Groot-Brittannië verliest zijn aantrekkingskracht voor Europeanen

Door de naderende brexit voelen steeds minder Europeanen zich aangesproken om een carrière in Groot-Brittannië te overwegen. Dat zegt het magazine The Economist. Dat blijkt niet alleen uit officiële cijfers, maar kan ook worden aangetoond met gegevens van de professionele netwerksite Linkedin.

“Groot-Brittannië ervaart steeds meer moeilijkheden om in het buitenland om geschoold personeel te rekruteren,” benadrukt The Economist. “De chaotische onderhandelingen voor de toekomstige banden tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie en een vijandige politieke retoriek dreigen rekrutering in het buitenland zelfs nog moeilijker te maken.”

“Onder meer uit luchtvaartcijfers blijkt dat vorig jaar netto 74.000 expats zich in Groot-Brittannië hebben gevestigd. Drie jaar geleden, voor een referendum voor een brexit koos, kon het land nog 189.000 immigrerende expats melden.”

Linkedin

“Statistieken van het professionele sociale netwerk Linkedin blijken die trend te bevestigen,” zegt het magazine. “Ook hier kan men een dalende interesse in de Britse arbeidsmarkt terugvinden. Londen bleek drie jaar geleden bij werkzoekenden uit andere lidstaten van de Europese Unie de belangrijkste buitenlandse bestemming. Linkedin toont immers dat 15 procent van de potentiële expats vooral interesse toonde in een baan in de Britse hoofdstad. Sindsdien is dat aandeel tot 12,6 procent gedaald. Steden zoals Amsterdam, Parijs en Berlijn konden van de tanende populariteit profiteren.”

“Wanneer men alleen rekening houdt met hooggeschoolde expats, blijkt dat het aandeel van Groot-Brittannië in de Europese trafieken vorig jaar nog een aandeel van 20,8 procent had, tegenover 23 procent twee jaar voordien” werpt The Economist op.

“Toch kan men niet zeggen dat de Europeanen Londen helemaal de rug hebben toegekeerd. Londen blijft bij werkzoekende expats immers de meest populaire bestemming.”

Wanneer naar absolute cijfers wordt gekeken, blijkt Groot-Brittannië over een periode van drie jaar netto 1 procent meer expats te hebben kunnen aantrekken. Dat echter gevoelig minder dan, Nederland (29 procent), Frankrijk (21 procent) en Duitsland (19 procent).

Wevers

The Economist wijst erop dat Groot-Brittannië ook nog altijd expats uit andere werelddelen aantrekt. “Maar ook hier heeft de populariteit van het land een klap gekregen,” zegt het magazine. “De voorbije drie jaar kon Groot-Brittannië bij die categorie expats een groei met 17 procent te hebben gekend, maar dat is minder dan de helft van de percentages die naties zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland konden melden.”

“De Britse regering wil de immigratie terugschroeven, maar kondigt tegelijkertijd aan geschoolde werknemers te willen aantrekken. Maar Europeanen kunnen ervoor kiezen om in de Europese Unie te blijven, waar ze kunnen genieten van de voordelen van vrij verkeer, in plaats van te moeten gokken op de gastvrijheid van de Britse regering.”

“Het zou dus geen verrassing zijn indien uit toekomstige gegevens van LinkedIn een verdere verslechtering van de aantrekkingskracht van Groot-Brittannië op geschoolde Europeanen zou blijken. Dat zou bijzonder jammer zijn, want het land heeft een lange geschiedenis van profiteren van Europese migratie.”

“Denk maar aan de Vlaamse wevers in de veertiende eeuw of de hugenoten die 10 procent van kapitaal van de Bank of England hebben aangebracht. Londen is na tientallen jaren Europese immigratie een veel kosmopolitische en aantrekkelijker stad geworden.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20