Lening voor starters

 

Bij het opstarten van een bedrijf kun je soms een startkapitaal nodig hebben, bijvoorbeeld voor de aankoop van materialen, een bedrijfsauto of verschillende apparatuur. Op het ogenblik dat je bedrijf uit gaat dijen en er zich kansen voordoen, wil je wellicht ook extra investeren gaan doen om je bedrijf nog beter te laten lopen. In andere gevallen kun je een lening aan willen gaan omdat je te maken krijgt met een financiële tegenvaller en dus een financieel moeilijke periode moet proberen te overbruggen.

Een lening bij een bank of andere kredietverstrekker

Schermafbeelding 2016-06-12 om 19.08.08Behalve een oprichtingskapitaal, dat noodzakelijk is om een bepaalde rechtsvorm te kunnen oprichten, kun je een lening aangaan bij een bank, of een andere financiële instelling die zich toe heeft gelegd op het verstrekken van leningen en kredieten, dat als startkapitaal kan dienen, bijvoorbeeld geld om materialen mee te financieren. De meeste kredietverstrekkers bieden starters vaak meerdere kredietformules aan, maar vragen wel altijd om een uitgewerkt businessplan voordat je een lening verstrekt krijgt.

Tevens zul je altijd een bepaalde hoeveelheid eigen middelen moeten hebben waarmee je kunt investeringen in je bedrijf. Indien je als starter problemen ondervindt bij het financieren van je bedrijf en deze zelf niet op weet te lossen, dan kun je je wenden tot de Vlaamse Kredietbemiddelaar voor bemiddeling met de kredietverstrekker. Zo kan er soms toch een vertrouwensband op worden gebouwd en een oplossing worden gevonden. In alle gevallen geldt overigens wel dat je je businessplan en financiële dossier goed voorbereid en prima in orde moet hebben voordat je een kredietverstrekker om een lening gaat vragen.

Financiële hulp uit je directe omgeving

Wanneer je zelf niet genoeg financiële middelen hebt om een lening aan te gaan, dan kun je wellicht een beroep doen op familie, vrienden of kennissen. Wellicht kun je hen bij je bedrijf betrekken, bijvoorbeeld door hen medeaandeelhouder, en dus mede-eigenaar, te maken. Deze mede-eigenaren zorgen dan samen met jou voor de inbreng van het eigen kapitaal. Daarnaast kun je ook een bedrag lenen van vrienden of familie zodat je eigen inbreng van kapitaal toe zal nemen. Door de overheid zullen dergelijke leningen worden aangemoedigd met een bepaalde belastingvermindering in de vorm van de zogenaamde ‘Win-winlening’.

Risicokapitaal

  • Soms wil een kredietverstrekker je geen geld lenen, omdat er sprake is van een te hoog risico en onvoldoende waarborgen, bijvoorbeeld wanneer je start met erg vernieuwend- of risicovol bedrijf. Je dient dan te gaan zoeken naar zogenaamd risicokapitaal. Daarnaast kun je hulp vragen bij de overheid, zoals in de vorm van het geven van een waarborg, het verstrekken van een lening of door middel van kapitaalparticipatie (aandelen).
  • Aan innovatieve starters, en ook aan jonge bedrijven die zich nog in hun initiële groeifase bevinden, wordt door de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) risicokapitaal (Seed & Early Stage’-investeringen) verstrekt. Deze investeringen vinden plaats als een kapitaalparticipatie met de overheid als aandeelhouder. Mogelijk kan de het risicokapitaal aan worden gevuld door een converteerbare lening die later om kan worden gezet in aandelen.
  • Wanneer je te weinig waarborgen kunt voorleggen om een lening verstrekt te krijgen, dan kan de Waarborgregeling wellicht als waarborg dienen. Door middel van deze regeling van de Vlaamse overheid kun je tot 75% van de lening die af hebt gesloten, door de overheid laten waarborgen.

De overheid kan helpen

De overheid helpt starters met verschillende subsidies en ondersteuningen. Zo zal de kmo-portefeuille van de Vlaamse overheid kleine en middelgrote bedrijven ondermeer ondersteunen bij hun investeringen in opleidingen, het vergaren van kennis en hun weg binnen het internationaal ondernemen. Ook zal de overheid door gunstige leningen te verstrekken jonge bedrijven ondersteunen omdat deze je kunnen helpen bij het verkrijgen van een andere vorm van financiering. Het zal dan ook altijd lonend zijn om te checken of je eigen gemeente iets voor je kan betekenen.

Alternatieve manieren om geld te lenen

Starters, maar eveneens andere organisaties, hebben het niet altijd even makkelijk om via de reguliere wegen een lening aan te gaan. In bepaalde gevallen kiezen starters en dan ook voor om een alternatieve financieringsvorm: te gebruiken. In dat geval gaat een starter bijvoorbeeld online geld inzamelen bij het grote publiek om een bepaald project te kunnen financieren (crowdfunding).

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij een (startend) bedrijf voor een bepaald project online geld inzamelt bij het grote publiek. Investeerders kunnen dan zelf bepalen welk (doorgaans gering) bedrag ze schenken of uitlenen aan het betreffende project. Vervolgens kan het bedrijf eventueel nog bij professionele investeerders, zoals banken en verstrekkers van risicokapitaal een verzoek indienen voor een aanvullende lening.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20