Geld lenen voor de zaak

 

Het opzetten en runnen van een eigen zaak is in de regel niet iets dat zonder slag of stoot zal verlopen. Je kunt dan ook te maken krijgen met allerlei situaties waarin de aanwezige financiële middelen niet toereikend zijn om je plannen te kunnen verwezenlijken en/of om je bedrijf op de gewenste manier te laten draaien. Op het ogenblik dat je een eigen zaak hebt, is het dan ook goed mogelijk dat je op de meest uiteenlopende momenten extra financiële speelruimte nodig hebt. Zo kun je bijvoorbeeld:

 • bij het opstarten van een zaak behoefte hebben aan startkapitaal voor de aanschaf van materialen, een bedrijfsauto, ICT-apparatuur en allerlei andere dingen om je onderneming van de grond te kunnen krijgen,
 • investeringsgeld nodig hebben om je zaak verder te laten groeien,
 • geld nodig hebben om bepaalde kansen die je worden geboden aan te kunnen grijpen die je onderneming ten goede komen,
 • het opvangen van een financiële tegenslag of een moeilijke periode die overbrugt dient te worden.

Geld lenen van de bank voor de zaak

Behalve voldoende geld om een zaak op te kunnen richten (oprichtingskapitaal) en om dus een bepaalde rechtsvorm (zoals een bvba of een vennootschap) op te kunnen richten, kan er eveneens een geldbedrag bij een bank worden geleend dat je als startkapitaal gaat gebruiken, bijvoorbeeld voor de aankoop van materialen. Banken hanteren echter diverse leenformules voor beginnende ondernemers. Aan het verkrijgen van een lening voor de zaak zullen echter in de regel wel bepaalde voorwarden zijn verbonden. Banken kunnen onder andere om een goed uitgewerkt bedrijfsplan in te dienen op het moment dat je in aanmerking wilt komen voor een bedrijfslening. Daarnaast zul je in het gros van de gevallen over bepaalde eigen financiële middelen dienen te beschikken die aangewend kunnen worden als investering voor de zaak.

Indien je, als eigenaar van een zaak, problemen ondervindt bij het financieren van je onderneming en deze niet zelf op weet te lossen, dan kun je eveneens bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar terecht voor hulp. De Vlaamse Kredietbemiddelaar zal dan een bemiddelende rol vervullen tussen jou en een bank (of andere financiële instelling) om toch een gepaste oplossing voor beide partijen te kunnen vinden.

Geld lenen van familie, vrienden of kennissen voor de zaak

Op het moment dat je zelf niet genoeg financiële middelen hebt om een lening voor de zaak te krijgen bij een officiële kredietverstrekker, dan is het wellicht een optie om de hulp in te roepen van familie, vrienden of kennissen. Je betrekt in dit geval mensen uit je directe omgeving, vaak ook wel ‘Family, Friends & Fools’ genoemd, bij het project dat je graag gefinancierd wilt hebben, bijvoorbeeld door deze personen medeaandeelhouder te maken. Medeaandeelhouders zijn dus mede-eigenaar van je bedrijf en zorgen samen met jou voor de inbreng van het eigen kapitaal.

Een andere optie is dat je familie, vrienden en kennissen je een bedrag leent met als gevolg dat de inbreng van eigen kapitaal gaat stijgen. Dit soort leningen zullen door de overheid worden gestimuleerd door vermindering van belastingen daar tegenover te stellen in de vorm van de zogenaamde win-winlening. Niet alleen ben je als eigenaar van een bedrijf hiermee geholpen, maar ook zullen de mensen die je geld uit hebben geleend hier voordeel bij hebben (vandaar ook de naam win-winlening).

Op zoek gaan naar risicokapitaal voor de zaak

In bepaalde gevallen zal een bank, of andere financiële instelling, besluiten om je geen geld voor de zaak te lenen. Het risico wordt dan onacceptabel hoog gevonden en/of zullen er niet genoeg waarborgen voorhanden zijn, bijvoorbeeld op het moment dat je met een erg vernieuwende- of risicovolle zaak bent gestart. In dit soort situaties kun je echter altijd op zoek gaan naar zogenaamd risicokapitaal.

Risicokapitaal is een vorm van kapitaal waar een investeerder in de meest simpele vorm aandelen krijgt in een onderneming, in ruil voor geld dat is uitgeleend. De kredietverstrekker zal dus niet, zoals bij een reguliere lening, een bepaalde rente en een onderpand ontvangen in ruil voor de leensom.

Verder zou je nog de hulp in kunnen roepen van de overheid. Deze hulp kan in de vorm zijn van:

 • een zogeheten kapitaalparticipatie (aandelen),
 • een waarborg,
 • een lening.

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) verschaft eveneens risicokapitaal, maar dan wel aan ondernemers die een vernieuwend bedrijf willen starten en jonge bedrijven die zich in hun initiële groeifase bevinden. Aan deze ondernemers worden zogenaamde Seed & Early Stage-investeringen aangeboden in de vorm van een kapitaalparticipatie. Bij een dergelijke kapitaalparticipatie zal de overheid aandeelhouder worden en de ondernemer eventueel een aangevulde converteerbare lening verstrekt krijgen. Dit soort lening kan op een later tijdstip om worden gezet in aandelen.

Indien je graag een lening voor de zaak aan wilt gaan bij een bank, maar is het niet mogelijk om genoeg waarborgen voor te leggen, dan is de Waarborgregeling wellicht een goede oplossing om dit probleem te ondervangen. Door middel van de Waarborgregeling van de Vlaamse overheid kun je als eigenaar van een eigen onderneming ervoor kiezen om tot 75 procent van de lening die je af hebt gesloten, door de overheid te laten waarborgen.

Financiële hulp van de overheid

De overheid kan startende bedrijven helpen door middel van de verstrekking van subsidies en andere steunmaatregelen. Een overzicht van alle mogelijke subsidies en steunmaatregelen kun je terugvinden in de Subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Door middel van de kmo-portefeuille zal de Vlaamse overheid steun bieden aan kleine- en middelgrote bedrijven die investeringen willen doen op het gebied van:

 • opleiding,
 • advies,
 • kennis,
 • internationaal zaken doen.

De overheid zal daarnaast ook steun bieden in de vorm van voordelige leningen. Met dit soort gunstige leningen is het voor een ondernemer mogelijk om aanzienlijk gemakkelijker andere vormen van financiering te krijgen. Bovendien zijn er gemeenten en steden die met subsidies trachten om het ondernemerschap aan te moedigen en te bevorderen. Het zal dan ook zeker de moeite lonen om eerst na te gaan welke maatregelen je eigen gemeente op die vlak heeft getroffen en van welke maatregelen je onderneming gebruik zou kunnen maken.

Op een alternatieve manier geld lenen voor de zaak

Niet alleen beginnende ondernemingen, maar ook een heleboel andere organisaties, zullen het in bepaalde gevallen behoorlijk moeilijk hebben op het ogenblik dat ze via de reguliere kanalen geld willen lenen. In sommige gevallen wordt er o die reden dan ook gekozen voor een alternatieve vorm van financiering, bijvoorbeeld door voor bepaald project online geld in te zamelen bij het grote publiek (crowdfunding).

Crowdfunding is een steeds populairdere vorm van alternatieve financiering waarbij (beginnende) ondernemers, die in sommige gevallen minder makkelijk toegang krijgen tot de reguliere kanalen om geld te lenen, voor een bepaald project online geld in wordt gezameld bij het grote publiek. Investeerders kunnen dan zelf kiezen welk (vaak gering) geldbedrag ze aan een bepaald project willen schenken of uitlenen. Vervolgens kan de ondernemer eventueel nog de hulp inroepen van professionele investeerders (zoals banken, en verstrekkers van risicokapitaal) om hun financiering uiteindelijk helemaal rond te krijgen.

Grofweg kun je stellen dat een proces van crowdfunding uit vier stappen bestaat.

 1. Bij een crowdfundigplatform wordt door een ondernemer een project ingediend. Op zijn beurt zal het crowdfundingplatform het betreffende project beoordelen en evalueren om vervolgens te besluiten of het project op zal worden genomen of niet.
 2. Door de ondernemer zal alle belangrijke informatie beschikbaar worden gesteld aan de potentiële investeerders en er zullen eveneens promotiecampagnes worden gevoerd, zoals via het platform en allerlei vormen van sociale media. Een geldschieter die interesse heeft in het betreffende project kan zich daarop inschrijven en een bedrag naar keuze storten.
 3. Na het verstrijken van de (van tevoren vastgestelde) tijdspanne waarin de geïnteresseerde investeerders geld konden storten, zal de financieringsronde af worden gesloten. Op het moment dat de beoogde financiering niet opgehaald blijkt te zijn, dan zullen de geldverstrekkers hun inleg terugkrijgen. Wanneer dat echter wel het geval is, dan zal de ondernemer het geld dat op is gehaald ter beschikking gesteld krijgen door het crowdfundigplatform.
 4. Nadat de crowdfundingronde is beëindigd zal er een contact blijven bestaan tussen de ondernemer en de investeerders die geld in diens project willen steken. In bepaalde gevallen kunnen investeerders zelfs een zeker stemrecht krijgen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld op het ogenblik dat er sprake is van crowdfunding door middel van de uitgifte van aandelen.

Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen kun je meer informatie vinden over crowdfunding en eveneens een overzicht vinden van de diverse Belgische- en internationale initiatieven op het gebied van crowdfunding. Eveneens is het mogelijk om contact op te nemen met de accountmanagers financiering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen als je vragen hebt of als je advies in wilt willen over het opzetten van een crowdfuindigsactie voor de zaak.

Conclusie

Geld lenen voor de zaak kun je vandaag de dag op een heleboel verschillende manieren aanpakken. Aangezien elke manier om geld te lenen voor dit doel eigen voor- en nadelen met zich mee zal brengen, is het altijd aan te bevelen om je vooraf goed te laten informeren. Op die manier kun je immers een goed beeld krijgen van alle gevolgen van een bepaalde wijze van het aangaan van een zakelijke lening. Niet elke onderneming is immers hetzelfde en zal om die reden dan ook een eigen aanpak vragen als het gaat om het verkrijgen van (tijdelijke0 extra financiële speelruimte.

Daarbij komt verder nog dat niet elke manier van geld lenen voor de zaak met dezelfde kosten gepaard zal gaan. Je dient dan ook altijd eerst goed na te gaan welke methode het beste bij de financiële situatie van de zaak past (zowel nu als in de nabije toekomst) om achteraf niet voor vervelende verrassingen komen te staan en je bedrijf (nog verder) in de financiële problemen te brengen. Bovendien wil je doorgaans voorkomen dat je te veel gaat betalen voor de leenkosten die aan elke lening zullen zijn verbonden. Geld lenen kost ook voor een onderneming altijd extra geld, maar de hoogte van deze koste kun je door verstandig en doordacht te werk te gaan in de regel wel tot een minimum beperken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20