Hoeveel compensatie krijgt u voor de afschaffing van de terugdraaiende teller?

De Raad van State heeft woensdag bekendgemaakt dat het geen bezwaar heeft tegen de compensatieregeling die de Vlaamse overheid heeft uitgewerkt voor mensen met zonnepanelen. Wanneer komt u in aanmerking voor een compensatie?

Wie zonnepanelen heeft, kreeg begin dit jaar slecht nieuws te verwerken. Het Grondwettelijk Hof heeft toen de regeling rond de terugdraaiende elektriciteitsmeter voor eigenaars met zonnepanelen vernietigd. Daarmee viel de overgangsregeling voor de komende vijftien jaar in het water. Dat was een streep door de rekening van veel eigenaars die recent zonnepanelen hebben geïnstalleerd met een digitale meter want door de uitspraak krijgen ze niet langer een compensatie voor het overschot aan energie dat ze terug op het net plaatsen.

Compensatieregeling

De Vlaamse overheid heeft toen beloofd om een compensatieregeling voor de getroffen gezinnen uit te werken. Die is woensdag door de Raad van State goedgekeurd. Het rechtscollege zei geen fundamentele bezwaren te hebben tegen een compensatie via een retroactieve investeringspremie. Tegelijk liet de Raad van State weten dat het geen bezwaar heeft tegen de beslissing om niet langer prioritair digitale meters te plaatsen bij de eigenaars van zonnepanelen. Eigenaars van zonnepanelen zijn daardoor niet verplicht om voor 2025 een digitale meter in huis te halen.

Om te bepalen hoe groot de premie is waarvoor eigenaars van zonnepanelen in aanmerking komen, wordt er gekeken naar allerhande factoren. De overheid houdt onder meer rekening met het jaar waarin de zonnepanelen werden geïnstalleerd. Voor de berekening baseert ze zich op een referentierendement van 5 procent op de investering. Concreet wil dit zeggen dat er gerekend wordt welke retroactieve investeringspremie nodig is om een rendement van 5 procent op 15 jaar te halen.

Regeling voor eigenaars met digitale meter

Voor de berekening van de compensatie wordt er ook gekeken naar het piekvermogen van uw installatie. Het maximale bedrag is afgetopt op een piekvermogen van 10 kWp om overcompensatie te vermijden. In de onderstaande tabel vindt u de compensatiebedragen voor wie zonnepanelen met een digitale meter bezit. Dat zijn zo’n 100.000 gezinnen.

Bron: Tabel van de site van de Vlaamse overheid

Een gezin die bijvoorbeeld een installatie heeft geïnstalleerd in 2017 met een piekvermogen van 5 kWp per uur komt dus in aanmerking voor een compensatie van 1.910 euro. Wie dezelfde installatie in 2006 heeft geïnstalleerd ziet de compensatie dalen tot 700 euro.

Regeling voor eigenaars zonder digitale meter

Voor wie een analoge meter bezit, geldt er een andere compensatieregeling. Voor die regeling wordt er ook gekeken naar het jaar waarin u de digitale meter plaatst. Het gaat in dit geval om zo’n 470.000 gezinnen.

Bron: Tabel van de site van de Vlaamse overheid

In beide gevallen geldt er geen compensatieregeling voor wie zijn zonnepanelen tussen 2007 en 2012 heeft geplaatst. ‘De berekening toont aan dat een referentie-installatie in dienst genomen tussen 2007 en 2012 het rendement van 5 procent – zonder retroactieve investeringspremie – behaalt’, luidt de verklaring op de site van de Vlaamse overheid. Voor 2006 is er (in sommige gevallen) wel nog een compensatie nodig om het vooropgestelde rendement van 5 procent te halen.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20