Groepsverzekering bij zwangerschapsverlof

Bij een groepsverzekering wordt er door je werkgever periodiek een bepaald bedrag (de premie) gestort voor elke aangesloten werknemer. Op die manier wordt er door je werkgever voor je een zeker spaartegoed opgebouwd. De premie die wordt gestort zal bovendien een bepaalde rente opbrengen. Er zijn echter situaties waarin de betaling van premie (tijdelijk) stil kan komen te liggen, zoals bij zwangerschapsverlof.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is dus een verzekeringsovereenkomst die je werkgever af heeft gesloten voor (een gedeelte van) zijn werknemers en kan op zijn gebouwd uit diverse waarborgen, zoals:

  • de opbouw van pensioen
  • uitkering bij overlijden,
  • uitkering bij arbeidsongeschiktheid,
  • premievrijstelling,
  • een verzekering die hospitalisatie dekt.

De voorwaarden van een groepsverzekering zijn terug te vinden in het zogenaamde pensioenreglement. Dit reglement kun je, als je aangesloten bent bij de groepsverzekering, opvragen bij je werkgever.

Een groepsverzekering is echter niet bij wet verplicht gesteld, maar wordt telkens aangegaan door een werkgever en een verzekeringsverstrekker. Alleen wanneer het bedrijf waar je werkzaam bent behoort tot een paritair comité dat is het afsluiten van een groepsverzekering wel verplicht om af te sluiten. Het kan echter ook gebeuren dat je werkt voor een bedrijf dat geen groepsverzekering voor haar werknemers af heeft gesloten.

Wie is aangesloten bij de groepsverzekering?

Als werknemer hoef je geen actie te ondernemen om bij een groepsverzekering aangesloten te worden. Je werkgever zal dit voor je regelen als je bij een groepsverzekering bent aangesloten. Je dient echter rekening te houden met een belangrijk principe van een groepsverzekering, namelijk dat van antidiscriminatiewet. Dit principe wil zeggen dat je werkgever een groepsverzekering af kan sluiten voor al zijn werknemers, maar eveneens voor een bepaald gedeelte daarvan.

Wanneer een werkgever slechts een deel van zijn werknemers aansluit bij een groepsverzekering dan wordt dit een categorie genoemd. Dergelijke categorieën mogen in geen geval discriminerend zijn. Er mogen dus geen categorieën alleen voor mannen of vrouwen, of alleen voor werknemers met een vast arbeidscontract, aan worden gegaan. Vanaf het moment dat je tot een bepaalde categorie kan worden gerekend, waarvoor je werkgever een groepsverzekering af heeft gesloten, kun je aanspraak maken op de bijbehorende rechten. Voor medewerkers die jonger zijn dan 25 jaar kan een werkgever echter de aansluiting bij de groepsverzekering uitstellen. Zodra je 25 jaar oud bent, dien je echter wel bij de groepsverzekering aan te zijn gesloten.

Automatische inhouding

De financiering van een groepsverzekering bestaat uit de werkgevers- en/of werknemersbijdragen en deze zijn in een contract vastgelegd in het reglement. Je werknemer kan zijn eigen bijdrage dus niet wijzigen en deze zal dan ook automatisch van je loon in worden gehouden. De premie voor een groepsverzekering is:

  • een forfaitair bedrag (voor elke werknemer gelijk),
  • een percentage van het loon.

Wanneer er echter sprake is van een schorsing waarvoor je geen loon verschuldigd bent, zoals bij een zwangerschaps of ouder­schapsverlof, dan hoef je geen toelagen te betalen over de betreffende periode.

Overzicht groepsverzekering

Jaarlijks ontvang je via je werkgever een overzicht van je groepsverzekering. Dit overzicht wordt ook wel een benefit statement of een pensioenfiche genoemd. In dit overzicht staan alle verzekerde waarborgen en relevante bedragen vermeld. Op die manier wordt je op de hoogte gehouden hoe de stand van zaken is met betrekking tot je groepsverzekering.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20