door in gevaar wordt gebracht. Op het moment dat je ook langs deze weg er niet in slaagt om je financiën weer op de rails te zetten, dan kun je alsnog (eventueel samen met dit familielid of goede vriend) advies in gaan winnen bij een deskundige op dit gebied, zoals een maatschappelijk werker die zich toe heeft gespitst op personen met financiële problemen.

Conclusie

In de meeste gevallen zal het niet makkelijk zijn om een extra lening bij een officiële kredietverstrekker aan te gaan als je nog één of meerdere schulden niet helemaal hebt afbetaald. De meeste aanbieders van leningen zullen immers het financieel risico dat ze zullen lopen, door je geld te lenen, niet acceptabel vinden en daarom je aanvraag resoluut afwijzen.

Maar ook als je een lening niet via de officiële wegen af wilt sluiten, kun je daar vaak vraagtekens bij zetten. Deze schulden dienen namelijk ook af worden betaald en zullen dus een zekere druk op je maandelijks beschikbaar budget uitoefenen. Het is dan dus goed mogelijk dat je voor een bepaalde periode voortdurend met de gevolgen van de openstaande schulden geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld doordat je bepaalde activiteiten niet meer uit kunt voeren omdat daar gewoonweg geen geld voor overblijft.

Wanneer je in het verleden dus al schulden op hebt gebouwd, dien je goed na te denken of je nog wel een extra lening aan kunt, en wilt, gaan. Je zult je dan wederom verbinden aan bepaalde betalingsverplichtingen en elke maand opnieuw met de gevolgen ervan te maken krijgen. Voordat je een nieuwe lening afsluit, dien je dan ook na te gaan of je terugbetalingscapaciteit daar niet door in het geding komt en je wellicht niet meer rond kunt komen met je maandelijkse inkomsten. Je doet dit door:

  • al je inkomsten bij elkaar op te tellen,
  • hier vervolgens alle vaste en variabele uitgaven van af te trekken,
  • een buffer van honderd euro in mindering te brengen op de uitkomst.

Op die manier kun je zien wat je elke maand overhoudt om een eventuele nieuwe lening mee af te betalen. Pas wanneer je op deze manier een goed beeld van je financiële situatie hebt gekregen, kun je verantwoord een lening af gaan sluiten, of deze juist resoluut van de baan vegen. In de regel doe je er namelijk goed aan om eerst de nog openstaande schulden volledig af te lossen voordat je weer een andere lening af gaat sluiten. Nog beter is het om je financiele situatie zo op orde te brengen dat je helemaal geen geld meer hoeft te lenen en zelfs regelmatig wat euro’s opzij kunt leggen om onverwachte problemen mee op te vangen (of om weer leuke dingen mee te kunnen betalen)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20