Jobs, jobs, jobs: drie tekenen van herstel op de arbeidsmarkt

Van een echte normalisering is nog geen sprake, maar er zijn wel verscheidene signalen die erop wijzen dat de arbeidsmarkt herademt na de mokerslag door de corona-pandemie.

1. Aantal vacatures weer op peil

Het aantal vacatures in Vlaanderen heeft zich razendstel hersteld en bevindt zich weer op het niveau van voor de coronacrisis, zo meldt de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Met 21.355 vacatures in juni is er sprake van een stijging met ruim 5.000 tegenover mei én vooral: een vergelijkbaar niveau als in juni 2019.

Wel is het soort job dat veel gevraagd wordt, veranderd. Een opvallende stijger is de land- en tuinbouwsector. Daar zijn er veel meer vacatures dan voorheen omdat veel buitenlandse werkkrachten, zoals fruitplukkers, niet beschikbaar zijn.

De vacatures in de horeca en toerisme zakten om voor de hand liggende redenen helemaal in door de pandemie. De versoepeling van de coronamaatregelen leidde tot een comeback: 674 vacatures in juni is al fors meer dan de amper 182 horeca en toerisme-vacatures in mei, maar blijft wel ongewoon weinig.

bron: VDAB

2. Meer kmo’s weer bereid om aan te werven

Ook de recentste kmo-barometer van dienstverlener SD Worx wijst op herstel. De aanwervingsintenties bij kleine en middelgrote ondernemingen stijgen terug, nadat ze in april met de helft terugvielen. Een op de vijf Belgische kmo’s zegt weer te willen aanwerven voor eind september.

bron: KMO-enquête SD Worx

Maar daarmee is nog lang niet alles weer zoals voorheen. Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx: ‘We zitten nog steeds niet op niveau van voor de crisis in maart, 34 procent. De aanwervingen evolueren sterk richting meer vervanging, minder uitbreiding, meer deeltijdse jobs en minder vaste aanwervingen.’

Bovendien is de groep kmo’s die een afname van hun tewerkstelling verwachten tegen het einde van het jaar ongeveer even groot: bijna een vijfde van de ruim duizend ondervraagde bedrijven.

3. Effectief gewerkte uren weer in de lift

Het effectief gepresteerde werkvolume gaat in stijgende lijn, zo blijkt uit de Enquête naar de Arbeidskrachten voor de maand mei. Dat is niet helemaal onverwacht, gezien de stapsgewijze afbouw van de lockdown. Het federale statistiekenbureau Statbel meldt dat 66,4 procent van de werkenden in mei evenveel uren klopte als gewoonlijk, tegenover minder dan 56 procent in april. Werkgevers maakten minder gebruik van stelsels als tijdelijke werkloosheid. De keerzijde is dat nog steeds ruim 33 procent, of een op de drie, werknemers minder dan gewoonlijk of helemaal niet werkte in mei.

In mei 2020 presteerden Belgische werkenden gemiddeld 30,9 uur per week in een voltijdse job, tegenover slechts 26,7 uur in april. Een jaar eerder, in mei 2019, kwam de telling uit op gemiddeld 37,9 uur per week. Ook die graadmeter bevestigt dus: de arbeidsmarkt herstelt, maar draait nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20