Geen blokkades meer aan AB InBev-brouwerijen

De vakbondsblokkades bij AB InBev aan de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden zijn woensdagavond laat opgeheven. Dat meldt Laure Stuyck, woordvoerster van AB InBev.

Even voordien besliste een Leuvense rechter besliste op eenzijdig verzoekschrift van AB InBev dat er einde moest komen aan de syndicale blokkades van de brouwerijen. De vakbonden hebben zich neergelegd bij het vonnis en de toegangspoorten vrijgemaakt.

‘Uitzonderlijk gunstig’

Het sociaal conflict bij AB InBev sleept al twee weken aan en draait om de eis tot een verbetering van de regeling van de werkzekerheids- en inkomensgarantie. De vakbonden vragen onder meer een harmonisering van de regeling voor de arbeiders en bedienden. Deze laatsten hebben nu een minder gunstige regeling, luidt het.

Volgens de directie is de bestaande regeling echter uitzonderlijk gunstig voor ons land. De arbeiders hebben bij vermindering van de tewerkstelling recht op drie jaarsalarissen bovenop de wettelijk verplichte vergoedingen. AB InBev legde naar eigen zeggen al verbetervoorstellen op tafel, maar die zijn voor de vakbonden onvoldoende.

Vervolg onderhandelingen onduidelijk

De biergigant reageert tevreden op het vonnis. ‘De huidige deblokkering moet ervoor zorgen dat wie wil werken, terug kan werken en de rust en redelijkheid op korte termijn kan terugkeren’, aldus Laure Stuyck. Bij de vakbonden was niemand bereikbaar voor commentaar.

De directie had de vakbonden woensdagmiddag nog aangeboden om de onderhandelingen vrijdag te hervatten. Op voorwaarde dat de vakbonden de blokkades onmiddellijk zouden opheffen, wat ze op dat moment nog formeel weigerden. Stuyck wilde zich niet uitspreken over de vraag wanneer de onderhandelingen hervat zullen worden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20