Streaming en concerten pijlers van omzetgroei muziekindustrie; verkoop muziekportfolio’s zal vertragen

Eind dit decennium zal de wereldwijde muziekindustrie een jaaromzet van 153 miljard dollar realiseren. Dat is nagenoeg een verdubbeling tegenover de inkomsten die dit jaar in het vooruitzicht worden gesteld. Dat blijkt uit een rapport van de bank Goldman Sachs.

De goede vooruitzichten worden onder meer toegeschreven aan het toenemende succes van streaming diensten, maar tevens wordt gewezen op een sterke heropleving van het internationale live muziekcircuit na de coronacrisis.

Concerten en festivals

Dit jaar zal de wereldwijde muziekindustrie volgens Goldman Sachs een omzet van 87,6 miljard dollar genereren. Dat cijfer ligt 7 procent hoger dan het cijfer dat de bank in een eerder rapport naar voren had geschoven.

Voor volgend jaar worden 94,9 miljard dollar aan inkomsten voorspeld. Ook dat is 5 procent beter dan de eerdere prognoses. Het bedrag van 153 miljard dollar dat voor het einde van dit decennium naar voren wordt geschoven, ligt zelfs 10 procent hoger dan de omzet die in het eerdere rapport was vermeld.

Goldman Sachs voorspelt verder dat de inkomsten uit opgenomen muziek dit jaar met 7,7 procent tot 27.9 miljard dollar zullen oplopen. Bij de publicatierechten is er sprake van een stijging met 7.2 procent tot 7.4 miljard dollar.

De inkomsten uit concerten en muziekfestivals zouden dit jaar zelfs een heropleving met 85.3 procent tot 26.5 miljard dollar kennen. Die sterke groei weerspiegelt de heropstanding van het live muziekcircuit, dat tijdens de coronapandemie gedurende twee jaar nagenoeg compleet van de kaart was geveegd.

Streaming

Het rapport merkt verder nog op dat muziekstreaming dit jaar 37.8 miljard dollar inkomsten zal genereren. Tegen het einde van dit decennium zou de sector echter een jaaromzet van 89.3 miljard dollar kunnen laten optekenen. Op dat ogenblik zouden muziekstreams wereldwijd 1,26 miljard betaalde gebruikers tellen. Die inkomsten zouden voor 60,2 procent afkomstig zijn uit opkomende markten.

Wereldwijd marktleider blijft Spotify, die volgens Goldman Sachs 34,4 procent van alle streams voor zijn rekening neemt. Wel wordt opgemerkt dat de kloof met de concurrenten kleiner wordt. Vooral YouTube Music en het Chinese platform Tencent Music maken opgang. Bij Apple Music en Amazon Music zou er van een status-quo sprake zijn.

De onderzoekers merken nog op te geloven dat de consumptie van muziek ook in de moeilijke omstandigheden – met een hoge inflatie en een zwakke economische omgeving – van een sterke veerkracht blijk zal blijven geven.

Anderzijds voeren de analisten aan te verwachten dat de uitgaven voor de aankoop van muziekportfolio’s – waar de voorbije periode een opvallend sterke activiteit kon worden opgetekend – een vertraging zullen tonen.

(ns)

Meer