Frans transport vindt moeilijk degelijk alternatief voor vrachtwagen; infrastructuur spoorwegen en scheepvaart is ondermaats

Een inferieure infrastructuur verhindert Frankrijk om naar milieuvriendelijker alternatieven voor het vrachtwagentransport te kunnen overschakelen. Dat zegt een rapport van de commissie voor ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling in de Franse Senaat over de ecologische impact van het nationale goederenvervoer.

In Frankrijk verloopt 90 procent van het goederenvervoer over de weg. Dat aandeel ligt gevoelig hoger dan in de hele Europese Unie, waar er van een gemiddelde van 75 procent sprake is.

‘Milieuvriendelijker alternatieven, zoals het gebruik van de trein of de binnenvaart, kunnen in Frankrijk echter niet ten volle worden benut’, zeggen de rapporteurs Rémy Pointereau (Les Républicains) en Nicole Bonnefoy (Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain). ‘Die ambities worden gehinderd door de slechte staat van de infrastructuur.’

Emissies

‘Het wegvervoer van personen en goederen is in Frankrijk verantwoordelijk voor 31 procent van totale uitstoot van broeikasgassen’, zeggen Pointereau en Bonnefoy. ‘Daarmee is deze sector de grootste bron van de emissies van koolstofdioxide die in het land worden geregistreerd.’

‘Vooral de zware vrachtwagens, die naar schatting 20 procent van de uitstoot voor hun rekening nemen, vormen daarbij een groot probleem. Zij produceren negen keer meer koolstofdioxide dan het treinvervoer en vijf keer meer dan het transport over waterwegen.’

‘Om het probleem op een efficiënte manier aan te pakken, is het noodzakelijk om het concurrentievermogen van het transport met de trein of per schip te versterken’, voeren de rapporteurs aan. ‘Daarvoor is echter steun voor de regeneratie en ontwikkeling van die netwerken noodzakelijk. Het probleem is echter dat de Franse haveninfrastructuur en spoorverbindingen zich in een kritieke toestand bevinden.’

Herstelplan

In een reactie erkende Jean-Baptiste Djebbari, Frans minister van Transport, dat het transport van goederen per trein bijzonder moeilijk is, aangezien er door een chronische onderinvestering onvoldoende degelijke verbindingen met de grote multimodale uitwisselingscentra – de havens – zijn uitgebouwd.

‘Om die tekorten aan te pakken, zal een bedrag van 5 miljard euro uit het economische herstelplan in het spoorvervoer worden geïnvesteerd’, beloofde Djebbari. De minister waarschuwde echter dat het treinvervoer voor een periode van minstens twee jaar door allerlei werven ernstig gehinderd zou kunnen blijven.

In de Europese Unie vertegenwoordigt het treinvervoer gemiddeld 18 procent van het totale goederentransport. In Frankrijk valt dat aandeel echter terug tot 9 procent.

Eenzelfde probleem kan worden vastgesteld in de scheepvaart. In de Europese Unie neemt die sector 5,5 procent van alle transport voor zijn rekening. In Frankrijk valt dat echter terug tot amper 2,3 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20