Jaarlijkse verkeersbelasting berekenen 2019

Aan het rijden in een auto zijn altijd bepaalde kosten verbonden. Niet alleen zul je voor voldoende brandstof en een goede verzekering voor je wagen dienen te betalen, maar ook zul je rekening moeten houden met onder andere de jaarlijkse verkeersbelasting die zal worden geheven. Je bent immers wettelijk verplicht om deze belasting te voldoen zodra je een nieuwe of tweedehands voertuig op je naam in hebt geschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Wat is de Dienst Inschrijving Voertuigen?

De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen, of kortweg de DIV, is een instelling die werkt in opdracht van de Belgische overheid. De DIV valt binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en is verantwoordelijk voor het beheer van inschrijvingsbewijzen en de nummerplaten van de voertuigen die worden geregistreerd voordat ze op de openbare weg mogen worden gebracht.

Bij de Dienst voor Inschrijving Voertuigen kun je onder andere echter ook een gepersonaliseerde nummerplaat aanvragen. Dat geldt eveneens voor de aanvraag voor transitplaten, handelaars- en proefritplaten en een aantal ander minder gebruikelijke nummerplaten. Verzekeraars, makelaars en leasemaatschappijen kunnen zelfs voertuigen van klanten direct zelf registreren bij de DIV. Een nummerplaat die nieuw aan is gevraagd, zal samen met het bijhorend bewijs uitsluitend via de post op worden gestuurd naar de aanvrager. Voor de verstrekking van een nummerplaat zal de aanvrager echter altijd een bepaalde retributie dienen te betalen.

Bereken je winst op een kilometerverzekering

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering.Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Wat is de jaarlijkse verkeersbelasting?

De jaarlijkse verkeersbelasting is een belasting die wordt geheven op motorvoertuigen die bedoeld zijn voor het vervoer van personen en goederen over het Belgische wegennetwerk. In de praktijk wil dit dus zeggen dat iedere bezitter van een auto, of een ander motorvoertuig, wettelijk verplicht is om deze belasting te voldoen zodra hij, of zij, met het betreffende voertuig zich op de openbare weg wil gaan begeven.

Voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die uit zijn gerust met een LPG-installatie is echter een zogenaamde aanvullende verkeersbelasting van toepassing. De motor van deze voertuigen zal dan voor een deel, of voor een bepaalde tijd, aan worden gedreven met LPG, of een ander vloeibaar koolwaterstofgas. Tot 30 juni 1983 betaalde bezitters van deze voertuigen de zogeheten LPG-accijns. Dit gebeurde door een verrekening die al aan de pomp plaatsvond. Op 1 juli 1987 werd deze LPG-accijns afgeschaft en vervangen door de aanvullende verkeersbelasting.

Procedure ten aanzien van de jaarlijkse verkeersbelasting

Op het ogenblik dat je een voertuig op je naam in hebt geschreven, dan zul je automatisch te boek komen te staan als de belastingplichtige en dien je de verkeersbelasting te voldoen. Nadat je een personenauto, of een aanverwant voertuig zoals een minibus of motor, in hebt geschreven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen, dan zal vanuit deze dienst automatische een bericht worden gestuurd naar de Vlaamse Belastingdienst zodat deze eveneens op de hoogte zal zijn van de inschrijving die je hebt gedaan.

Op zijn beurt zal de Vlaamse Belastingdienst geregistreerde persoon een aanslagbiljet samen met een overschrijvingsformulier toen komen. Net zoals de documenten die betrekking hebben op de heffing van de verkeersbelasting, zullen ook deze stukken enkel en alleen maar naar deze persoon worden gestuurd.

De plicht tot betaling van de verkeersbelasting zal ingaan op de eerste dag van de maand waarin je een voertuig in hebt geschreven. Hierbij zal het dus geen verschil maken of je de registratie nu op de tweede van de maand, of zelfs de vijfentwintigste uit hebt gevoerd. Voor de gehele periode dat je een bepaald voertuig in je bezit hebt, kun je rekenen op de jaarlijkse toezending van een aanslagbiljet met betrekking tot de verkeersbelasting. Pas wanneer je een voertuig weer uit hebt geschreven (en wanneer je geen enkel voertuig meer op je naam hebt staan) zal deze toezending, evenals de plicht om verkeersbelasting te betalen, stop worden gezet.

Het schrappen van een nummerplaat

Op het moment dat je je nummerplaat laat schrappen, dan hoef je niet langer meer verkeersbelasting te betalen. Het schrappen van een voertuig kun je gemakkelijk doen door de betreffende nummerplaat naar de Dienst Inschrijving Voertuigen terug te sturen: Als je een nieuwe nummerplaat ontvangen hebt, kun je je oude nummerplaat vervolgens gratis terugsturen door gebruik te maken van de enveloppe waarin je de nieuwe nummerplaat thuis hebt gekregen. Daarnaast is het mogelijk om de nummerplaat in te leveren bij een postkantoor naar keuze. De schrapping van het voertuig zal dan nog op dezelfde dag ingaan en bovendien zul je ook direct een afschrift van het bewijs van schrapping uit krijgen gereikt door de postbediende.

Indien je verzuimd om een oude nummerplaat terug te sturen, zelfs op het moment dat je een nieuw exemplaar hebt gekregen, dan zal de verkeersbelasting die je verschuldigd bent hierover van kracht blijven. Je dient dus in alle gevallen een oude nummerplaat te retourneren aan de Dienst Inschrijving Voertuigen. Via het digitale loket kun je de status van je dossier overigens zelf opvolgen en zo precies weten of je nog verkeersbelasting moet betalen voor een bepaalde nummerplaat.

Controle ten aanzien van de jaarlijkse verkeersbelasting

In ons land is het gebruikelijk dat er een controle uit kan worden gevoerd op de betaling van de verkeersbelasting. Er zal tijdens een officiële controle echter onderscheid worden gemaakt tussen de kilometerheffing, de verkeersbelasting voor vrachtwagens, de verkeersbelasting voor personenwagens en de verkeersbelasting voor aanverwante voertuigen.

 • De controle op de kilometerheffing en de verkeersbelasting voor vrachtwagens onder andere nagaan of:
  • er een zogenaamde On Board Unit (OBU) aanwezig is in het voertuig,
  • of deze OBU ook daadwerkelijk in gebruik is,
  • de opgelegde belastingen wel zijn voldaan,
  • er geen frauduleuze handelingen plaats hebben gevonden ten aanzien van het rijden op de tolwegen.

Door gebruik te maken van speciale detectieapparatuur kunnen controleurs de eerder genoemde misstanden opsporen. Er worden dan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week dit soort controle uitgevoerd door middel van vaste-, flexibele- en mobiele controles op alle wegen in heel Vlaanderen. Verder zullen er controles uit worden gevoerd op de betaling van verkeersbelastingen bij vrachtwagens en aanverwante voertuigen met een minimaal gewicht van 12 ton en zullen de controleurs nagaan of de aangifte van deze voertuigen op een juiste manier is verlopen.

 • De controle op de verkeersbelasting voor personenwagens en aanverwante voertuigen zal plaatsvinden met behulp van speciale camera’s die in staat zijn om nummerplaten te herkennen. Op die manier kunnen de controleurs alleen voertuigen laten stoppen als deze in overtreding zijn. Deze manier van werken zal niet alleen sterk de efficiëntie van de controles toe laten nemen, maar ook de overlast voor de chauffeurs tot een minimum weten terug te dringen. Behalve de controles op eigen initiatief zullen de controleteams eveneens van tijd tot tijd deelnemen aan acties ten behoeve van verkeerscontroles. In dat soort situaties zullen de controleurs nauw samenwerken met de politie en/of andere overheidsdiensten. Op het moment dat er een verandering plaatsvindt in de wetgeving dan kunnen er ook gerichte controleacties op touw worden gezet. Een gerichte controle is verder mogelijk wanneer er een stijging waar wordt genomen in de overtredingen. De aandachtspunten van de controles hoeft om die reden dan ook niet altijd dezelfde te zijn en kunnen regelmatig veranderen.

Er zijn een heleboel mensen die weinig begrip hebben voor de controleacties omdat ze vaak niet begrijpen welke visie erachter zit. De Vlaamse Belastingsdienst zal echter behalve de dagelijkse algemene controleacties voor de duur van een aantal maanden ook haar aandacht kunnen richten op een specifieke doelgroep die extra controle vergt. Dit kan onder andere het gevolg zijn van een verandering in de regelgeving, maar ook omdat er een nieuw probleem is gesignaleerd binnen een specifieke doelgroep.

Gevolgen bij een overtreding

Indien je niet volgens de regels hebt gehandeld die verbonden zijn aan de heffing van de verkeersbelasting, dan kun je rekenen op sancties als deze tijdens een uitgevoerde controle aan het licht komen. Zo kun je als overtreder bijvoorbeeld een boete krijgen. Ook zal er, als er een overtreding vast is gesteld, een proces-verbaal op worden gemaakt door de controleurs. De overtreder zal bovendien de achterstallige belastingen direct dienen te voldoen, eventueel samen met een opgelegde boete. Deze betaling kan contant plaatsvinden, maar eveneens via Bancontact of met behulp van een kredietkaart.

Wanneer je, bij de constatering van een overtreding, niet direct in staat bent om te betalen, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • het betreffende voertuig zal in beslag worden genomen en weg worden getakeld,
 • het betreffende voertuig zal van een wielklem worden voorzien.

De boetes die op worden gelegd zijn worden niet door de controleurs bepaald, maar zijn vastgelegd in een besluit dat genomen is door de administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst. Zo zal een overtreder een boete dienen te betalen van 25 procent van het niet-betaalde bedrag wanneer de openstaande hoofdsom minimaal 100 euro bedraagt. Deze boete zal echter nooit minder zijn dan 50 euro, maar evenmin de 1.250 euro niet overschrijden.

Indien er sprake is van een onjuist gebruik van de vrijstelling of het rittenblad, dan dient de overtreder een boete te betalen. Deze boete zal van drie keer het niet-betaalde bedrag zijn. Maar ook in deze gevallen zal er een minimum en een maximum gelden van respectievelijk 50 euro en 1250 euro.

Voor alle overige inbreuken zal een boete voldaan moeten worden van 250 euro. Dit bedrag moet je onder andere betalen op het moment dat er sprake is van:

 • een niet aangegeven voertuig,
 • een niet ingeschreven voertuig,
 • een onjuiste inschrijving van een voertuig,

Een overtreder zal een boete van 50 procent van het niet-betaalde bedrag dienen te voldoen als dit de eerste keer is dat hij, of zij, inbreuk heeft gemaakt op de regels. Ook nu weer zal het minimale boetebedrag 50 euro bedragen en zal de overtreder nooit meer dan 1250 euro voor een boete hoeven te betalen.

Zodra er echter gesproken kan worden van recidivisme dan zal een overtreder op een boete kunnen rekenen van 150 procent van het niet-betaalde bedrag. Het minimale bedrag dat hierbij betaald dient te worden bedraagt 50 euro en de maximum boete zal de grens van 1250 euro niet overschrijden.

Op het moment dat er aan het licht komt dat een overtreder valsheid in geschrifte heeft gepleegd en/of gebruik van valse documenten heeft gebruikt, dan dient hij, of zij, een boete van 300 procent te voldoen over het bedrag dat niet is betaald en ook hier worden wederom een minimum en maximum boetebedrag gehanteerd van respectievelijk 50 euro en 1250 euro.

Berekenen van de hoogte van de verkeersbelasting

Nu je al deze informatie in je op hebt genomen, wil je waarschijnlijk heel graag weten hoeveel geld je kwijt zult zijn aan verkeersbelasting en hoe je het bedrag van de verkeersbelasting kunt berekenen. Hieronder gaan we je uitleggen hoe je zonder al te veel moeite een dergelijke berekening kunt maken.

De hoogte van de verkeersbelasting die je in een specifiek geval moet gaan betalen, kun je berekenen aan de hand van onder andere het vermogen (het aantal kilowatt of kW) van het betreffende voertuig. Bij een aantal voertuigcategorieën wordt er echter gewerkt met forfaitaire bedragen. Bovendien zal elk jaar op 1 juli het bedrag dat betaald moet worden aan de verkeersbelasting worden geïndexeerd.

Om het de belastingbetaler wat gemakkelijker te maken, heeft de Vlaamse Belastingdienst een speciale online simulator ontwikkeld. Door alle gevraagde gegevens in deze simulator in te voeren, kun je binnen enkele minuten te weten komen hoe hoog de verkeersbelasting zal zijn in een individuele situatie. Een soortgelijke berekening kun je vandaag de dag ook maken op je smartphone of tablet. Het enig wat je dan moet doen is de simulatie-app downloaden en eveneens de gevraagde gegevens invoeren. De app zal dan, net zoals de simulator, je binnen een paar minuten laten weten welk bedrag je aan verkeersbelasting kwijt gaat zijn.

Hoe kun je een bezwaarschrift indienen?

Op het moment dat je een aanslag voor de verkeersbelasting toe krijgt gestuurd, kan het gebeuren dat je er niet mee akkoord gaat. In dat geval heb je de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Een dergelijk bezwaarschrift kun je schriftelijk indien, door het per post te verzenden naar het postadres van de Vlaamse Belastingdienst in Aalst. Wanneer je echter liever de digitale weg bewandelt, kun je het bezwaarschrift eveneens online versturen. Je dient dan gebruik te maken van de verzendoptie die te vinden is op Mijn dossier op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Je moet er echter wel rekening mee houden dat je slechts een beperkte termijn hebt waarbinnen je een bezwaarschrift in kunt dienen bij de Vlaamse Belastingdienst, namelijk binnen drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum. Deze datum zal altijd duidelijk staat vermeld is op het betreffende aanslagbiljet verkeersbelasting.

Wanneer je een bezwaarschrift in wilt dienen tegen een verkeersbelasting waar het aanslagbiljet voor is verzonden op maandag 6 februari 2017, dan kun je een bezwaarschrift indienen tot woensdag 10 mei 2017. Wanneer je een bezwaarschrift te laat indient, dan zal dit niet ontvankelijk worden verklaard en kan het dus niet in behandeld worden genomen. Om die reden is het van groot belang dat je ruim op tijd reageert op een aanslag verkeersbelasting waar je het niet mee eens bent.

Verder moet je je goed beseffen dar een lopend bezwaarschrift de betaaltermijn niet op zal schorten. Indien na de behandeling van het betreffende bezwaarschrift de verkeersbelasting in zijn geheel, of deels, nog verschuldigd blijft, dan zal eveneens de zogenaamde nalatigheidinterest betaald dienen te worden, zelfs voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling was.

Wat staat er in een bezwaarschrift?

In een bezwaarschrift, dat je wilt verzenden naar aanleiding van een ontvangen aanslag voor de verkeersbelasting, dien je de essentiële kenmerken van het aanslagbiljet over te nemen, bijvoorbeeld het kohierartikel, en vermeld je verder duidelijk je personalia (zoals je volledige naam en je rijksregisternummer, je huidige woonadres en je telefoonnummer.

In het bezwaarschrift leg je vervolgens uit om welke reden je bezwaar maakt en waarom je niet akkoord kunt gaan met de aangeslagen belasting. Voor alle redenen die je aanvoert, dien je waar mogelijk de nodige bewijsstukken toe te voegen. Het bezwaarschrift dien in alle gevallen ondertekend te worden met de officiële handtekening van de belastingschuldige, of die van diens gevolmachtigde. Wanneer een gevolmachtigde het bezwaarschrift ondertekent, zal er tevens een volmacht bij het bezwaar gevoegd dienen te worden. Er zal echter geen volmacht overlegd hoeven worden als de gevolmachtigde een erkend notaris of advocaat is. Op het moment dat er sprake is van meerdere belastingschuldigen, dan is het voldoende dat het bezwaarschrift door slechts één van hen is ondertekend.

Conclusie

Het berekenen van de verkeersbelasting over 2017 zal gebaseerd zijn op een groot aantal aspecten, maar gelukkig hoef je deze vandaag de dag niet persoonlijk meer te achterhalen. Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kun je immers gebruikmaken van een speciale online simulator om de hoogte van de verkeersbelasting te berekenen in een individueel geval. Daarnaast kun je ook een gedownloade app gebruiken om op je smartphone of tablet een dergelijk berekening uit te voeren. Dit bespart je doorgaans niet alleen een hoop rekenwerk en kopzorgen, maar ook zeker veel kostbare tijd. In beide gevallen zul je enkel alle gevraagde gegevens met betrekking tot je persoonlijke situatie en je voertuig in hoeven te geven om de berekening te kunnen voltooien.

Wanneer je het echter niet eens bent met de hoogte van de aangeslagen verkeersbelasting, dan zul je wel de nodige tijd en energie moeten steken in het schrijven van een goed onderbouwt bezwaarschrift en de daarbij te voegen bewijsstukken. Bij voorkeur dien je een dergelijk bezwaarschrift zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag verkeersbelasting in (zodat je zeker binnen de gestelde bezwaartermijn van drie maanden zult blijven en je schrijven in door de Vlaamse belastingdienst behandeling kan worden genomen).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20