Geld lenen voor een particuliere opleiding

Een mens is dan wellicht nooit te oud om te leren, maar een particuliere opleiding kan voor sommige mensen wel te veel kosten met zich meebrengen om met eigen financiële middelen te kunnen dragen. Wanneer je echter wel een particuliere opleiding wilt gaan volgen, terwijl je niet voldoende geld achter de hand hebt, dan kun je wellicht geld gaan lenen om toch nieuwe kennis en vaardigheden aangeleerd te krijgen. Hoe je dit aan kunt pakken, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet, dus lees snel verder en doe er je voordeel mee.

Kosten van een particuliere opleiding

Bij het volgen van een opleiding, ongeacht of deze particulier is of niet, komen een heleboel kosten kijken, zoals onder andere voor:

 • de inschrijving,
 • de studieboeken,
 • overige studiematerialen,
 • eventueel woonruimte of vervoerskosten,
 • eventuele studiereizen,

De totale kosten van een opleiding kunnen dan ook al snel hoog oplopen. Helaas beschikt niet iedereen over voldoende eigen middelen om al deze kosten op te kunnen vangen. Er zijn dan ook een heleboel mensen die de kosten van een particuliere opleiding financieren met behulp van geld dat ze hebben geleend. Dit kan zowel een lening bij een bank, een andere financiële instelling of bij bekenden zijn. De verschillende mogelijkheden om de kosten van een particuliere opleiding op te kunnen vangen (of deze zelfs te verminderen), hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Financiële steun van de Vlaamse Overheid

Je kunt onder bepaalde voorwaarden financiële steun ontvangen van de Vlaamse Overheid in de vorm van een studiebeurs. De overheid helpt je dan om je hogere opleiding te betalen. De toegekende studietoelage is een subsidie, die dus niet terug betaald hoeft te worden en waar ongeveer 1 op de 4 jongeren recht op hebben.

De overheid zal aan de hand van een aantal criteria bepalen of je in aanmerking komt voor een studiebeurs, zoals:

 • je inkomen,
 • je gezinssituatie,
 • je nationaliteit,
 • de opleiding die je wilt volgen. 

Financiële steun van een hogeschool of universiteit

Wanneer je een opleiding gaat volgen aan een hogeschool of universiteit, dan is er een zekere kans dat deze je ook financiële ondersteuning kan bieden. Zo kun je (onder bepaalde voorwaarden) bijvoorbeeld aanspraak maken op:

 • een speciale toelage,
 • een aanvullende renteloos voorschot op deze studietoelage,
 • gespreide terugbetaling van het studiegeld. 

De voorwaarden waar je aan dient te voldoen om van dit soort financiële steun gebruik te kunnen maken, zullen echter per onderwijsinstelling verschillen. Om die reden is het dan ook zaak dat je van tevoren je goed laat informeren over de mogelijkheden in je individuele geval.

Geld lenen voor een particuliere opleiding bij een bank

Er zijn verschillende banken actief in ons land die je de kans bieden om de kosten van een particuliere opleiding te financieren met behulp van een persoonlijke lening. Een dergelijke studielening kun je vandaag de dag steeds vaker gemakkelijk en snel online aanvragen. Verder kun je doorgaans zelf aangeven welk bedrag je elke maand terugbetaalt. De kredietverstrekker zal daar dan een bepaalde looptijd en een vaste rentevergoeding aan koppelen. Op die manier weet je dus van te voren precies waar je rekening mee dient te houden elke maand en wanneer de lening volledig af zal zijn gelost.

Een heleboel banken willen je graag een steuntje in de rug bieden om je particulieren opleiding te kunnen volgen. Om erachter te komen wat een bepaalde bank je op dit gebied kan bieden, is het goed vooraf contact op te nemen, en offertes aan te vragen, met meerdere banken en hun voorstellen aan te horen die speciaal voor jou op maat gemaakt kunnen worden en je zo van een zorgeloze studieloopbaan zullen verzekeren.

Bij een andere financiële instelling de financiering van een particuliere opleiding regelen

Behalve bij een groot aantal banken zijn er tegenwoordig ook steeds meer andere financiële instelling bereid om je een persoonlijke lening te verstrekken waarmee je de kosten van je particulieren opleiding kunt bekostigen. Net zoals bij banken geldt ook bij deze kredietverstrekkers dat ze eigen voorwaarden en tarieven hanteren en je dus ook nu zelf op zoek moet gaan naar de meest gunstige deal. Je kunt ook nu bij meerdere kredietverstrekkers offertes aanvragen en deze in je vergelijking meenemen.

Geld lenen bij bekenden voor de bekostiging van een particuliere opleiding

Om de kosten van een particuliere opleiding te kunnen betalen, kun je ook je ouders of andere familieleden vragen om je te ondersteunen door middel van een schenking of een lening. Veel mensen vinden deze mogelijkheid doorgaans erg lastig omdat ze niet graag financieel afhankelijk zijn van een dierbare. De kans dat de onderlinge relatie te lijden zal hebben onder een dergelijke lening zal immers altijd op de loer liggen.

De kans op onderlinge problemen, of zelfs de verstoring van een goede band, kan echter voor een belangrijk deel op worden gevangen door het maken van duidelijke afspraken. Daarnaast is het essentieel dat je deze afspraken ook goed op papier zet en je strikt hieraan zul blijven houden.

Werken en een particuliere opleiding volgen

Er zijn een heleboel studenten die hun particuliere opleiding combineren met een (deeltijds) baan. Op die manier zijn ze immers een stuk minder afhankelijk van schenkingen en/of leningen, maar zullen in de regel zich wel moeten houden aan een strakke organisatie. Ook zullen ze moeten beschikken over een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Wanneer je echter wilt werken om (een deel van) de kosten van een particuliere opleiding te bekostigen, dan zijn er een aantal mogelijkheden, te weten:

 • Het nemen van een studentenbaan: in de regel betekent dit dat je een bijbaan neemt in weekend of in de vakanties om op die manier je studiekosten op te vangen. Bij een arbeidscontract voor werkstudenten mag je echter maar maximaal 50 dagen per jaar arbeid verrichten en dan alleen in het weekend en in vakantieperiodes. Daar staat echter tegenover dat je als werkstudent geen RSZ hoeft te betalen, maar wel een solidariteitsbijdrage. 
 • Werken in loondienst of als zelfstandige: je kunt dan ten minste 80 uur per maand werken, mits je het statuut werkstudent aan hebt gevraagd. Onder bepaalde voorwaarden kun je dit al doen als je nog op zoek bent naar een baan (en je dus uitkeringsgerechtigd bent). Wanneer je onder dit statuut werk verricht, mag je een onbeperkt aantal dagen arbeid verrichten, maar betaal je wel RSZ. Bovendien heb je met dit statuut recht op een aantal flexibele regelingen, zoals: wanneer je voor een bepaald vak een groepswerk moet maken, dan kan deze worden vervangen door een individuele taak.
 • Statuten student-ondernemer en kandidaat-ondernemer: je ouders opvolgen in het familiebedrijf, of zelf een onderneming willen beginnen, terwijl je een particuliere opleiding volgt, zijn de statuten student-ondernemer of kandidaat-ondernemer in het leven geroepen. Om erachter te komen of je voor een dergelijk statuut in aanmerking komt, kun je informatie inwinnen bij een ondernemingsloket bij in de buurt.

Voordat je aan de slag gaat met een studentenbaan, is het aan te bevelen dat je informeer of je je eventuele recht op kinderbijslag zul behouden. Studerende jongeren in de leeftijd tussen 18 en 26 jaar zullen dit recht namelijk kwijtraken op het moment dat ze te veel uren aan het werk zijn. 

Verschillende vormen van deeltijds werken en studeren

Als een student met een (bij)baan kun je de gewenste particuliere opleiding binnen een zeker traject volgen. In alle gevallen zul je je echter af moeten vragen hoeveel tijd je bereid bent om aan je opleiding te besteden en wat er precies mogelijk zal zijn in je persoonlijke situatie. Bij deeltijds opleidingen kunnen in de regel een drietal contractvormen worden onderscheiden.

 1. Een diplomacontract: je hebt je ingeschreven voor een bepaalde opleiding, maar wel voor minder studiepunten en daarbij kies je zelf het tempo waarin je je diploma behaalt. Zo ben je in staat om je studieduur te spreiden. Aandachtspunten bij deze vorm zijn:

*          27 studiepunten zal de grens zijn om kinderbijslag te kunnen ontvangen,

*          soms kun je eveneens recht hebben op een studietoelage.

Vandaag de dag is dit systeem overigens het meest gekozen traject onder werkende studenten, onder andere vanwege het feit dat je hiermee eveneens een schakelprogramma en een postgraduaatopleiding mag volgen.

 1. Een creditcontract: deeltijds een (particuliere) opleiding volgen kan eveneens dankzij het creditcontract waarbij je de opleidingsonderdelen volgt die je het meest interessant vindt. Op het moment dat je geslaagd bent voor de examens van deze onderdelen, dan ontvang je een creditbewijs dat voor de duur van 5 jaar geldig zal blijven. Hoewel je in dit geval niet in aanmerking zult komen voor een studietoelage, kun je in sommige gevallen wel recht hebben op kinderbijslag. Je moet je echter wel bedenken dat je op deze manier geen diploma kunt behalen.
 2. Een examencontract: indien je liever geen lessen wilt volgen, maar je alleen examens af wilt leggen, dan is dat ook mogelijk in de vorm van een examencontract. Met een examencontract zul je zowel in staat zijn om creditbewijzen als een diploma te behalen. De onderwijsinstelling waar je je opleiding volgt, zal daarbij zelf mogen bepalen welke opleidingsonderdelen al dan niet in aanmerking komen voor dit contract. Net zoals bij het creditcontract zul je ook nu geen recht hebben op een studietoelage, maar eventueel wel aanspraak kunnen maken op kinderbijslag.

In alle gevallen doe je er erg verstandig aan om altijd even informatie in te winnen bij de studiedienst van een onderwijsinstelling waar je een opleiding wilt gaan volgen. Bepaalde formaliteiten kunnen namelijk per onderwijsinstelling anders zijn en het gekozen traject zal bovendien samenhangen met het leerkrediet. Door van tevoren naar de mogelijkheden te informeren kun je al snel achterhalen of een onderwijsinstelling wellicht al ervaring heeft met een vergelijkbare situatie als waarin jij verkeert.

Conclusie

Geld lenen voor het volgen van een particuliere opleiding, of welk andere studie dan ook, zal doorgaans extra kosten met zich meebrengen. In de regel zul je er, zeker als werkende student, niet alleen voor staan omdat er dan een heleboel financiële instelling zijn die je een lening willen verstrekken waarmee je de studiekosten op kunt vangen. Maar ook kunnen banken en andere financiële instellingen je regelmatige handige tips en adviezen geven om bijvoorbeeld de kosten onder controle te houden.

Door goed voorbereid geld te gaan lenen voor het volgen van een particuliere studie kun je doorgaans veel geld besparen. Denk maar een aan de leenkosten die je naar beneden bij zou kunnen stellen wanneer je, door het maken van een degelijke vergelijking tussen verschillende leenmogelijkheden, de meest gunstige manier van geld lenen hebt weten te vinden. Zelfs op het moment dat bijvoorbeeld een rentevergoeding maar enkele tientallen procenten lager uitvalt, zal je dat aan het einde van de rit vaak aardig wat euro’s hebben bespaard. Geld lenen kost weliswaar altijd extra geld, maar met hoeveel leenkosten je uiteindelijk te maken zult krijgen, heb je voor een groot deel zelf in de hand.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20