Extra kosten voor erfgenamen: banken rekenen een vergoeding aan voor opstellen nalatenschapsdossier

Erfgenamen worden geconfronteerd met een resem kosten alvorens ze van hun erfenis kunnen genieten. Om te beginnen eist de fiscus een deel van de koek op. Daarnaast rekent het merendeel van de banken een vergoeding aan voor het opstellen van een nalatenschapsdossier.

Als iemand in ons land het leven laat, moeten de erfgenamen belastingen betalen op hetgeen ze ontvangen. Hoeveel ze moeten betalen, is afhankelijk van de band die ze hadden met de erflater en het gewest waar ze wonen. In Vlaanderen betalen erfgenamen in rechte lijn de minste belastingen. De belastingschijven variëren voor hen tussen 3 en 27 procent. In andere gevallen kan de belasting in de hoogste schijf oplopen tot maar liefst 55 procent.

Rekeningen blokkeren

Erfgenamen zien dus al een aanzienlijk deel van de erfenis verdwijnen alvorens ze die in handen krijgen. Daarenboven rekenen heel wat banken een vergoeding aan voor het opstellen van een nalatenschapsdossier. Hoe dan ook ben je bij een overlijden verplicht de bank(en) op de hoogte te brengen. De financiële instelling zal dan alle bankrekeningen en bankkaarten van de overledene en de langstlevende partner blokkeren en de kluizen verzegelen. De bank brengt ook de fiscus op de hoogte van de samenstelling van de rekeningen op het moment van het overlijden.

Vanzelfsprekend is de blokkering van zo’n rekening slechts tijdelijk. Eenmaal de notaris opzoekingen heeft verricht, de fiscus heeft gecontacteerd en een attest of akte van erfopvolging heeft doorgestuurd naar de bank, zal de financiële instelling de rekeningen deblokkeren.

Aanrekening kosten nalatenschap

Alvorens je toegang krijgt tot de tegoeden bij de bank moet je bij heel wat instellingen een vergoeding betalen. Die vergoeding draagt de naam “‘aanrekening kosten nalatenschap”. Een vergelijking van Spaargids.be leert dat nagenoeg alle banken zo’n vergoeding aanrekenen. Enkel Bank de Kremer is een uitzondering op de regel. Bij die bank moet je geen vergoeding betalen. Bij de overige spelers loopt de vergoeding op van enkele tientallen euro’s tot meer dan 100 euro. Je moet bij sommige financiële instellingen, waaronder BNP Paribas Fortis en Belfius, geen vergoeding betalen als de persoon die het leven heeft gelaten jonger is dan 18 jaar.

De grootbank ING is de duurste bank uit de vergelijking. Bij die bank betaal je 151,25 euro administratieve kosten voor het opstellen van het nalatenschapsdossier. Bij sommige spelers is het tarief afhankelijk van hoeveel geld er geparkeerd staat bij die bank. Bij BNP Paribas Fortis moet je bijvoorbeeld 150 euro (zonder jaarlijkse beheerskosten) betalen als er meer dan 2.500 euro bij de bank geparkeerd staat. Voor kleinere bedragen rekent de bank een vergoeding aan van 50 euro.

Tot slot brengen sommige spelers jaarlijkse beheerskosten in rekenschap bovenop de eenmalige dossierkosten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij BNP Paribas Fortis. De jaarlijkse beheerskosten bedragen bij die bank 50 euro, bovenop de eenmalige dossierkosten van 150 euro. Bpost bank werkt dan weer uitsluitend met een jaarlijkse vergoeding: 150 euro per jaar indien de geblokkeerde tegoeden meer bedragen dan 2.500 euro.

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20