Europees wegtransport: Vervoer op langere afstanden door coronacrisis nagenoeg gedecimeerd

Het vervoer van goederen over de weg is in de Europese Unie het voorbije jaar, uitgedrukt in tonkilometers, met 1 procent gedaald tegenover het jaar voordien. Die terugval moet worden toegeschreven aan de invoering van lockdowns en andere beperkende maatregelen die verscheidene lidstaten vorig jaar hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.

Vooral tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar werd een sterke impact ervaren. Opgemerkt wordt dat het fenomeen voor een breuk zorgde in de opwaartse trend die de voorbije jaren kon worden opgetekend.

Internationaal

Er moest vooral een daling in het internationaal transport worden opgetekend. Vele lidstaten van de Europese Unie hadden immers beslist om hun grenzen te sluiten, waardoor het internationale vervoer sterk werd verminderen.

Vooral bij verplaatsingen van meer dan tweeduizend kilometer werd een sterke achteruitgang met 8 procent opgetekend. Ook op nagenoeg alle andere afstanden moest een inkrimping worden gemeld. Alleen bij transporten tussen driehonderd en duizend kilometer was er sprake van een lichte toename.

De Poolse vrachtwagens lieten het voorbije jaar het grootste aantal tonkilometer optekenen. Dat was vooral te danken aan internationale opdrachten, maar ook aan cabotage, waarbij binnenlands transport wordt uitgevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Vrachtvervoerders uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Polen en Italië namen samen twee derde van de vervoerde volumes voor hun rekening. In Duitsland werden, net zoals het jaar voordien, de grootste volumes getransporteerd. De mijnsector en aanverwante activiteiten vertegenwoordigden ruim een kwart van de vervoerde ladingen.

Herstel

Tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar liet het wegtransport in de Europese Unie een volume van 416 miljard tonkilometers optekenen. Dat betekende een daling met 7,9 procent tegenover de drie maanden voordien.

“Traditioneel zorgt het tweede kwartaal nochtans voor een piek in het Europese wegtransport”, merkt Eurostat op. “Maar de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, hebben vorig jaar voor een breuk met die trend gezorgd.”

Tegenover het tweede kwartaal van het jaar voordien liet het Europese wegtransport tijdens die periode een terugval met 10 procent optekenen.

De onderzoekers wijzen er wel op dat het Europese wegtransport zich tijdens het derde en vierde kwartaal van vorig jaar sterk heeft hersteld. “Er werd tijdens die maanden een groter volume aan tonkilometers opgetekend in vergelijking met diezelfde periodes voor de uitbraak van de coronacrisis”, merkt Eurostat op.

“Het derde kwartaal van vorig jaar liet daarbij een toename met meer dan 2 procent registreren in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien. Tijdens het vierde kwartaal was er zelfs een groei met meer dan 3 procent.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20