Jongeren luisteren bijna twee uur per dag naar muziekstreams

Streaming is voor de consumptie van muziek inmiddels wereldwijd de norm geworden. De kloof met de traditionele radioprogramma’s is de voorbije jaren nog sterk gegroeid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GlobalWebIndex (GWI), gebaseerd op een enquête bij meer dan twee miljoen internetgebruikers in achtenveertig verschillende landen. Opgemerkt wordt dat vooral Generation Z zich als fervent gebruiker van streamingdiensten opwerpt.

In het onderzoek wordt erop gewezen dat vijf jaar geleden consumenten gemiddeld één uur en veertien minuten per dag naar streamingdiensten luisterden. Radio haalde een score van vijfenvijftig minuten per dag. Tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar liet streaming echter een tijdsgebruik van één uur en zevenendertig minuten noteren, terwijl radio aan één uur en één minuut kwam. 

Tot twee uur per dag

De kloof tussen beide media is daarmee op vijf jaar tijd van negentien minuten tot zesendertig minuten aangegroeid. Dat is nagenoeg uitsluitend te danken aan een gradueel groeiende populariteit van de streamingplatformen, want ook radio blijkt goed te hebben standgehouden.

Vooral jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar blijken zich grote fans van streaming te tonen. Deze leeftijdsgroep laat immers een dagelijkse consumptie van bijna twee uur registreren.

De aantrekkingskracht van streaming heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met een gevoel van controlevrijheid. De onderzoekers stelden vast dat 48 procent van de respondenten aangeeft er de voorkeur aan te geven om zelf te kunnen bepalen welke muziek ze zullen beluisteren.

Tegelijkertijd merkt 38 procent op gefrustreerd te raken door radioreclame en die commerciële boodschappen zoveel mogelijk te willen vermijden.

Spotify

De wereldwijde streaming-markt wordt nog altijd aangevoerd door Spotify. Het rapport merkt op dat 44 procent van de consumenten het platform minstens één keer per maand gebruikt. Opgemerkt wordt wel dat YouTube Music buiten China snel aan populariteit wint bij de oudere generaties. Bij de babyboomers heeft YouTube nog slechts een achterstand van 1 procentpunt op Spotify.

Spotify is lijstaanvoerder – telkens gevolgd door YouTube Music – in Noord-Amerika, Europa, Asia-Pacific en Latijns-Amerika. In het Midden-Oosten en Afrika werpt YouTube zich echter als de populairste streamingdienst op, gevolgd door Soundcloud. Daar volgt Spotify slechts op de derde plaats.

Die derde plaats toont wereldwijd een grotere variatie. In Noord-Amerika wordt die plek ingenomen door Pandora, maar in Europa is hier sprake van iTunes, terwijl in Asia-Pacific gewag wordt gemaakt van QQ Music. In Latijns-Amerika wordt de derde plaats opgeëist door Deezer.

Uit het onderzoek blijkt nog dat persoonlijke playlists voor de meeste consumenten de favoriete manier zijn om naar muziek te luisteren, meestal gevolgd door playlists die door de streaming-platformen zelf worden aangeboden.

In de leeftijdsgroep boven vijfenveertig jaar komen echter radioshows op de tweede plaats, terwijl die in de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar zelfs niet in de top vijf zijn terug te vinden. Compact-discs en vinyl worden alleen bij de vijfenveertigplussers in de top vijf opgenomen. Bij Generation Z blijkt K-pop dicht bij de top vijf te komen.

Meer