Ethisch kobalt kan de prijs van de elektrische auto opvoeren

De kostprijs voor de elektrische wagens dreigt in de toekomst in de Europese Unie gevoelig te kunnen stijgen. Redenen daarvoor zijn vragen over de productie van kobalt, een belangrijke grondstof voor de batterijen van de elektrische wagens. Dat staat in een rapport van het Europese Joint Research Centre (JRC).

De onderzoekers merken op dat de aanvoer van de grondstof zou kunnen worden bemoeilijkt door de eisen die de Europese Unie op het gebied van ethische productie naar voor schuift. Dit kan immers de prijs van de grondstof opvoeren, waardoor uiteindelijk ook de elektrische auto voor de klant duurder dreigt te worden.

Freelancers

‘Kobalt vormt een cruciaal onderdeel voor de productie van autobatterijen,’ voeren de onderzoekers aan. ‘Geen enkele ander metaal zou echter op het gebied van ethische productie grotere problemen kunnen opleveren. Bij kobalt is er duidelijk sprake van een potentiële bedreiging voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu.’

Ongeveer drie vijfde van de wereldwijde kobaltproductie is afkomstig uit de Democratische Republiek Congo. Een derde van de Congolese aanvoer wordt echter op een kleinschalige manier geproduceerd door honderdduizenden freelancers, die vaak in bijzonder gevaarlijke omstandigheden moeten werken. Bovendien leiden onderhandelingen over de lonen en de prijzen van de voorraden vaak tot discussies.

‘De wetgevende instanties zijn inmiddels begonnen met de opstelling van regels die ervoor moeten zorgen dat de industrie niet met reputatieschade wordt geconfronteerd’, merkt de studie op. ‘Die ambitieuze eisen kunnen echter belangrijke consequenties hebben. De druk op de markt voor ethisch geproduceerd kobalt zal worden opgevoerd.’

China

De onderzoekers merken op dat vele klanten zich terughoudend opstellen tegenover de aankoop van kobalt dat manueel wordt ontgonnen. ‘Er is een aanhoudende bekommernis over mogelijke kinderarbeid’, wordt er aangevoerd.

‘Het grondstoffenbedrijf Glencore, dat in Congo twee van de grootste industriële kobaltmijnen van de wereld exploiteert, verzekert zijn kopers – zoals autobouwer Tesla – dat in zijn producten uitsluitend verantwoord gewonnen kobalt verwerkt wordt. Maar sommige Chinese bedrijven die verwerkt kobalt aan Europese klanten verkopen, mengen gecertificeerde voorraden met materiaal dat uit ongereguleerde mijnen afkomstig is.’

Tegen het einde van dit decennium moeten de lidstaten van de Europese Unie meer dan 64.000 ton ethisch gewonnen kobalt aanvoeren om een voldoende productie van elektrische wagens te garanderen. Dat volume vertegenwoordigt, tegen de huidige prijzen, een waarde van ongeveer 3,2 miljard dollar (2,7 miljard euro).

‘Om zich tegen eventuele tekorten in te dekken, zijn vele mijnbouwbedrijven inmiddels gestart met een zoektocht naar nieuwe reserves’, aldus nog de studie. Daarbij wordt onder meer gewezen naar Australië, maar tevens merken de onderzoekers op dat een aantal partijen de ontginning van voorraden onder de zeebodem overweegt. (am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20