Europese bedrijven betalen nagenoeg 30 procent hogere dividenden

Terwijl inflatie de koopkracht van Europese werknemers aantast, hebben de grootste Europese bedrijven de dividenden voor hun aandeelhouders tijdens het tweede kwartaal van dit jaar gevoelig opgedreven. Dat staat in een rapport van het bureau Janus Henderson Investors, gebaseerd op een analyse van de dividenden die door de 1.200 grootste bedrijven in de wereld werden uitgekeerd.

In de studie van Janus Henderson wordt opgemerkt dat de dividenden van de Europese bedrijven tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar met 28,7 procent zijn gestegen. Critici vragen een extra belasting op bedrijfswinsten.

Hogere winsten

“De hogere dividenden werden mogelijk gemaakt door de grote bedrijfswinsten die vorig jaar werden gerealiseerd toen de economie zich van de coronacrisis herstelde”, geeft Janus Henderson aan. “De wereldwijde uitbraak van het virus Covid-19 zorgde ervoor dat de dividenden twee jaar geleden een inkrimping met 28,4 procent hadden laten optekenen. Vorig jaar was opnieuw een stijging met 25,7 procent gemeld.”

“In Frankrijk heeft Airbus, dat na een onderbreking van twee jaar de uitkering van dividenden heeft hervat, een belangrijke bijdrage tot de groei geleverd”, merkt Euractiv in een commentaar op de cijfers van Janus Henderson op.

“In andere Europese landen – zoals Nederland, België, Spanje, Italië en Zweden – werden de stijgende dividenden vooral door de banksector gedreven. Er is echter ook een bijdrage van bedrijven die van de stijgende prijzen hebben kunnen profiteren.”

“Onder meer de Duitse autoproducenten Mercedes-Benz en BMW hebben hun uitbetalingen tegenover vorig jaar meer dan verdrievoudigd. Beduidend hogere aankoopprijzen en een verschuiving van de verkoopmix naar wagens met hogere winstmarges hebben de algemene volumedalingen meer dan gecompenseerd.”

Deze evoluties leiden tot een groot contrast tussen de lonen en de dividenden. “Door de Russische invasie in Oekraïne zijn de energieprijzen sterk gestegen”, merkt Euractiv nog op. “Hierdoor bereikte de inflatie in de Europese Unie tijdens de maand juli een gemiddeld niveau van 8,9 procent. Ook de lonen beginnen te stijgen, maar dat gaat onvoldoende snel om het verlies aan koopkracht omwille van de inflatie, te kunnen compenseren.”

Aanjagers inflatie

“De reële lonen krimpen, terwijl de dividenduitkeringen sneller groeien dan de inflatie. De dividenduitkeringen lagen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 15,5 procent hoger dan dezelfde periode drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronapandemie. Deze vaststellingen vallen echter niet in goede aarde bij de vakbonden, waar erop wordt gewezen dat de werknemers een onevenredig grote last van de inflatie moeten dragen.”

“De discrepantie tussen de oplopende dividenden en de bescheiden loonstijging toont aan dat niet de salarissen, maar wel de buitensporige bedrijfswinsten de aanjagers van de inflatie zijn”, betoogde Esther Lynch, adjunct-secretaris-generaal van het Europees Vakverbond (EVV), “Deze cijfers zullen moeilijk aanvaardbaar zijn voor de miljoenen werkende mensen die met de crisis van de oplopende kosten van het levensonderhoud worstelen.”

De vakbond pleit voor de invoeren van een belasting op overtollige winsten die dankzij de hoge prijzen zijn gerealiseerd. Een dergelijke heffing wordt in verschillende lidstaten van de Europese Unie besproken. Daarbij wordt vooral naar de energiebedrijven gekeken.

In juli kondigde Spanje de invoering van een heffing op extra winsten aan. Daarbij werd gerekend op bijkomende fiscale inkomsten voor een bedrag van 7 miljard euro. In diezelfde periode maakte ook de Europese Commissie gewag van mogelijke plannen in een gelijkaardige richting.

Anderzijds stellen critici van bijkomende belastingen dat de hoge winsten voor de bedrijven een goede stimulans voor nieuwe investeringen vormen, waaruit volgens hen een groter aanbod aan goederen en diensten en lagere prijzen zullen volgen.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20