Europa wil over tien jaar minstens 30 miljoen elektrische wagens op de weg hebben

De Europese Unie moet tegen eind dit decennium een autovloot hebben die minstens 30 miljoen elektrische voertuigen omvat. Dat staat in het ontwerp van een plan dat de Europese Commissie heeft opgesteld en kon ingekeken worden door het persagentschap Bloomberg.

Bloomberg wijst erop dat de ambities van de Europese Commissie de autosector zullen verplichten om zijn transformatie naar een duurzame mobiliteit gevoelig te versnellen.

Klimaatneutraal

‘De plannen van de Europese Commissie ogen ambitieus,’ merkt Bloomberg op. ‘Momenteel rijden er op de Europese wegen immers nog maar ongeveer 1,4 miljoen elektrische wagens.’ Het persbureau denkt dat de Europese Unie over acht jaar een vloot van 28 miljoen hybride en elektrische wagens zou kunnen hebben uitgebouwd.

‘Het plan omvat een strategie voor de bredere transportsector,’ zeggen de auteurs. ‘Daarbij wordt onder meer gestreefd naar een verdubbeling van de trafieken van de hogesnelheidstreinen tegen het einde van dit decennium. Ook zou het de bedoeling zijn om reizen tussen steden over afstanden van minder dan 300 kilometer klimaatneutraal te maken.’

Emissievrije vliegtuigen en schepen zouden over vijftien jaar hun debuut op de markt moeten hebben gemaakt. Nog verder in de toekomst wil de Europese Commissie volgens Bloomberg tegen het midden van de eeuw een verdubbeling van het goederenvervoer per spoor. Tegen datzelfde tijdstip zou ook het verkeer van de hogesnelheidstreinen een verdrievoudiging moeten kennen.

Bloomberg wijst er nog op dat de lidstaten van de Europese Unie zich momenteel buigen over voorstellen om de emissies tegen het einde van dit decennium met minstens 55 procent te verminderen tegenover het niveau van dertig jaar geleden.

Momenteel zijn de plannen nog altijd gericht op een emissiereductie met 40 procent. De verhoogde ambities vormen een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal, die voor de milieudoelstellingen ook verhoogde budgetten zal vragen.

Emissienormen

‘Het is noodzakelijk om alle transportmiddelen duurzaam te maken,’ staat in het plan van de Europese Commissie. ‘Dat is noodzakelijk om de klimaatdoelen te realiseren en de Europese bedrijven in staat te stellen marktleiders te blijven.’

Daarbij wordt benadrukt dat emissievrije en emissieloze wagens momenteel nog altijd slechts een bijzonder klein aandeel in het totale Europese autopark hebben.

De Europese Commissie wil de emissienormen voor personenauto’s en bestelwagens tegen juni volgend jaar herzien. Een jaar later zou een gelijkaardige operatie voor vrachtwagens op de agenda staan. ‘De Europese Commissie pleit er tenslotte nog voor een beleid te hanteren om de vraag naar emissievrije voertuigen te stimuleren,’ schrijft Bloomberg.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20