Geld lenen voor zelfstandige

In ons land bestaan er een zestal voorwaarden waar je aan dient te voldoen om zelfstandige te worden. Het maakt hierbij geen verschil of dit gebeurt in hoofdactiviteit of in bijberoep.

 • Je dient meerderjarig te zijn, dus minstens 18 jaar oud, en de burgerlijke rechten genieten.
 • Je dient een Belg te zijn, als onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) te boek te staan dan wel over een arbeidsvergunning of een beroepskaart te beschikken.
 • Wettelijk of juridisch niet onbekwaam verklaard te zijn of onder het gezag te staan van een voorlopige bewindvoerder.
 • Een handelsbedrijf dient ondernemingsvaardigheden te bewijzen, zoals de(basiskennis van het beheer en, voor gereglementeerde beroepen, de sektarische kennis.
 • Bij een registratie als niet-handelsonderneming naar privaatrecht (in het bijzonder vrije beroepen), dan zal de controle van specifieke beroepskwalificaties toe worden vertrouwd aan de Orde, de Kamer, het Instituut of het federale controleorgaan waar je je bij in dient te schrijven als niet-handelsonderneming in het kader van de KBO.
 • Je oefent geen onverenigbaar beroep uit (zo mogen parlementariërs, advocaten of gerechtsdeurwaarders geen handels- of industriële activiteit uitoefenen).

Een startwijze kiezen

Je kunt op uiteenlopende manieren een onderneming oprichten, zoals je eigen bedrijf opzetten: je hebt dan alleen de leiding over het project en je hebt een grote vrijheid. Maar voordat je aan een dergelijke onderneming begint, dien je jezelf een aantal vragen te stellen:

 • Heb ik het profiel van een bedrijfsoprichter en kan ik mijn persoonlijke- of familiale doelen combineren met mijn professionele streefdoel.
 • Kan ik van start gaan als zelfstandige? Om een bepaald beroep te kunnen beoefenen moet je soms aan specifieke regels voldoen. Je dient dus voor jezelf te bepalen of je aan de gestelde voorwaarden kunt beantwoorden.
 • Welke juridische vorm wil je gaan gebruiken? Past een natuurlijke- of een rechtspersoon het beste bij je project?
 • Welke stappen of formaliteiten zul je moeten uitvoeren?
 • Wat is de kans van slagen van je project?
 • Heeft je project een financiering nodig?

Overname van een bestaand bedrijf

Bij een overname van een bestaand bedrijf is de onderneming al operationeel en zou deze normaal gesproken winstgevend dienen te zijn. Je gaat uit van concrete factoren bij de organisatie, maar desondanks dien je toch over genoeg middelen te beschikken om met je eigen vermogen een gedeelte van de aankoopprijs van het bedrijf dat je over wilt nemen te financieren. Ook als je een vennootschap over wilt nemen dien je jezelf deze vragen te stellen. Verder zul je een diagnose op dienen te stellen om de geschiedenis van de Belgische bedrijven en hun werkwijze te ontdekken.

Werken als franchisenemer

Als je gaat werken als franchisenemer dan zorg je, tegen betaling, voor het uitbaten van een bestaand concept of product. Uiteraard is hiervoor altijd de toestemming van de franchisegever nodig. Als je wilt werken als franchisenemer dan dien je je te houden aan een aantal verplichtingen. Dergelijke verplichtingen hebben betrekking op de strategie, de financiën of de structuur van het bedrijf. Je kunt dus nooit helemaal onafhankelijk werken. Aan de andere kant profiteer je wel altijd van de naamsbekendheid van de franchisegever. Ook zal de franchisegever je dienen te steunen in moeilijke tijden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20