Jongeren profiteren van hervorming Spaanse arbeidswetgeving

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar liet de werkloosheidsgraad bij jongeren in Spanje een niveau van 31 procent optekenen. Daarmee ligt de tewerkstelling bij jongeren nog altijd gevoelig lager dan in de andere leeftijdscategorieën, maar er is toch sprake van een duidelijke verbetering. Dat blijkt uit een rapport van het Instituto Nacional de Estadística (INE), het Spaanse instituut voor de statistiek.

De activiteitsgraad van de totale Spaanse arbeidspopulatie liet tijdens het derde kwartaal van dit jaar een niveau van 12,6 procent optekenen.

Waarom is dit belangrijk?

Sinds de uitbraak van de financiële crisis bijna vijftien jaar geleden heeft de jeugdwerkloosheid in Spanje niveaus van meer dan 55 procent laten optekenen. Daarmee behoorde Spanje in de Europese Unie tot de lidstaten met de hoogste jeugdwerkloosheid. Een hervorming van de Spaanse wetgeving heeft daarin nu echter verandering gebracht.

Hervorming werpt vruchten af: Door een hervorming van de nationale arbeidswetgeving heeft in Spanje het aantal jonge werknemers met een vast contract een stijging met 142 procent laten optekenen.

 • Dit fenomeen bewijst dat de hervorming van de Spaanse arbeidswetgeving, die door de regering negen maanden geleden werd doorgedrukt, zijn vruchten heeft afgeworpen.
  • Tien jaar geleden had Spanje, onder druk van een zware staatsschuld, werkgevers de mogelijkheid geboden om gemakkelijker werknemers aan te werven en weer te ontslaan.
  • Jeugdwerkloosheid is in het zuiden van Europa, onder meer ook in Griekenland en Italië, een chronisch probleem. In Italië werd de voorbije zomer een jeugdwerkloosheid van 25 procent genoteerd.
 • Hoewel de jeugdwerkloosheid in hun land door de economische opleving na de financiële crash een verbetering kon melden, bleek 70 procent van de Spaanse arbeidskrachten onder de leeftijdsgrens van vierentwintig jaar in de zomer van vorig jaar met een tijdelijk contract te zijn tewerkgesteld.
  • Dat niveau is tijdens het derde kwartaal van dit jaar dankzij de introductie van de nieuwe regelgeving met 13 procentpunt gedaald.
  • Daarmee presteert Spanje in dit opzicht zelfs iets beter dan rijkere economieën zoals Nederland of Italië.

Stabiliteit op Spaanse arbeidsmarkt: De arbeidshervorming, die in maart werd ingevoerd, heeft met de meeste stelsels van tijdelijke banen afgerekend.

 • Met de maatregel probeerde de regering voor stabiliteit op de arbeidsmarkt te zorgen en de werkloosheid terug te dringen.
  • Voorheen gebruikten werkgevers de tijdelijke contracten in periodes van crisis als vangnet om de kosten terug te dringen.
  • Dat systeem had echter tot gevolg dat slechts weinig Spaanse jongeren een onafhankelijk bestaan konden opbouwen.
  • Tijdens de eerste helft van dit jaar kon in de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar slechts 4 procent de ouderlijke woonst verlaten.
   • De Europese Unie liet op datzelfde ogenblik een gemiddeld niveau van 17,7 procent optekenen.
   • Inmiddels getuigen vele Spaanse jongeren echter dat die situatie stilaan aan het veranderen is.
 • “Stabiele arbeidscontracten kunnen het consumentenvertrouwen vergroten en de uitgaven stimuleren”, beklemtoonde Raymond Torres, hoofdeconoom bij de denktank Funcas in Madrid.
  • “De kracht van de Spaanse arbeidsmarkt is een van de pijlers geweest van de onverwachte economische veerkracht die het land tijdens de voorbije periode van wereldwijde zwakte kon laten optekenen.”

Controversiële maatregelen: “We hebben een einde gemaakt aan het idee dat de introductie van jongeren op de arbeidsmarkt met instabiele contracten moet gebeuren”, betoogde Joaquin Perez-Rey, de Spaanse onderminister van Arbeid die de hervorming heeft ontworpen.

 • De arbeidshervormingen omvatten een controversiële bepaling die het gemakkelijker maakt om seizoensarbeiders in sectoren zoals toerisme en landbouw een vast contract aan te bieden.
  • Ook tijdens periodes waarin deze werknemers niet aan de slag zijn, geven de contracten hen recht op een uitkering.
  • Omdat ze echter te allen tijde door hun werkgever kunnen worden opgeroepen, worden ze niet als werkloos beschouwd.
 • Veel Spaanse jongeren zijn met een dergelijk contract aan het werk. Het systeem leidt echter ook tot kritieken.
  • “Men kan zich de vraag stellen of dit stelsel wel beter is dan de vroegere tijdelijke contracten”, merkte Miguel Angel Malo, professor economie aan de Universidad de Salamanca, op. “Er is ook hier nog altijd van tijdelijke arbeid sprake.”
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20