Hoe maak ik een persoonlijk budget op in 6 eenvoudige stappen?

Veel mensen hebben het idee dat ze nood hebben aan meer controle over hun spendeergedrag. Dit in het bijzonder omdat ze bijvoorbeeld enkele financiële doelen voor ogen hebben die ze graag willen behalen. Om echt controle te kunnen uitoefenen op je spendeergedrag is het echter noodzakelijk om een budget op te stellen. Dat budget wordt steeds bepaald voor een specifieke periode, doorgaans één maand. Ondanks het feit dat veel mensen denken dat het opstellen van een budget in de praktijk gepaard gaat met het inperken van uitgaven is het eigenlijk vooral de bedoeling om je uitgaven efficiënter te beheren. Heb jij hier ook wel oren naar? Wil je dan ook graag een persoonlijk budget kunnen opstellen? Dat is mogelijk door rekening te houden met de 6 eenvoudige stappen in dit artikel.

1. Verzamel zoveel mogelijk financiële documentatie

Het is onmogelijk om een persoonlijk budget op te stellen zonder dat je over voldoende financiële documentatie beschikt. Het eerste wat je dan ook moet doen, is zoveel mogelijk papieren verzamelen. Het gaat daarbij in het bijzonder om:

 • Financiële documentatie van de bank;
 • Documentatie van investeringsaccounts;
 • Recente facturen van (vaste) kosten;
 • Alle informatie denkbaar over terugkerende kosten en inkomsten;

De eerste sleutel voor het opstellen van een persoonlijk budget is het creëren van een maandelijks gemiddelde. Hoe meer informatie je daarvoor kan verzamelen des te correcter dat gemiddelde wordt. Dat vormt de basis voor jouw persoonlijk budget, dus het is zeer belangrijk om daar voldoende tijd en moeite in te investeren.

2. Maak een overzicht van alle inkomsten

De tweede stap is het opstellen van een lijst die een goed beeld geeft van alle inkomsten. Voor mensen die werkzaam zijn in dienstverband is dat in principe het eenvoudigst. Zij kunnen immers gewoon hun netto-inkomen vermelden op de lijst. Heb je nog extra inkomsten uit bijvoorbeeld het verhuren van vastgoed? In dat geval spreekt het voor zich dat je ook die inkomst moet vermelden op de lijst. Ben je aan de slag als (freelance) ondernemer? In dat geval is het mogelijk dat je persoonlijke inkomsten soms variëren. Dan kan het bijvoorbeeld interessant zijn om op jaarbasis het gemiddelde, maandelijkse inkomen te berekenen en dat in je persoonlijk financieel plan op te nemen.

3. Maak een overzicht met alle maandelijkse uitgaven

Wanneer je een overzicht hebt gemaakt van alle maandelijkse inkomsten spreekt het voor zich dat je hetzelfde moet doen voor alle uitgaven die je doet. De basis voor die lijst wordt gevormd door de terugkerende kosten. Het gaat daarbij niet alleen om de huur of afbetaling van de woning, maar ook om bijvoorbeeld de kosten voor de auto, de verzekeringen, de boodschappen die je moet doen (een gemiddeld bedrag daarvoor volstaat), de mogelijke kosten voor de kinderen, etc. Het spreekt voor zich dat je dat overzicht zo compleet mogelijk moet maken om een optimaal beeld te kunnen schetsen van het bedrag dat je maandelijks voor handen hebt om nog vrij te besteden.

4. Deel je uitgaven op in twee categorieën: noodzakelijk en variabel

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat niet elke kost die je moet maken een vaste kost is. Verschillende kosten waarmee je wordt geconfronteerd, beschikken dan ook over een variabel karakter. De kosten die in principe maandelijks hetzelfde blijven (op z’n minst voor één jaar) zijn in ieder geval:

 • De afbetalingen van een lopende hypotheek (met vaste rente);
 • De afbetalingen van een eventuele autolening;
 • De vaste kosten voor water, gas en elektriciteit;
 • De vaste kosten voor internet en/of telefonie;

Hou buiten bovenstaande nog rekening met de afbetalingen van mogelijke andere schulden. Vergeet niet om daarbij ook een eventuele creditcardschuld mee in overweging te nemen. Buiten de vaste kosten spreekt het voor zich dat mensen ook geconfronteerd worden met een aantal variabele kosten. Dat zijn kosten die maand na maand kunnen verschillen. Denk onder meer aan de hieronder terug te vinden kosten:

 • De kosten voor boodschappen;
 • De kosten voor benzine of andere brandstoffen;
 • De kosten voor geschenken;
 • De kosten voor vakanties en alle andere extra uitgaven.

5. Creëer een totaalbeeld van je inkomsten en uitgaven

Wanneer je de hierboven terug te vinden stappen volgt, zal je in staat zijn om een globaal beeld te schetsen van alle inkomsten en uitgaven waar je maandelijks rekening mee moet houden. Blijkt daaruit dat je uitgaven hoger zijn dan je inkomsten? In dat geval mag het duidelijk zijn dat er enkele (drastische) veranderingen moeten gebeuren in je uitgavenpatroon. Dat is in principe vooral waar het opstellen van een persoonlijk budget voor is bedoeld. Let op, van zodra er iets in je financiële situatie verandert, spreekt het voor zich dat je jouw persoonlijk budget daaraan dient aan te passen.

6. Pas je uitgaven aan

Ben je er uiteindelijk in geslaagd om een duidelijk en correct beeld te creëren van al je inkomsten en uitgaven? In dat geval moet je uiteindelijke doel eigenlijk zijn om hier een perfect evenwicht in te creëren. Dit gezegd zijnde moet je echter ook rekening mee houden met bijvoorbeeld mogelijke bedragen die je wenst te sparen. Heb je bijvoorbeeld voor jezelf uitgemaakt dat je maandelijks een bedrag opzij wil zetten van zo’n 150 euro? Dan zal je jouw andere uitgaven uiteraard daaraan moeten aanpassen. Dat lijkt op het eerste zicht uiteraard niet zo eenvoudig, maar in de praktijk is het doorgaans op verschillende manieren mogelijk om je variabele kosten te beperken. Denk daarbij onder meer aan:

 • Vaker de auto in de garage laten staan;
 • Producten kopen van voordeligere merken;
 • Producten kopen die hun vervaldatum naderen en daardoor in de snelverkoop staan;
 • Het boeken van voordeligere vakanties of het uitstellen van een vakantie.

Is het ondanks de tips in dit artikel toch nog moeilijk om je persoonlijk budget te kunnen beheren? In dat geval is het mogelijk om daarvoor de hulp in te roepen van bijvoorbeeld speciale persoonlijke financiënapplicaties. Door de jaren heen zijn er heel wat mobiele applicaties op de markt verschenen die op dat vlak een belangrijke meerwaarde kunnen realiseren. In ieder geval mag het duidelijk zijn, wil je graag een zekere financiële toekomst tegemoet gaan? Dan is het opstellen van een persoonlijk budget beslist de moeite waard.

Meer