Hernieuwbare energie heeft vorig jaar 700.000 nieuwe banen gecreëerd

In de industrie van de duurzame energie waren vorig jaar wereldwijd 12,7 miljoen arbeidskrachten actief. Op amper twaalf maanden tijd kon daarbij van een creatie van 700.000 nieuwe banen gewag worden gemaakt, ondanks de aanhoudende impact van de coronapandemie en de toenemende druk van de energiecrisis. Dat staat in een rapport van de International Renewable Energy Agency (Irena) en de International Labor Organization (ILO).

De onderzoekers merken op dat vooral de omvang van de binnenlandse markt een impact heeft op de groei van de tewerkstelling in de sector, samen met de arbeidskosten en andere lasten.

Zonnekracht

Zonnekracht bleek het voorbije jaar de snelstgroeiende divisie binnen de duurzame energiesector. “Deze activiteit vertegenwoordigde vorig jaar 4,3 miljoen banen”, stippen de onderzoekers aan. “Daarmee zorgt zonnekracht inmiddels voor meer dan een derde van de totale tewerkstelling in de wereldwijde hernieuwbare energie.”

Verder wordt opgemerkt dat de toenemende bezorgdheid over de klimaatverandering, de impact van de coronapandemie en de verstoring van de toeleveringsketens ook op duurzame energie een belangrijke invloed laten blijken.

“Vele landen richten zich steeds vaker op eigen activiteiten”, wordt er aangevoerd. “Daarbij wordt vooral getracht om de tewerkstelling in eigen land te stimuleren, terwijl tevens geprobeerd wordt om zoveel mogelijk op lokale toeleveringsketens beroep te doen.”

Guy Ryder, directeur-generaal van de International Labor Organization, gaf in een commentaar op het rapport ook aan dat er binnen de sector steeds meer aandacht kan worden vastgesteld voor de kwaliteit van de tewerkstelling en de geldende arbeidsvoorwaarden. 

Daarbij verwees hij ook naar een toenemende aanwezigheid van vrouwelijke werknemers. “Dit suggereert dat een specifiek beleid en training binnen de sector van de hernieuwbare energie de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt stimuleert en daarmee ook de inclusie kan bevorderen”, merkte hij op.

Ryder stelde nog regeringen, arbeidsorganisaties en bedrijfsgroepen aan te moedigen om het streven naar een duurzame energietransitie vastbesloten door te drukken. Een dergelijke instelling is volgens hem cruciaal voor de toekomstige tewerkstelling.

Francesco La Camera, directeur-generaal van Irena, beklemtoonde anderzijds dat de tewerkstelling in hernieuwbare energie, ondanks talrijke uitdagingen, een sterke veerkracht vertoont en een betrouwbare motor voor banencreatie vertegenwoordigt.

“De overheden over de hele wereld dienen dan ook een ​​industrieel beleid te voeren dat de uitbreiding van degelijke banen in de nationale sector van de hernieuwbare energie aanmoedigt”, betoogde hij daarbij.

“Het stimuleren van een binnenlandse waardeketen zal niet alleen zakelijke kansen en nieuwe banen creëren voor de lokale gemeenschappen en arbeidsbevolking, maar versterkt tevens de betrouwbaarheid van de toeleveringsketen en draagt ​​in het algemeen bij tot een grotere energiezekerheid.”

Azië

Uit het rapport blijkt dat een toenemend aantal landen in de sector van hernieuwbare energiebronnen een groeiende tewerkstelling kent. Azië vertegenwoordigt daarbij bijna tweederde van de totale tewerkstelling. China is met een aandeel van 42 procent de grootste markt, gevolgd door de Europese Unie en Brazilië met elk 10 procent, en de Verenigde Staten samen en India elk 7 procent.

De onderzoekers merken nog op dat elke regio in de wereld op het gebied van hernieuwbare energie eigen klemtonen legt. Daarbij wordt opgemerkt dat Zuidoost-Azië de belangrijke productiecentra voor fotovoltaïsche zonne-energie en producenten van biobrandstoffen vormt.

China is anderzijds de belangrijkste fabrikant en installateur van zonnepanelen en creëert ook een toenemend aantal banen in de offshore windenergie. India heeft meer dan 10 gigawatt aan zonnekracht, met een belangrijke tewerkstelling voor installateurs, aan zijn netwerk toegevoegd, maar tegelijkertijd blijkt het land voor de distributie van zonnepanelen sterk van import afhankelijk.

Het rapport stelt verder dat Europa inmiddels ongeveer 40 procent van de wereldwijde productie van windenergie voor zijn rekening neemt en zich ook als de belangrijkste exporteur van apparatuur voor deze sector in de wereld opwerpt. Tevens worden er pogingen geregistreerd om de industrie van zonne-energie nieuw leven in te blazen.

Anderzijds wordt opgemerkt dat de rol van Afrika in de sector nog steeds beperkt blijft, maar het rapport wijst er wel op dat het gebied steeds meer banen in de gedecentraliseerde hernieuwbare energiebronnen creëert.

Op het Amerikaanse continent blijkt Mexico de grootste leverancier van bladen voor windturbines. Brazilië blijft de grootste werkgever op het gebied van biobrandstoffen, maar voegt ook veel banen toe bij de installatie van windenergie en zonnekracht. Tenslotte wordt beklemtoond dat de Verenigde Staten een binnenlandse industriële basis voor de ontluikende offshore windsector beginnen te bouwen.

(bg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20