Japan heeft plan van 106 miljard euro om inflatieschokken te verzachten

De Japanse premier Fumio Kishida kondigde aan dat de overheid een budget van 17 triljoen yen (106 miljard euro) zal gebruiken om de economische schokken van de inflatie op te vangen.

Waarom is dit belangrijk?

In quasi alle ontwikkelde economieën zagen we de inflatie de hoogte ingaan, toen de COVID-maatregelen op de schop gingen. Mensen stonden te springen om terug te consumeren, en dat allemaal tegelijkertijd. In Japan bedroeg de inflatie 2,5 procent in 2022. De voorspelling voor 2023 is opgetrokken van 2,5 procent naar 2,8 procent. De inflatiedoelstelling van de Bank of Japan is net zoals in Europa 2 procent. De overheid grijpt in.

In het nieuws: 106 miljard euro om inflatie te bestrijden, 136 miljard zelfs wanneer overheidsleningen worden meegerekend.

“De Japanse economie ziet een grote kans ontstaan om voor het eerst in drie decennia een nieuwe fase in te gaan”, zei de Japanse premier Kishida. “Daarom moeten we bedrijven helpen om hun winstgevendheid te vergroten en inkomsten te genereren om de lonen te verhogen”, citeert CNBC.

 • Binnen de stimuleringsmaatregelen vallen onder meer tijdelijke verlagingen op de inkomens- en woonbelastingen. 
 • Er worden ook subsidies verstrekt om tegemoet te komen aan de stijgende benzine- en energieprijzen.
 • Om dit voorstel te financieren zal de overheid een bijkomende begroting samenstellen, goed voor 82 miljard euro. Dit geld wordt gedeeltelijk gevonden bij hogere belastinginkomsten, die de regering dankzij de economische groei binnenhaalde.

Kostenefficiënt?

Met een inflatiecijfer dat voor dit jaar geraamd wordt op 2,8 procent staat de geldontwaarding weliswaar boven het streefdoel van 2 procent. Toch is dat doel niet mijlenver weg.

 • In de Eurozone bedroeg de inflatie bij de laatste meting, het cijfer voor oktober, 2,9 procent. In de Verenigde Staten is dit 3,7 procent. Het verschil zit in de verwachtingen. In de Eurozone en de VS wordt een daling van de inflatie verwacht, terwijl die in Japan ook voor 2024 nog op 2,8 procent geraamd wordt.
 • Of deze maatregelen wel de beste zijn, wordt bediscussieerd.  Takahide Kiuchi, voormalig directielid van de Bank of Japan, zei tegenover CNBC dat het beleid niet kostenefficiënt is.
  • “Nu de output gap (het verschil tussen de potentiële en de werkelijke output van een economie, red.) van Japan in april-juni positief is geworden, heeft de economie geen stimuleringspakket nodig.”
  • Daarnaast bestaan er geen garanties dat Japanners hun belastingvoordelen ook effectief zullen gebruiken om elders te consumeren. Kiuchi, die nu als econoom bij het Nomura Research Instituut werkt, schat dat het effect op het Japanse bbp beperkt zal zijn tot 0,19 procent.
  • De rente in Japan, die traditioneel lager staat dan die in andere economieën, is nog steeds negatief. (cv/ddw)
Meer