Studentenlening aanvragen

 

In tegenstelling tot wat nog altijd een heleboel mensen denken, is studeren vandaag de dag absoluut niet gratis. Als student kun je zelfs met zoveel kosten te maken krijgen dat het nodig is om een studentenlening af te sluiten. Studentenleningen worden om die reden dan ook door steeds meer kredietverstrekkers aangeboden.

Investering in je toekomst

Studeren kan vaak worden gezien als een goede investering in je eigen toekomst en dus in de rest van je leven. Vrijwel geen enkele student zal echter weten te ontkomen aan bepaalde kosten. Denk maar eens aan kosten zoals:

 • inschrijvingsgeld,
 • verhuiskosten,
 • vervoerskosten,
 • kosten om materialen aan te schaffen
 • kosten om boeken aan te schaffen.

In bepaalde gevallen kunnen dergelijke kosten echter een stuk sneller oplopen dan je had verwacht of kunnen overzien, bijvoorbeeld op momenten dat een student:

 • op kot gaat: dus op eigen benen wil staan, een zelfstandig leven wil leiden, bijkomende verzekeringen af dient te sluiten, zelfdiscipline aan moet leren en nog meer dingen die komen kijken als hij, of zij, het veilige ouderlijke huis gaat verlaten. Als studenten je eigen boontje doppen heeft weliswaar een groot aantal voordelen, maar zal absoluut een flinke kostenprijs met zich meebrengen.
 • in het buitenland wil gaan studeren: ondanks dat het leren van een vreemde taal en een andere cultuur zeker ook interessant en bruikbaar zal zijn in een mensenleven, komt hier eveneens een omvangrijk kostenkaartje bij kijken. Er zal nu immers ook voor onderdak en levensonderhoud betaald dienen te worden

Niet elke student, ongeacht of deze nu in eigen land of over de landgrenzen een studie volgt, zal niet zomaar voldoende geld op zijn of haar spaarrekening hebben staan. Ook niet alle ouders van studerende kinderen kunnen even gemakkelijk voor dergelijke kosten opdraaien.

Ondersteuning door middel van een prepaid kredietkaart

Op het moment dat ouders op financieel gebied bij willen springen om zo de geldzorgen van hun studerende kroost enigszins te verlichten, kan een prepaid kredietkaart doorgaans een groot aantal voordelen bieden. Die kredietkaart zal namelijk steeds op voorhand opgeladen dienen te worden. Als ouder is het dus mogelijk om alle uitgaven van je studerend kind te controleren en deze op tijd bij te sturen op het moment dat de jongere teveel uit dreigt te geven. De kosten die gemaakt moeten worden om een prepaid kredietkaart te kunnen gebruiken zijn bovendien relatief laag. Het kind zal toch een gevoel van vrijheid ervaren en zich onafhankelijk op kunnen stellen tegenover zijn of haar ouders, maar daarnaast leren om met een bepaald budget rond te komen.

Geld verdienen met een studentenjob

Studenten hebben vaak echter nog een andere manier om hun kosten op te vangen, namelijk door een studentenjob te vinden. De voorwaarden van een dergelijke (bij)baan zijn in de regel vrij gunstig en in een heleboel gevallen zal er zo zelfs voldoende geld binnenkomen om een (groot deel van een) studie mee te kunnen financieren. Behalve kiezen voor een studentenjob kan een student die langer wil werken eveneens het statuut van werkstudent aanvragen.

Onder studenten zijn vandaag de dag bovendien steeds meer ondernemende personen te vinden. Wanneer je studeert, en jonger bent dan 25 jaar, dan kun je onder bepaalde voorwaarden, vrij worden gesteld van het betalen van sociale bijdragen. Voor iedere student die de eerder genoemde mogelijkheden niet kan benutten om zijn, of haar studie te financieren, is er gelukkig ook nog de oude vertrouwde studiebeurs die aan kan worden gevraagd bij de overheid.

Het afsluiten van een studentenlening

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaat er in ons land wel degelijk de mogelijkheid om een zogenaamde studentenlening aan te vragen. Veel mensen zijn echter niet, of niet goed, op de hoogte van de mogelijkheden om geld te lenen waarmee een studie kan worden bekostigd. Aan het afsluiten van een studentenlening zijn in de regel zelfs wat gunstigere voorwaarden verbonden dan aan de meeste andere leenvormen waar je in België uit zou kunnen kiezen als je een manier zoekt om een studie te financieren.

Hoe kun je een gunstige studielening vinden?

Indien je de ideale studentenlening wilt gaan zoeken, dan doe je er goed aan om allereerst informatie in te winnen bij je eigen bank. Er zijn namelijk een aantal banken dat hun klanten bijvoorbeeld een studielening aan kunnen bieden in de vorm van een lening op afbetaling (ook wel een persoonlijke lening genoemd). Een persoonlijke lening afsluiten om daarmee je studiekosten te kunnen betalen is niet alleen mogelijk op je eigen naam, als maar eveneens op naam van (één van) de ouders. Deze vorm van geld lenen kenmerkt zich vooral door de vaste maandelijkse afbetalingen die de kredietnemer aan dient te voldoen. Studenten die geld willen lenen onder hun eigen naam, zullen wel aan moeten kunnen tonen dat hun terugbetalingscapaciteit voldoende is om aan deze betalingsverplichting te kunnen blijven voldoen.

Studentenlening

Voor ouders is het verder mogelijk om geld te lenen op hun eigen naam en daarbij hun studerende zoon of dochter als medekredietnemer aan te wijzen. Ook in dat geval zal het noodzakelijk zijn om een waarborg te ondertekenen zodat de kredietverstrekker bij één of meerdere achterstallige betalingen in de gelegenheid wordt gesteld om een deel van het loon in te kunnen vorderen. Kredietnemers kunnen uiteraard ook andere waarborgen naar voren schuiven wanneer er een studentenlening op deze manier af wordt gesloten.

Vergelijken van (studenten)leningen kan erg lonend zijn

Vandaag de dag kun je bij een aantal verschillende kredietverstrekkers terecht als je een studentenlening af wilt sluiten. De uiteindelijke kosten en de voorwaarden van dit soort leningen kan echter van aanbieder tot aanbieder sterk uiteenlopen. Wanneer je dan ook de meest gunstige deal wilt vinden, is het zeker aan te raden om bij meerdere aanbieders de mogelijkheden onder de loep te nemen.

In de praktijk betekent dit dat je bij meerdere banken, of andere financiële instelling, een officiële offerte aan dient te vragen voor elke mogelijke leenvorm waarmee je de studie kunt financieren. Het aanvragen van een offerte kun je op een aantal verschillende manieren aanpakken, te weten:

 • je gaat persoonlijk langs bij de vestigingen van verschillende kredietverstrekkers om daar de mogelijkheden te bespreken en offertes op te laten stellen die aansluiten bij je persoonlijke situatie en -voorkeuren.
 • je vraagt bij verschillende kredietverstrekker telefonisch één of meerdere offertes aan.
 • je vraagt bij verschillende kredietverstrekker online één of meerdere offertes aan.
 • je maakt gebruik van zogenaamde leensimulators die te vinden zijn op de websites van steeds meer kredietverstrekkers.
 • je maakt gebruik van leensimulators die te vinden zijn op steeds meer vergelijkingswebsites die leningen en kredieten van diverse aanbieders onder de loep nemen.

Bij het vergelijken van meerdere opties dien je niet alleen te letten op de rente die je over de openstaande schuld zult moeten betalen en de looptijd van een bepaalde lening, maar ook op de voorwaarden waartegen je de studenten)lening aangaat. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • de mogelijkheid tot vervroegd aflossen zonder daarvoor een boete te hoeven betalen.
 • de mogelijkheid tot bijlenen als dat mogelijk mocht zijn in de toekomst.

Door een goede vergelijking te maken, kun je dus te weten komen welke (studenten)lening het beste aansluit bij je persoonlijke- en financiële situatie. Op die manier zul je niet alleen een lening kunnen vinden die aansluit bij je manier van leven, maar zeker ook één die je niet onnodig veel geld uit je zak zal kloppen. Het leven van een student, en later van een jongvolwassene, zal immers al duur genoeg zijn.

Goedkopere alternatieven voor een studielening

Een goede manier na te gaan hoe het goedkoper kan, is door contact op te nemen met de Sociale Dienst Studenten. Deze dienst zal onder andere aan de hand van je gezinssituatie en je financiële situatie nagaan of er een mogelijkheid bestaat om je, als student, in aanmerking te laten komen voor een renteloze studielening.

Hoe aantrekkelijk dit aanvankelijk ook klinkt, je mag in geen geval vergeten dat het altijd een lening zal blijven die je ergens in de toekomst weer terug moet gaan betalen. Dit in tegenstelling tot wanneer je als student een toelage krijgt. Een toelage is namelijk een vorm van studiefinanciering die je niet terug hoeft te betalen. De Sociale Dienst zal eveneens controleren of je als student voor een dergelijk toelage in aanmerking kunt komen.

Wanneer je niet direct beschikt over een aanzienlijk som geld, dan kun je uiteraard ook altijd nog de hogeschool of universiteit vragen of er een mogelijkheid bestaat om het inschrijvingsgeld in termijnen te betalen. Een uitgestelde- of gespreide betaling kan voor een heleboel studenten namelijk een groot verschil maken. Op het moment dat je een studietoelage van de Vlaamse Overheid ontvangt, dan zul je deze in de regel pas relatief laat in het academiejaar op je bankrekening gestort krijgen. Dit kan echter gunstig uitvallen omdat je dan hiervan een voorschot kunt betalen. Op die manier hoef je in het begin van het volgende academiejaar bijvoorbeeld de kosten van inschrijving en wellicht je boeken (deels) niet meer te voldoen en krijg je wat meer financiële speelruimte om eventuele andere kosten op te vangen.

Hoe kun je een studentenlening aanvragen?

Op het ogenblik dat je besluit om een studentenlening aan te vragen, dan heb je uiteraard eerst een goede vergelijking gemaakt. Je weet dus exact bij welke kredietverstrekker je de meest gunstige studentenlening aan kunt gaan omdat je aantal offertes van verschillende aanbieders naast elkaar hebt gelegd en deze op cruciale punten hebt vergeleken.

De aanvraag voor een studentenlening kun je uiteraard indienen door een persoonlijk bezoek te brengen aan de kredietverstrekker van je keuze. Hiervoor zul je over het algemeen wel eerst een afspraak moeten maken met een financieel adviseur en dus agenda’s naast elkaar moeten gaan leggen om een geschikte datum en tijd te bepalen. In sommige gevallen kan het zelfs enige tijd duren voordat je de aanvraag in kunt dienen.

Een aanzienlijk sneller manier om een aanvraag voor een studentenlening in te dienen bij een kredietverstrekker is door deze digitaal te versturen, bijvoorbeeld door middel van een link op de website van deze financiële instelling. De aanvraag zal dan, samen met de bijgeleverde bewijsstukken, direct in het bezit zijn van de juiste afdeling binnen de financiële instelling. Dit bespaart je niet alleen een heleboel tijd, maar ook de gang naar een kantoor om je dossier persoonlijk af te leveren.

Na ontvangst van de aanvraag voor een studentenlening, samen met de gevraagde bewijsstukken, zal een kredietverstrekker nauwkeurig gaan beoordelen of de aanvrager wel in staat zal zijn om zich aan de gestelde betalingsverplichtingen en andere voorwaarden te houden die aan deze leenvorm zijn verbonden. Op het moment dat alles in orde blijkt te zijn, zal de lening doorgaans zonder problemen verstrekt worden en zal de aanvrager een leenovereenkomst dienen te ondertekenen om alles officieel te maken. Na deze ondertekening zal de verstrekker van de lening vervolgens het gevraagde geldbedrag zo snel mogelijk op de opgegeven bankrekening storten. De looptijd van de lening zal ingaan zodra het contract is ondertekend.

Helaas kan een kredietverstrekker, om een aantal uiteenlopende redenen, de aanvraag voor een studentenlening ook afwijzen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er al schulden openstaan en/of de aanvrager negatief geregistreerd staat bij het CKP (de beruchte zwarte lijst) vanwege achterstallige betalingen of zelfs wanbetaling.

Conclusie

Studenten, maar zeker ook andere mensen, die overwegen om een lening aan te gaan, doen er verstandig aan om vooraf voldoende tijd en moeite te steken in gedegen onderzoek. Alleen door verschillende aanbieders en mogelijkheden onder de loep te nemen, kunnen ze immers de meest ideale lening vinden: een lening die aansluit bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren, maar ook een manier van geld lenen die hen uiteindelijk niet te veel leenkosten op zal leveren.

Het vinden van een goede studentenlening kan dan ook niet van het ene op het andere moment plaatsvinden en de aanvraag doe je beter niet, als een kip zonder kop, bij de eerste de beste kredietverstrekker die je tegen het lijf loopt. Het leven is tegenwoordig namelijk al duur genoeg, dus waarom zou je voor het lenen van geld ook nog eens onnodig diep in de buidel tasten?

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20