Europese Commissie vervolgt Denemarken voor ‘valse’ feta-kaas

De Europese Commissie heeft beslist om Denemarken voor het Europese Hof van Justitie te dagen. Het land zou immers onvoldoende pogingen hebben gedaan om te beletten dat Deense zuivelbedrijven hun kazen in het buitenland onder de naam feta op de markt brengen.

Feta kan volgens de Europese regelgeving immers alleen betrekking hebben op kazen die in bepaalde delen van Griekenland onder een aantal specifieke omstandigheden zijn geproduceerd.

Inbreukprocedure

De Europese Commissie wijst erop in januari vorig jaar tegen Denemarken over de zaak al een inbreukprocedure te zijn gestart. De Griekse feta kreeg begin deze eeuw een Europese oorsprongsbescherming. Toch legden een aantal Deense zuivelproducenten deze regelgeving naast zich neer. Zij bleven ook hun eigen witte kazen in regio’s buiten de Europese Unie als een feta-soort op de markt brengen.

‘Ondanks de formele vraag aan de Deense overheid deze bedrijven op hun inbreuken te wijzen, heeft het land onvoldoende stappen ondernomen om het probleem aan te pakken,’ aldus de Europese Commissie. ‘Daardoor blijft niet anders over dan het dossier aan het Europese Hof van Justitie over te maken.’

Het probleem reikt volgens de Europese Commissie verder dan de bescherming van een individueel merk. Op dit ogenblik voert de Europese Unie immers onderhandelingen om zijn merkenbescherming ook elders in de wereld te laten toepassen. Onder meer met Australië worden hierover gesprekken gevoerd.

Promotie

‘Wanneer echter Denemarken toelaat dat zijn ondernemingen deze regelgeving overtreden, dreigen die pogingen ondermijnd te worden,’ aldus de Europese Commissie. ‘Bovendien brengt de Deense houding de promotie van Europese kwaliteitsproducten in andere delen van de wereld in het gedrang.’

Feta kreeg zeventien jaar geleden in de Europese Unie een geregistreerde beschermde oorsprongsbenaming. Alleen kazen die geproduceerd zijn in de Griekse regio’s Macedonië, Thracië, Thessalië, Sterea Ellada, de Peloponnesos en de eilanden Lesbos en Kefalonia kunnen daardoor legaal als feta op de markt worden gebracht.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20