Streaming nu ook belangrijkste pijler voor uitbetaling muziekrechten

Het voorbije jaar hebben muziekconsumenten wereldwijd 32,5 miljard dollar aan auteursrechten betaald. Dat vertegenwoordigde een stijging met 2,7 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van muziekanalist Will Page, voormalig hoofdeconoom van de muziekdienst Spotify.

De analyse bracht aan het licht dat het merendeel van de auteursrechten in de muzieksector door de muzieklabels wordt opgeëist. Zij ontvingen vorig jaar een bedrag van 21,1 miljard dollar aan rechten. Dat was 8 procent meer dan het jaar voordien.

Collectieve beheersorganisaties zagen hun inkomsten tijdens diezelfde periode met 9 procent terugvallen tot 9,3 miljard dollar. Tenslotte werd ook nog een betaling van 2,1 miljard dollar opgetekend aan de uitgevers. Hier was er sprake van een stijging met 12 procent.

Lockdowns

“Streaming was het voorbije jaar duidelijk de aanjager van de toegenomen inkomsten”, merkt Will Page op. “Zowel de labels als de uitgevers en de collectieve beheersorganisaties konden vorig jaar grotere inkomsten uit streaming melden.”

“Vijf jaar geleden vertegenwoordigde streaming 22 procent van de totale betalingen die deze organisaties aan rechten ontvingen. Dat cijfer was vorig jaar echter al opgelopen tot 54 procent.”

“Streaming vormt inmiddels de belangrijkste pijler van de betalingen aan auteursrechten. Anderhalf decennium geleden werd in de communicatie van de muziekindustrie van inkomsten uit streaming zelfs geen melding gedaan.”

De analist merkt nog op dat het aandeel van de labels in de inkomsten het voorbije jaar sterk aan belang heeft gewonnen. “Dat was te danken  aan de lockdowns om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, benadrukt Page.

“Consumenten die gedwongen werden meer tijd thuis door te brengen, bleken het gebruik van muziek sterk op te drijven. Andere sectoren die tot de inkomsten uit muziekrechten bijdragen – zoals de horeca en evenementen – moesten hun activiteiten daarentegen sterk terugdraaien.”

“Dat weerspiegelde zich ook in de muziekrechten die uit deze sectoren konden worden gegenereerd.”

Heropening

“Hierdoor vertegenwoordigden de labels vorig jaar 64,9 procent van de totale inkomsten aan muziekrechten”, zegt Page nog.

“Toen het rapport zeven jaar geleden voor de eerste keer werd gepubliceerd, kon er tussen de verschillende pijlers een groter evenwicht worden vastgesteld. De labels genereerden toen 55 procent van de inkomsten, tegenover een aandeel van 45 procent voor de uitgevers.”

“Het is nu de vraag of deze verhouding opnieuw zal worden bijgestuurd wanneer de bars en restaurants weer hun deuren hebben geopend en ook andere publieke activiteiten weer mogelijk zijn geworden. Het is echter ook mogelijk dat de labels de kloof nog verder zullen uitdiepen. De inkomsten uit streaming blijven immers een sterke groei vertonen.”

(kg)

Meer