Je krijgt twee keer zoveel tijd om je belastingen te betalen

De regering verlengt de betaaltermijn voor belastingen van twee naar vier maanden. Die aanpassing geldt zowel voor burgers als bedrijven.

De fiscus is al een tijdje bezig met het versturen van de aanslagbiljetten. Daarop staat te lezen of je belastingen terugkrijgt of moet betalen. Indien je de fiscus geld verschuldigd bent, heb je normaliter twee maanden de tijd om dat in orde te brengen. De regering heeft nu beslist om die termijn te verlengen tot vier maanden, wat dus een verdubbeling is.

  • Het gaat daarbij uitsluitend over de betaaltermijn voor het aanslagjaar 2022, wat dus de inkomsten uit 2021 betreft.
  • De uitbreiding geldt voor de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting.
  • Je hoeft niets te doen om dat uitstel te krijgen.

De uitbreiding komt er in het licht van de energiecrisis en de torenhoge inflatie. Veel gezinnen hebben daardoor veel moeite om rond te komen.

Uitbreiding staat op de net verstuurde aangiften

De uitbreiding van de betaaltermijn zal vermeld staan op de aanslagbiljetten die vanaf 14 november verstuurd worden. Op de andere aanslagbiljetten zal de termijn nog twee maanden bedragen, maar de uitbreiding geldt ook voor die gevallen.

  • Wie bijvoorbeeld een belastingbrief met verzenddatum 16 september 2022 in de bus kreeg, heeft dus tot 16 januari om zijn fiscale verplichtingen na te komen.
  • “Wacht niet tot de laatste dag om uw betaling in orde te brengen. Zo vermijd je eventuele nalatigheidsinteresten”, laat de FOD Financiën weten.

Voor de aanslagbiljetten voor de vennootschapsbelasting werd de datum voor alle aanslagbiljetten al aangepast. De datum op dat aanslagbiljet is dus sowieso de juiste.

Een afbetalingsplan

De overheidsdienst voegt eraan toe dat wie moeite heeft om zijn belastingen op tijd te betalen een betalingsplan kan aanvragen. Dat uitstel bedraagt maximaal vier maanden. FOD Financiën adviseert om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen om te vermijden dat je nalatigheidsinteresten en andere kosten moet betalen. Je kan zo’n plan online via MyMinfin of via een brief aan een van de infocenters van de fiscus aanvragen.

Indien je meer tijd nodig hebt, is het ook mogelijk om een afbetalingsplan aan te vragen met een looptijd van twaalf maanden. Indien je er nog niet in slaagt om alles binnen die termijn correct te betalen, bestaan er nog alternatieven, waaronder de administratieve schuldenregeling (ASR).

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20