“Europese banken werken nog steeds met fiscale paradijzen”

Grote Europese banken blijven op belastingparadijzen beroep doen om grote delen van hun winsten in een goedkoper fiscaal regime onder te brengen. Die trend is de voorbije zeven jaar weinig veranderd, hoewel een bekendmaking van de winsten per land inmiddels verplicht is geworden.

Dat staat in een rapport van het EU Tax Observatory, op basis van een analyse van verklaringen van zesendertig Europese banken.

Uit het onderzoek bleek dat de onderzochte banken op het einde van het voorbije decennium in totaal nog altijd 20 miljard euro winsten in fiscale paradijzen registreerden. Dat vertegenwoordigde ongeveer 14 procent van de totale winsten die deze financiële instellingen hadden gerealiseerd. Er was daarbij sprake van ongeveer een status-quo tegenover een vijftal jaar voordien.

Bij sommige banken hadden fiscale paradijzen echter nog beduidend grotere aandelen in de winst. Bij de Italiaanse bank Montei di Paschi zou 49,8 procent van de winsten in die territoria worden geregistreerd. Bij de Britse groep HSBC Holdings liep dat zelfs op tot 62,3 procent.

KBC

In fiscale paradijzen registreerden de banken gemiddeld 238.000 euro winst per werknemer. Op andere locaties viel dat bedrag terug tot 65.000 euro. “Deze vaststelling suggereert dat de winsten die in fiscale paradijzen worden geregistreerd in grote mate worden weggetrokken uit andere landen, waar de productieve activiteit gebeurt”, merken de onderzoekers op.

KBC Groep was de enige Belgische bank die in de studie van het EU Tax Observatory werd opgenomen. Volgens het rapport registreerde KBC 12,7 procent van zijn winst in fiscale paradijzen. Halverwege het voorbije decennium werd nog een niveau van 15,7 procent opgetekend.

Minimumbelasting

Belastingontwijking is, onder meer door de publicatie van rapporten zoals Panama Papers en Lux Leaks, een bijzonder gevoelige materie geworden. Vele overheden proberen hun regelgeving aan te scherpen, zodat het voor banken minder gemakkelijk wordt om hun winsten naar bestemmingen met fiscaal gunstige regimes te laten afvloeien.

Een rapportage per individueel land lijkt volgens de onderzoekers echter niet van aard om het gedrag van de banken te veranderen. “Misschien zijn ambitieuzere initiatieven – zoals een wereldwijde minimumbelasting van 25 procent – noodzakelijk om het gebruik van fiscale paradijzen door de banksector aan banden te leggen”, voeren de onderzoekers aan.

Op de lijst van fiscale paradijzen van het EU Tax Observatory staan zeventien bestemmingen: de Bahama’s, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden,  Guernsey, Gibraltar, Hongkong, Ierland, Isle of Man, Jersey, Koeweit, Luxemburg, Macao, Malta, Mauritius, Panama en Qatar. 

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20