Honger in de wereld neemt weer toe. De reden: de klimaatwijziging

Het voorbije jaar werden wereldwijd 821 miljoen mensen met een chronisch tekort aan voeding geconfronteerd. Het jaar voordien gingen 804 miljoen mensen onder hongersnood gebukt. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Daarmee diende voor een derde jaar op rij een toename van de hongersnood worden gemeld.

Dit betekent dat nog altijd één op negen bewoners van de wereld met een zwaar tekort aan voeding moetafrekenen. De problemen moeten volgens de onderzoekers vooral worden toegeschreven aan gewapende conflicten, maar ook de klimaatwijziging wordt uitdrukkelijk met de vinger gewezen.

Doelstellingen

De onderzoekers wijzen erop dat het probleem van de wereldwijde hongersnood zich opnieuw op het niveau van tien jaar geleden bevindt. Tijdens de eerste periode van die periode kon wel een daling worden genoteerd, maar sinds het midden van dit decennium moet weer een omgekeerde evolutie worden gemeld.

Het rapport – samengesteld door de Food and Agriculture Organisation (Fao), het International Fund for Agricultural Development (Ifad), het United Nations International Children’s Emergency Fund (Unicef), het World Food Programme (WFP) en de World Health Organization (WHO) – wijst erop dat vooral in Zuid-Amerika en het overgrote deel van Afrika de situatie de voorbije jaren is verergerd.

“Maar ook in Azië, waar de hongersnood de voorbije periode een duidelijk inkrimping kende, lijken de gunstige ontwikkelingen te vertragen,” beklemtonen de onderzoekers. “Indien de inspanningen niet worden opgevoerd, dreigt de wereld zijn ambities in de strijd tegen de hongersnood niet te zullen halen.”

Doelstelling van de duurzame ontwikkeling bij de Verenigde Naties was immers om de hongersnood wereldwijd tegen het einde van volgend decennium uit te roeien.

Obesitas

Eerder was al gewezen op de invloed van gewapende conflicten, maar volgens het nieuwe rapport moet ook worden gewezen naar de impact van de klimaatverandering. “Er zijn duidelijke signalen dat de klimaatverandering op dit ogenblik al een impact heeft op de landbouw en de voedselveiligheid,” wordt in het rapport benadrukt.

De onderzoekers wijzen er ook op dat één op drie vrouwen in een vruchtbare periode aan anemie lijdt. Dat kan zware gevolgen hebben voor de vrouwelijke gezondheid, maar ook voor de conditie van hun kinderen.

In het rapport wordt wel benadrukt dat in één sector een verdere vooruitgang mocht worden gemeld. Er moest immers worden vastgesteld dat vorig jaar nog altijd 22 procent van de kinderen met een zwaar voedseltekort moest afrekenen, maar het jaar voordien werd nog een niveau van 25 procent geregistreerd. Dit betekent echter dat nog altijd 151 miljoen kinderen een chronisch tekort aan voeding kennen.

Anderzijds merken de onderzoekers op dat 672 miljoen volwassenen aan obesitas lijden. Inmiddels moet meer dan één op acht volwassenen op de aarde met een extreem overgewicht afrekenen. Vier jaar geleden was er sprake van 600 miljoen personen met obesitas.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20