Brexit: tekort aan medisch personeel in UK wordt alarmerend

Groot-Brittannië moet dringend zijn immigratie-beleid herzien, zodat een aantal sectoren met bijzonder veel openstaande vacatures niet in problemen zouden komen. Vooral in de gezondheidszorg dreigt de situatie dramatisch te worden. Dat schrijft de Britse krant The Times in een commentaar op een nota van de Britse National Health Service (NHS).

In de commentaar wordt benadrukt dat er eind vorig jaar in het land meer dan 35.000 openstaande vacatures moesten worden gemeld voor verpleegkundigen, samen met meer dan 9.000 werkaanbiedingen voor andere medische beroepen en bijna 47.000 vacante banen in andere sectoren van de Britse gezondheidszorg.

Brief

“De British National Health Service probeert een aantal van deze posten te vullen met gekwalificeerde kandidaten uit het buitenland, maar botst daarbij op een overheidsbeleid, dat erop gericht is de migratiecijfers laag te houden,” zegt The Times. “Premier Theresa May zou die strategie moeten herzien. De gezondheidszorg heeft dringend meer artsen en verpleegkundigen nodig.”

“Een groot aantal conservatieve parlementsleden hebben aan May een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen de immigratieregels te versoepelen om deze tekorten aan te pakken. Daarin wordt er ook op gewezen dat tussen december en maart een werkaanvraag van 1.518 buitenlandse artsen werd geweigerd.”

In de migratiestrategie van de Britse overheid is voor deze visa een maximum van 20.700 toelatingen voorzien. Er wordt met de toekenning van vergunningen dan ook heel spaarzaam omgesprongen. “De gezondheidszorg kampt met een ernstig personeelsprobleem en het wordt niet eenvoudiger om vacatures in te vullen”, waarschuwt de krant.

“Na de Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten, heeft het land al veel minder buitenlandse verpleegkundigen kunnen aantrekken. Anderen beslisten Groot-Brittannië te verlaten. Bovendien wordt de sector geconfronteerd met een aanhoudende loondruk en een gebrek aan personeelsplannen. Dat beïnvloedt de kwaliteit van de zorg.”

Specialiteiten

Uit een enquête onder artsen bleek dat 71 procent van de ziekenhuizen met een personeelstekort kampt. Het Churchill Hospital in Oxford waarschuwde al de activiteiten van zijn afdeling chemotherapie te moeten reduceren. “Bepaalde medische specialiteiten en regio’s worden extra zwaar getroffen,” zegt The Times.

“Onder meer in de verloskunde en gynaecologie wordt meer dan de helft van de functies door buitenlands personeel ingevuld. Zelfs binnen haar eigen partij wordt May geconfronteerd met de eis om artsen vrij te stellen van de immigratie-beperkingen. Die vragen werden echter afgewezen. May heeft de voorbije acht jaar vastgehouden – eerst als minister van binnenlandse zaken en nadien als premier – aan een strak beleid om de migratie sterk af te remmen.”

“De conservatieven zouden een immigratiestrategie moeten volgen die is afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt,” meent The Times. “Er moet dan ook afstand worden gedaan van de belofte om de netto migratie tot minder dan honderdduizend mensen per jaar terug te brengen. In ieder geval moet gestopt worden met de weigering van gekwalificeerde medische professionals. De Britse gezondheidszorg heeft deze mensen nodig.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20