Grote investering – is geld lenen een goed idee?

Er bestaan uiteenlopende redenen waarom je geld zou lenen, zoals voor de financiering van:een eigen huis.

  • een studie,
  • een auto.

In de meeste gevallen kan een lening een prima investering zijn omdat je na verloop van tijd een aardig rendement kunt genereren. Een lening aangaan voor een investering in vastgoed, of om mee te beleggen in aandelen, brengt echter veel meer risico’s met zich mee.

Geld lenen om te investeren

Vaak ga je een lening aan als je eigen financiële middelen onvoldoende zijn om een betaling te kunnen doen. Wanneer je niet genoeg geld hebt voor de aankoop van een eigen woning dan kun je een hypothecaire lening aangaan. Er kan echter ook om redenen een lening af worden gesloten. Het doel van dit soort leningen is investeren of beleggen. Een specifieke situatie zal bepalend of een lening als een goede investering kan worden beschouwd. Op het ogenblik dat de leenkosten lager zijn dan het uiteindelijke rendement dat de investering op gaat leveren, dan kun je spreken van een prima investering.

Geld lenen voor je studie

Er zijn mensen die een lening aangaan om een studie mee te financieren. Voor de één is dit direct al te raden, omdat dit vaak gepaard gaat met een extra studiedruk en zelfs stress en faalangst tot gevolg kan hebben. Voor een ander kan geld lenen voor een studie juist als een interessante investering worden beschouwd: het behalen van een diploma kan immers het begin zijn van een glansrijke loopbaan. In de loop van de tijd zullen de leenkosten lager zijn dan het rendement dat je kunt behalen uit je carrière.

Geld lenen voor een auto

Bepaalde mensen doen er niet verstandig aan om een lening aan te gaan om een auto mee te financieren. Zij kunnen zich de lening, en vaak ook de auto zelf, niet veroorloven. Daarentegen zijn er ook mensen die er praktisch mee zijn geholpen als ze een auto kunnen financieren met geleend geld. Deze groep heeft bijvoorbeeld een auto nodig om naar een goed betaalde of leuke werkplek te gaan. Geld lenen kan dan wel een interessante investering blijken te zijn.

Geld Lenen voor een renovatie

Indien je je leefcomfort en de meerwaarde van je eigen woning kunt vergroten door een verbouwing of renovatie dan kan het afsluiten van een lening vaak als zinvol worden beschouwd.

Geld lenen als investering in vastgoed

Een ervaren belegger durft eerder een lening af te sluiten om in vastgoed te beleggen. Deze mensen zijn doorgaans al in bezit van een eigen huis en willen in onroerend blijven investeren. Om meer vastgoed te kunnen financieren is het lenen van geld echter noodzakelijk als zij op de lange termijn extra rendement willen behalen. De risico’s die hieraan verbonden zijn, zijn echter ook vrij hoog.

Het rendement dat behaald moet worden, zal vooral afkomstig dienen te zijn van huurinkomsten. Investeren in vastgoed kan soms dan ook een uitstekende reden zijn om een lening af te sluiten. Je moet dan wel vrij zeker zijn van de te verwachten opbrengsten uit huur. Een lening aangaan voor een investering in vastgoed wordt echter vooral gedaan door ervaren beleggers op dit gebied.

Geld lenen om in aandelen te beleggen

Geïnteresseerden in het beleggen op de beurs overwegen soms een lening af te sluiten om aandelen mee te financieren. Deze beleggers dienen dan wel genoeg kennis en informatie te hebben met betrekking tot bepaalde aandelen. De hoop is om later een aantrekkelijke winst te kunnen maken. Bepaalde banken geven beleggers deze mogelijkheid door geld uit te lenen met de gekochte effecten als onderpand voor de lening. Bij betalingsproblemen zullen de aandelen dan vervallen aan de kredietverstrekker.

Maar ook deze leenvorm kent een heleboel risico’s en lijkt in het bijzonder geschikt voor specialisten op het gebied van aandelen en de ervaren beleggers. De beurs kan immers onderhevig zijn aan gigantische schommelingen. Van het ene op het andere moment kun je dan ook je winst, geheel of gedeeltelijk, weer verliezen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20