Fel geroemde Zwitsers bankgeheim is geschiedenis

In Zwitserland heeft de Federal Tax Administration (FTA) eind september voor de eerste keer met buitenlandse autoriteiten informatie over bankrekeningen uitgewisseld. Dat hebben de Zwitserse autoriteiten gemeld. Door de aankondiging is een feitelijk einde gekomen aan het traditionele Zwitserse bankgeheim. De fiscale samenwerking met buitenlandse autoriteiten kadert in de internationale strategie om wereldwijd de strijd met belastingontduiking aan te gaan.

Zwitserland heeft in eerste instantie een uitwisselingsakkoord gesloten met de Europese Unie, Australië, Canada, Guernsey, IJsland, Isle of Man, Japan, Jersey, Noorwegen en Zuid-Korea.

Uitzonderingen

“Zwitserland is internationaal het grootste centrum voor het beheer van offshore vermogens,” zegt Reuters. “Het land is nu echter gestart met de automatische uitwisseling van financiële gegevens met een aantal andere naties. In sommige terreinen blijven nog wel beperkingen bestaan. Onder meer is het voor de Zwitserse autoriteiten onmogelijk inzage te krijgen in de nationale bankrekeningen van zijn burgers.”

“Toch moet worden gesteld dat de tijden van het beruchte Zwitserse bankgeheim – waarbij welstellende Europese burgers hun vermogen met een Zwitserse bankrekening buiten het bereik van de eigen belastingdienst konden houden – definitief tot het verleden behoort.”

Er zijn nog wel enkele uitzonderingen. Onder meer Cyprus en Roemenië, nochtans lidstaten van de Europese Unie, zijn van een uitwisseling uitgesloten. “Deze landen voldoen echter niet aan de internationale normen voor vertrouwelijkheid en databescherming,” aldus woordvoerders van de Zwitserse belastingdienst.

“Om technische redenen werd ook de transmissie van data naar Australië en Frankrijk vertraagd. Deze landen bleken door technische problemen nog niet in staat gegevens aan de Zwitserse autoriteiten over te maken. Tot nu toe zijn evenmin gegevens ontvangen uit Kroatië, Estland en Polen.”

Bij de Zwitserse Federal Tax Administration zijn inmiddels ongeveer zevenduizend banken, verzekeraars en andere financiële instellingen geregistreerd. Daardoor krijgen de Zwitserse autoriteiten toegang tot data van miljoenen rekeningen. In omgekeerde richting verstuurt de Zwitserse belastingdienst informatie over twee miljoen accounts aan partner-landen.

De gedeelde informatie omvat de naam en het adres van de rekeninghouder, samen met het fiscaal registratienummer. Ook worden gegevens over de rekeningbalans en het kapitaalinkomen gedeeld. Hierdoor kunnen de autoriteiten bekijken of de belastingplichtige zijn buitenlandse financiële activa correct heeft gemeld.

Uitbreiding

Over de totale waarde van de buitenlandse vermogens op de Zwitserse rekeningen werden geen uitspraken gedaan. “Volgend jaar zal de uitwisseling van financiële gegevens worden uitgebreid tot een tachtigtal landen, op voorwaarde dat ook deze nieuwe partners voldoen aan de vereisten op het gebied van vertrouwelijkheid en databeveiliging,” zegt de Zwitserse belastingdienst.

De toepassing van het samenwerkingsakkoord wordt opgevolgd door het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Onder internationale druk is het Zwitserse bankgeheim de voorbije jaren al gevoelig afgebouwd. Daardoor werd het voor kapitaalkrachtige partijen over de hele planeet moeilijker om hun rijkdom in Zwitserland voor de buitenwereld te verbergen. De veranderingen hebben Zwitserland echter ook zware concurrentie opgeleverd van sneller groeiende financiële centra zoals Hongkong en Singapore.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20