Geboorte London Metropolitan Police: introductie professioneel politiekorps leverde opmerkelijke resultaten op

De London Metropolitan Police, de eerste professionele politiemacht van de wereld, had een afschrikwekkende invloed op de criminaliteit. Het korps zorgde bij zijn introductie bijna twee eeuwen geleden voor een aanzienlijke vermindering van de gewelddadige criminaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van economen aan de Göteborgs Universitet in Zweden en de Universität Köln in Duitsland.

“Professionele politiekorpsen vormen tegenwoordig een fundamenteel onderdeel van strafrechtelijke systemen”, benadrukken de onderzoekers Randi Hjalmarsson en Anna Bindler, die in hun studie keken naar de relatie tussen politiewerk en de registratie van criminaliteit.

“De geschiedenis van deze hedendaagse korpsen gaat echter terug naar de London Metropolitan Police, die in 1829 het levenslicht zag.”

Preventie

De Metropolitan Police werd geïntroduceerd in een gebied van elf kilometer rond Charing Cross in Londen. Vóór die introductie was de politie in Londen een gedecentraliseerd apparaat, georganiseerd door lokale gemeenschappen en meestal reactionair van karakter.

“Een systeem van beloningen dat werd toegevoegd aan de nogal magere salarissen bood voorheen immers prikkels om criminelen te pakken, maar niet om criminaliteit preventief af te schrikken”, stippen Hjalmarsson en Bindler aan.

“De Metropolitan Police zorgde voor een substantiële toename van het aantal politiemensen”, merken de onderzoekers op. “Het belangrijkste was echter wellicht dat bij de politietaken een duidelijke verschuiving kon worden opgetekend.”

“Terwijl voordien vooral de focus lag op reactionair politiewerk, werd nu vooral de aandacht gericht op preventie en afschrikking. De agenten begonnen dan ook regelmatig op straat te verschijnen, in herkenbare uniformen, om criminaliteit te voorkomen.”

“Er waren ook organisatorische veranderingen”, voeren Hjalmarsson en Bindler aan. “Er was sprake van een gecentraliseerd politiewerk dat de nadruk legde op een hoogwaardig professioneel gedrag van de agenten.”

“Latere politiediensten – niet alleen in de provincies en steden van Engeland en Wales, maar ook over de rest van de wereld – werden naar deze innovatieve instelling gemodelleerd. De London Metropolitan Police was de eerste professionele politiemacht die met het afschrikken van criminaliteit was belast.”

Succes

“We kunnen toch wel concluderen dat de oprichting van deze eerste professionele politiemacht in veel opzichten een succes was”, zeggen Hjalmarsson en Bindler. “Analyses van getuigen bij de rechtszaken aan de Old Bailey tonen aan dat de agenten van de nieuwe Metropolitan Police inderdaad regelmatig waren opgemerkt op locaties die in de strijd tegen de criminaliteit belangrijk waren.”

“Er kon tevens een significante afname van de geweldsmisdrijven worden opgemerkt. Het aantal processen wegens berovingen bleek in de Londense binnenstad door de intrede van de Metropolican Police met 40 procent te dalen. Daarentegen was er geen zichtbare vermindering van vermogenscriminaliteit, maar daarvoor kunnen een aantal verklaringen naar voren worden geschoven.”

“Omdat een groter aantal daders van misdrijven voor de rechter werden gedaagd en werden veroordeeld, zouden slachtoffers immers sneller geneigd zijn om een klacht neer te leggen. Dit toenemend aantal aangiftes kan dan ook als een succes van de nieuwe politie worden genoemd.”

“We constateren dat de introductie van professionele politie de veiligheid voor de burgers heeft vergroot”, merken Hjalmarsson en Bindler op. “De politie slaagde erin de criminaliteit af te schrikken en slachtoffers aan te sporen vaker aangifte te doen.”

“Bij debatten over politiehervormingen en bezuinigingen wordt momenteel vaak gewag gemaakt van een afslanking van de korpsen of zelfs de eliminatie van lokale stations”, waarschuwen de onderzoekers. “Onze studie toont echter dat dergelijke beslissingen in een toename van de criminaliteit zouden kunnen uitmonden.”

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20