Europees hulpgeld moet Spaanse landelijke exodus stoppen

De Spaanse overheid zal een gedeelte van de Europese subsidies voor de bestrijding van de coronacrisis gebruiken om de ontvolking van zijn landelijke regio’s tegen te gaan. Dat heeft de regering in Madrid bevestigd. Spanje wordt al decennia met het fenomeen van de zogenaamde España Vaciada geconfronteerd.

Om dat probleem aan te pakken wordt in het pakket toegekende Europese subsidies een bedrag van 10 miljard euro gereserveerd. In totaal ontvangt Spanje uit het Europese Herstelfonds een bedrag van 140 miljard euro.

Opsplitsing

In de voorbije zeventig jaar hebben veel regio’s in drieëntwintig Spaanse provincies ongeveer 50 procent van hun economische productie en bevolking verloren. Getroffen regio’s zijn onder meer terug te vinden in Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicië, Andalusië en La Rioja.

Deze ontvolkte gebieden hebben samen nog een aandeel van 30 procent in het totale Spaanse bruto binnenlandse product. Dat is beduidend minder dan in een land zoals Duitsland, waar de regionale gebieden voor 50 procent van het nationale bruto binnenlandse product. Ook in Frankrijk wordt een niveau van 40 procent gehaald.

‘De Spaanse economie kent een duidelijke opsplitsing,’ erkent Teresa Ribera, Spaans minister van ecologische transitie. ‘Het grootste deel van het inkomen en de rijkdom is geconcentreerd in drie of vier grote stedelijke gebieden. Daartegenover staat een groot verlies aan economische waarde in de Spaanse landelijke gebieden, die aan de stedelijke regio’s nochtans milieudiensten en voeding moeten leveren.’

Experts hebben eerder al gewaarschuwd voor een buitensporige veroudering van de landelijke bevolking, die ook steeds minder vrouwen zou tellen. Daarom moet volgens hen de mogelijkheden op arbeid voor vrouwen worden opgedreven, terwijl in de landbouwsector naar een generatiewissel moet worden gestreefd.

Digitaal

Spanje wil onder meer kleine gemeenschappen met de hulpgelden ondersteunen. Daarbij zal tevens met ecologische projecten worden gewerkt, onder meer voor de modernisering van openbare en particuliere gebouwen, de omschakeling naar duurzame energiebronnen en een sanering van de waterhuishouding.

Daarnaast wil Spanje naar eigen zeggen ook inspanningen leveren voor de verdere digitalisering van de landelijke regio’s. Daarvoor zullen in drieduizend gemeenten educatieve projecten worden gelanceerd.

De kloof tussen het bestuur en de bevolking moet worden gedicht, waarbij de openbare dienstverlening aan de hand van digitale kanalen kan worden versterkt. Er worden tevens initiatieven genomen om nieuwe werkgelegenheid op lokaal niveau te stimuleren.

Tenslotte omvat het plan ook een netwerk voor de zorgverstrekking aan ouderen. (evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20