Federale regering neemt voluntaristische gok met begroting

Raakt België weer op koers om onder de 3 procentnorm van de eurozone te komen, als maximum tekort op de begroting ten opzichte van het bbp? Want hoewel de premier netjes herhaalde dat op dit moment dat Stabiliteitspact van de EU, dat die maximumgrens bepaalt, niet geldt, blijft dat straks toch de lat waar ieder land in de eurozone liever onder gaat.

  • België kijkt aan tegen een schuldenberg van ruim boven de 100 procent van het bbp, wat zelfs voor Europese normen erg hoog is. Daarom mikt men erop om in 2024 weer onder die drempel te duiken. Op het nominaal saldo eindigt men dit jaar met een tekort van 5,4 procent, dat zakt in 2022 terug naar 3,1 procent. Maar daarbij moeten onder meer nog de forse rentelasten geteld.
  • De grote gok die men dus neemt, lijkt het effect te gaan zijn van de toch eerder bescheiden maatregelen die de regering neemt op vlak van arbeidsmarkt en langdurig zieken. Daarvoor mikt Vivaldi op liefst 1,7 miljard euro meer inkomsten in 2024, omdat er tegen dat jaar veel meer mensen aan de slag zouden moeten zijn.
  • Dat betekent in de kering ongeveer 45.000 nieuwe jobs. De vraag is of die er echt komen. Al volgend jaar zouden dat er 13.000 moeten zijn, al verschoof dat aantal naar gelang de documenten van de begroting: eerst zat men op 5.000 jobs, maar dat aantal werd aangedikt.
  • Daarnaast zijn er wel nog wat bedreigingen voor die overheidsfinanciën, met de inflatie, door onder meer de energieprijzen op kop. Dat gaat onvermijdelijk effecten hebben op de index, die nu al een tweede keer in zes maanden overschreden is. Daar wil men het voorlopig binnen Vivaldi niet over hebben.
  • Bovendien staat er opnieuw een extra inkomst van 308 miljoen euro uit btw en accijnzen op tabak ingepland: ook wel erg ruim gerekend. Dat zijn de grootste nieuwe inkomsten, maar daarnaast is er nog een hele tros van onder meer een vliegtaks (als die standhoudt, want ze gaat in tegen internationale afspraken) en strengere regels voor zowel expats als buitenlandse kaderleden.
  • Daarnaast nog een evergreen in elke begroting: de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. Vivaldi rekent op 400 miljoen. Fraude uit de coronasteun zou ook nog eens 110 miljoen moeten opleveren, nadat de misbruiken in het systeem zijn opgespoord. Altijd hier de vraag: haalt men die bedragen ook effectief?
  • Aan besparingen in de overheid schrijft men een bedrag van 300 miljoen in: ook niet min, wetende dat het federaal absoluut al geen ruime begroting is voor sommige departementen. Onder meer bij Defensie dringt de vraag zich op hoe de loonsverhoging betaald zal worden én buitenlandse operaties verzekerd blijven, én of er aan besparingen kan gedaan worden.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20