Omgaan met een inkomen verschil tijdens je relatie/huwelijk?

 

Als je in een relatie zit, dan zal de kans klein zijn dat je even veel verdient als je partner. Toch blijken een heleboel mensen het erg lastig te vinden als hun man, of vrouw, meer verdient dan zijzelf. Denk maar eens aan een stel dat samen elk jaar 100.000 euro verdient en waarvan beide partner erg hard werken voor hun geld. Ze zullen vast en zeker ook samen genieten van de uitgaven die ze doen van hun besteedbaar inkomen, maar er kunnen wel problemen ontstaan als één van hen aanzienlijk minder inkomen heeft dan de ander.

Inkomensongelijkheid in een relatie of huwelijk

View of couple calculating money at homeIn sommige gevallen kan één van de partners gevoelens ontwikkelen van schuld of wrok als hij, of zij, minder geld in het laatje brengt, maar wel regelmatig geld uitgeeft. De andere partner kan echter ook minder respectvol reageren of zelfs minder van zijn wederhelft gaan houden als deze (in zijn, of haar, ogen) te veel geld over de balk smijt. Je kunt dan ook stellen dat het soms best lastig is om, om te gaan met inkomensongelijkheid binnen een relatie of een huwelijk. Zeker als dit zorgt voor onnodige spanning, stress en zelfs ruzies.

Om te kunnen bepalen hoe je om kunt gaan met inkomensongelijkheid, en hoe je kunt bepalen welke partner welk geldbedrag uit mag geven, zal het nodig zijn om er eerst achter te komen waardoor de problemen zijn ontstaan. Pas dan kun je gaan onderzoeken op welke manier je deze problemen aan kunt gaan pakken en de relatie weer kunt versterken. Doe je dit echter niet dan loop je het risico dat de inkomensongelijkheid tussen jou en je partner komt te staan en uiteindelijk zelfs je relatie zal doen stranden.

Problemen door inkomensongelijkheid in een relatie of huwelijk

Hoewel er een heleboel uiteenlopende problemen kunnen ontstaan, als gevolg van een zekere inkomensongelijkheid binnen een relatie of een huwelijk, hebben we een aantal van de meest voorkomende voor je op een rijtje gezet. Al deze problemen kunnen gelukkig wel altijd op worden gelost of worden voorkomen.

Schuldgevoelens

Als één van de partner thuis blijft, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen, dan kan dat een probleem zijn waar beide partners mee om moeten leren gaan. De partner die het grootste deel van het inkomen binnenbrengt zal waarschijnlijk een volledige baan hebben, terwijl de partner die thuisblijft het soms moet stellen zonder werk, of met één of meerdere kleine bijbaantjes, zoals het freelance schrijven van teksten of het opvangen van kinderen. Beide partners zullen soms zelfs even hard werken, terwijl de thuisblijven de man of vrouw zich toch schuldig voelt als deze iets door zichzelf wil kopen. In zijn, of haar, ogen wordt er dan namelijk geld gebruikt dat niet door henzelf is verdiend. Voor de meeste partners die weinig geld in het laatje brengen, zal dit dan ook een zeer herkenbare situatie zijn.

Wrokgevoelens

De partner die het grootste deel van het gezinsinkomen verdient, kan eveneens te maken krijgen met een gevoel van wrok tegenover de partner die thuisblijft. Op het moment dat de partner met het lagere inkomen geld uitgeeft aan dingen die niet echt nodig zijn, dan kan de andere partner het gevoel krijgen dat hij, of, zij wordt gebruikt. Ook het gevoel dat het huishoudgeld niet goed, of zelfs niet verantwoord, wordt besteed kan bij deze partner soms opborrelen. Wellicht dat de partner met het hogere inkomen het gevoel hebben alsof hij, of zij, harder of langer moet werken om dit geld te kunnen verdienen, terwijl zijn, of haar partner in de gelegenheid is om met veel minder inspanningen meer geld te geven.

Machtstrijd

Geld betekent in de meeste gevallen ook het hebben van een zekere macht. Dit geldt ook voor de macht om te krijgen als je iets wenst, macht om invloed uit te oefenen en zelfs macht over andere mensen. In een relatie of huwelijk, kan soms de partner die het hoofdinkomen binnenbrengt van mening zijn dat hij, of zij, macht uit kan oefenen over zijn, of haar, wederhelft. De partner met het grootste inkomen zal in dat geval alle beslissingen maken die betrekking hebben op het gezin, wat de thuisblijvende partner doet en hoe het gezin zich manifesteert. De partner die minder geld verdient, zal op die manier dus over zijn geleverd aan de grillen en de genade van de partner die meer inkomsten heeft.

Overschrijdingen van het eigen budget

Overbestedingen kunnen een ander gevolg zijn van het feit dat één van de partners binnen een relatie of huwelijk meer geld verdient dan de andere. Dit is te vergelijken met de situatie zoals bij een machtsstrijd, maar dan alleen met betrekking tot problemen die voortvloeien uit het uitoefenen van macht over het geld. De partner die het meeste geld verdient, zal het geld dat hij, of zij, binnenbrengt beschouwen als zijn, of haar, eigendom en van mening zijn dat alleen hij, of zij, het recht heeft om dit geld naar eigen wens te besteden. De andere partner zal op die manier niets meer over houden van zijn, of haar, eigen inkomen, bijvoorbeeld om iets voor zichzelf te kopen.

Leugens over geld

Een andere kwestie die voort kan vloeien uit een inkomensongelijkheid binnen een relatie of huwelijk is oneerlijkheid. Er zijn verschillende redenen waarom stellen tegen elkaar kunnen liegen over geld, of hun bestedingspatroon op zijn minst proberen te verbergen. Op het moment dat een partner meer geld uitgeeft dan goed is voor het gezinsinkomen, dan kan hij of zij dit proberen te verdoezelen of geheim te houden om conflicten binnen de relatie te vermijden. Het is niet echt fraai te noemen dat één van de partners onnodig veel geld over de balk smijt, maar het is nog erger als deze partner leugens gaat verzinnen om deze te hoge uitgaven te verbergen.

Ontkenning van behoeften

In extreme gevallen kunnen sommige mensen, die in een relatie of huwelijk zitten en minder geld verdienen dan hun wederhelft, hun eigen behoeften gaan ontkennen. Dit doen ze omdat ze niet geloven dat ze ook het recht hebben om het gezamenlijke huishoudgeld te gebruiken. Zij kunnen zich dit soort gevallen onthouden van bijvoorbeeld nieuwe kleding, persoonlijke verzorging en uit eten gaan. In erg extreme gevallen zal deze partner zich zelfs medische zorg of bepaald voedsel ontzeggen vanwege de voortdurende gedachte dat ze daarmee het gezin een gunst bewijzen of het gezin(sinkomen) minder tot last zijn. Dit soort gedrag veroorzaakt echter meer problemen kwaad dan dat het goed zal doen. Het zal zelfs een extra druk uitoefenen op de relatie of het huwelijk.

Is echtscheiding altijd een gevolg van inkomensongelijkheid?

Inkomensongelijkheid alleen zal in de meeste gevallen niet tot echtscheiding leiden. In plaats daarvan kan een zekere inkomensongelijkheid samen met een aantal andere ernstige, onopgeloste kwesties wel een echtscheiding in de hand werken. Uit statistieken is namelijk wel vast komen te staan dat financiële problemen een belangrijke reden kunnen zijn om een relatie te verbreken. De meest belangrijke oorzaak voor het stuklopen van relaties kan echter worden gevonden in het niet voldoende, of niet goed met elkaar communiceren.

Hoe kun je problemen aanpakken en conflicten vermijden?

Om problemen met betrekking tot inkomensongelijkheid aan te kunnen pakken of conflicten helemaal te vermijden, hebben we eveneens een aantal tips en adviezen voor je opgesteld.

Begin met een goede communicatie

De beste manier om problemen te voorkomen en bestaande kwesties op te lossen binnen een relatie of een huwelijk is goed communiceren met je partner. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een open communicatie. Als je je bijvoorbeeld schuldig voelt over de besteding van geld omdat je minder geld verdient dan je partner, dan dien je hier samen over te praten. Als je het je echtgenoot kwalijk neemt dat hij, of zij, te veel geld uitgeeft dan zul je daar eveneens over moeten praten. Hierbij moet je echter niet vergeten dat elk gesprek over geld op een liefdevolle manier moet worden gevoerd. Je moet dus voorkomen dat er onderling verwijten worden gemaakt, of dat er beschuldigingen over en weer gaan met betrekking tot bepaald wangedrag. Door deze twee aspecten tot je teamgenoten in het leven te maken, hoef je zaken namelijk niet meer als een strijd te zien, maar juist als middelen om elkaar te helpen.

Deel je persoonlijke behoeften

Zodra er binnen de relatie of het huwelijk weer op een open manier gecommuniceerd wordt, dan kun je je persoonlijke behoeften delen met je partner. Op het ogenblik dat je het gevoel hebt dat je een ​​gelijke hoeveelheid geld wilt besteden, dan dien je dit uiteraard open en eerlijk met je partner te bespreken. Of misschien kun je wel wat hulp of aanmoediging gebruiken van je partner bij het genereren van meer inkomsten. Je partner zal niet altijd direct weten wat je nodig hebt of wat je graag zou willen, tenzij je dit duidelijk aan hem, of haar, uit weet te leggen.

Maak samen een begroting

Op het moment dat je samen met je partner nog geen begroting hebt gemaakt, dan is de tijd daar nu absoluut voor aangebroken. Samen ga je voor dit doel bij voorkeur even rustig zitten en bepalen jullie wat de inkomsten en uitgaven zijn, maar ook hoeveel besteedbaar inkomen elke partner tot zijn, of haar, beschikking heeft. Vervolgens kan worden bepaald hoeveel zakgeld elke partner zou moeten krijgen. Niet alleen zal dit veel duidelijkheid verstrekken over de richting van de geldstromen binnen de relatie of het huwelijk, maar ook zal op die manier elke partner exact weten waar hij, of zij, aan toe is en waar hij, of zij, zich aan dient te houden. Voor stellen die pas zijn begonnen met het gebruik van een begroting binnen een relatie of huwelijk is het vaak aan te raden om enveloppen met geld te gebruiken om alles in goede banen te leiden.

Bespreek regelmatig de financiën

Je kunt er samen met je partner voor kiezen om op gezette tijden, bijvoorbeeld één keer per week, de financiën door te spreken. Je kunt dan gezamenlijk een blik werpen op de begroting om te zien hoe geld uit wordt gegeven en eventuele gebieden te ontdekken waarop bezuinigd zou kunnen worden. Dit geeft stellen tevens de gelegenheid om ​​andere problemen met betrekking tot geldzaken, met inbegrip van kosten die in het verschiet liggen, en mogelijke inkomsten te bespreken. Dit geldt eveneens voor de problemen die stellen hebben met hun huidige uitgaven. Op het moment dat er een probleem is ontstaan die betrekking heeft op de inkomensongelijkheid, dan krijg je langs deze weg eveneens een uitstekende gelegenheid om dit ter sprake te brengen en je zorgen met je partner te delen.

Creëer een beloningssysteem

Een leuke manier voor mensen, die samen in een relatie of huwelijk zitten, om binnen hun begroting te blijven is het gebruik van een beloningssysteem. Aan het einde van elke maand, als er minder dan verwacht is uitgegeven, dan kan een gedeelte van het geld dat over is gebleven worden gebruikt om de uitgaven van de volgende maand op te vangen. Het andere deel kan bijvoorbeeld worden gebruikt om samen iets leuks te gaan doen. Op die manier worden koppels in staat gesteld om als een team samen te werken aan het gezamenlijke streven om de begroting op een leuke manier kloppend te maken en te houden. Daarnaast zal het voor beide partners een leuke manier zijn om moeite te steken in het laten slagen van een vooraf bepaald financieel plan.

Het totaal aantal werkzaamheden gelijktrekken

Indien twee partners niet hetzelfde inkomen verdienen, dan zorgt in het bijzonder het huishoudelijk werk vaak voor een zekere ongelijkheid. Als één van de partners 50 uur per week werkt, terwijl de andere slechts 25 uur werkzaam is, dan zal degene die minder werkt kan 50 procent meer aan huishoudelijke werkzaamheden doen terwijl de andere partner dan nog aan het werk is. Door het creëren van gelijkheid van het totaal aan werkzaamheden, zal ervoor zorgen dat de relatie stabieler blijft en geen van de partners het gevoel heeft alsof hij, of zij, ​​de last van heel het gezin moet dragen.

Als beide partners een gelijk aantal uren werken, maar verschillende salarissen binnenbrengen, dan zal de partner met het hoogste inkomen niet de andere partner mogen straffen voor het hebben van een minder goed betaalde baan. De partner met het lagere inkomen kan namelijk wel een beter betaalde baan willen, maar niet altijd een geschikte kans hiervoor krijgen op de werkvloer. Het kan zelfs zo zijn dat de minder verdienende partner dolgelukkig is met zijn, of haar, huidige baan. De reden voor het verschil in inkomen, mag om die reden nooit een twistpunt zijn binnen een relatie of huwelijk. Allebei de partners moeten hun bijdrage leveren in de huishoudelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld door het opstellen van een schoonmaakrooster dat is aangepast aan het aantal uren dat elke partner beroepsmatige werkzaamheden verricht. Het verschil in salaris tussen beide partners mag hierbij echter geen rol spelen.

Door elkaar als een teamgenoot te zien, en dus niet over elke euro te twisten in verhouding tot het aantal gewerkte uren, kan worden voorkomen dat er onnodige stress en spanningen binnen de relatie of het huwelijk zullen ontstaan. Voor beide partners zal dit niet alleen voor meer stabiliteit, maar zeker ook voor rust, binnen de relatie of het huwelijk zorgen en dat is wel zo prettig. Je partner niet langer als een soort concurrent of tegenstander zien zal immers een enorme last van je schouders afhalen.

Besteed ook geld bij elkaar

Een goede manier om te beseffen dat het geld dat beide partners binnenbrengen, deel uitmaakt van een gezamenlijke pot is door geld aan elkaar te besteed. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door zo nu en dan een avondje te gaan stappen met je partner of door samen te genieten van een vakantie. Verder kun je je partner, als het budget dat tenminste toestaat, een lief presentje te geven. Door geld aan elkaar te besteden zullen beide partners doorgaans minder het gevoel krijgen dat de ander meer, of juist minder, geld binnenbrengt.

Happy couple having great time together - photographed at sunset against sun

Samen genieten van het geld dat binnenkomt, kan dus een heel positief effect hebben op de relatie of het huwelijk en op die manier stress en spanningen aanzienlijk terugdringen. Uiteraard is het dan niet de bedoeling dat je na de plezierige tijd financieel in de problemen komt, en dus opnieuw met spanningen en geruzie te maken kunt krijgen. Geld is namelijk niet alleen een reden om over te kibbelen, maar ook om samen plezier mee te maken. Dit is echter een aspect dat een heleboel stellen nog altijd te vaak over het hoofd zien.

Flexibiliteit

Een van de partners kan een bijzonder moeilijke werkweek hebben gehad, maar ook kan er sprake zijn van een recent sterfgeval in diens familie of misschien heeft hij, of zij, gewoon een minder goede dag. De andere partner kan daar dan op inspelen en wat meer dan het afgesproken aandeel aan werkzaamheden op zich nemen. Wellicht heeft je partner soms wat extra geld nodig voor een noodzakelijke, eenmalige aankoop, of wil hij, of zij, wat geld lenen aan een familielid dat plotseling in geldnood verkeert. In dit geval kun je je flexibel opstellen en je partner een groter percentage van het gezamenlijk inkomen laten gebruiken. Deze houding zal zeer zeker worden gewaardeerd en hoogstwaarschijnlijk op een later moment zeker goed worden gemaakt door je partner, bijvoorbeeld op een moment dat je zelf in een vergelijkbare situatie terecht bent gekomen en zijn, of haar, begrip en steun goed kunt gebruiken.

Maak een einde aan een gescheiden boekhouding

Als je getrouwd bent, dan deel je dus eigenlijk alles. Zo deel je een huis, je wensen, je dromen en dus ook je geld. Bepaalde zaken zullen onnodig ingewikkeld worden op het moment dat twee partners elk op hun eigen manier hun afzonderlijke rekeningen beheren. Indien je je eigen bankrekeningen moet houden, dan kun je sommige rekeningen splitsen, zoals de rekening voor de hypotheek en de nutsbedrijven. Elke partner betaalt dan het percentage dat in verhouding staat tot de hoogte van zijn, of haar, inkomsten. Op die manier zal de partner met een lager inkomen niet helemaal blut zijn, terwijl de andere partner nog bergen geld over kan houden, zoals zal gebeuren als deze rekening in gelijke delen wordt verdeeld.

Conclusie

Op het ogenblik dat je getrouwd bent, dan maak je dus eigenlijk deel uit van een team. Kenmerkend voor een team is dat het altijd samenwerkt. Samen plannen maken, deze samen in de praktijk brengen en ook samen de winst of het verlies delen. Uiteraard zul je als team ook samen worden beloond als de zaken gaan zoals je dat in gedachten had. Dit betekent dus wel dat je binnen je huwelijk samen met je partner stapsgewijs moet werken om een financieel probleem op te kunnen lossen dat zich heeft voorgedaan.

Een geval van inkomensongelijkheid behoort dan ook tot de mogelijke problemen die binnen een relatie of huwelijk snel en doeltreffend opgelost dienen te worden. De sleutels om dit te kunnen doen zijn: een open communicatie en samen te bespreken hoe de verschillen in de salarissen binnen de relatie of het huwelijk vorm kunnen krijgen zonder dat één van de partners daar ongelukkig van wordt.

Hoewel het soms best lastig kan zijn om met je partner over financiële zaken te praten, en vooral als je daarbij bepaalde fouten toe moet geven, is dit wel nodig om zowel je financiën als je relatie open en eerlijk te houden. Bovendien zul je op die manier ook beter de vinger aan de pols kunnen houden op het moment dat het financieel niet helemaal loopt zoals je dat eigenlijk graag zou willen. Samen met je partner kun je dan namelijk naar een oplossing zoeken zonder elkaar daarbij direct in de haren te vliegen of verwijten te maken. Bovendien kun je zo, samen met je partner, leren om met bepaalde problemen om te gaan en zelfs dichter tot elkaar te komen. Je leert immers beter de behoeften van elkaar kennen en daar rekening mee te houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20